Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak działają karty affinity?

23.11.2004

Są to różnego rodzaju karty wydawane przez banki we współpracy z różnymi organizacjami, fundacjami, partiami lub stowarzyszeniami. Dzięki tym kartom posiadacz może stać się darczyńcą na rzecz wybranych organizacji.

Użytkownik dotuje daną organizację na kilka sposobów: bank może odprowadzać opłatę za wydanie karty do fundacji, może również pobierać od klienta zwiększoną prowizje za operacje dokonywane za pomocą karty i przekazywać ją stowarzyszeniu. Karty charytatywne są wygodnym rozwiązaniem dla osób, które chcą przekazywać datki na określony cel. Jasno określona jest organizacja, którą wspomagamy. Mamy również pewność, ile przekazujemy i gwarancję, że środki trafią na właściwe konta. Za pomocą kart typu affinity można wspierać krajowe lub międzynarodowe fundacje, kluby sportowe, specjalne programy leczenia chorób, przeróżne związki miłośników.

Z okazji jubileuszu 10-lecia magazynu "Integracja" bank BISE wydał kartę affinity.

Bank zobowiązuje się do przekazania 50 proc. przychodów z każdej operacji tą kartą na Fundusz Pierwszy Krok, który poprzez stypendia ma umożliwić osiągnięcie samodzielności młodym ludziom z urazami kręgosłupa. Karta zostanie pokazana po raz pierwszy podczas konferencji prasowej 4 października 2004 r. i od tego dnia będzie dostępna na terenie całej Polski w oddziałach banku BISE.
W innych krajach rozróżnia się karty affinity oraz charity. Karty affinity wydawane są w porozumieniu z klubami sportowymi i organizacjami, których członkiem jest wydawca karty. Z kolei karty charity, to karty wydawane, by wspierać akcje społeczne i charytatywne. W Polsce nie przyjęło się taki rozróżnienie i najczęściej używa się terminu karta affinity.

W Polsce najwięcej kart wydawanych jest wspólnie z uczelniami wyższymi, oprócz tego wspierane są następujące akcje charytatywne i organizacje:

PEKAO S.A. i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (karta kredytowa)
Z każdą operacją na konto Fundacji wpływa złotówka od Państwa i złotówka od Banku Pekao SA. Ponadto na konto Fundacji Bank przekaże 50% opłaty rocznej za każdą kartę.

BZ WBK i Akcja "Pajacyk" Polskiej Akcji Humanitarnej (karta kredytowa)
Część opłat pobranych za wydanie karty oraz prowizji za transakcje dokonywane kartą Bank Zachodni WBK przekaże na rzecz Akcji Pajacyk.

Deustche Bank Polska i PCK (karta obciążeniowa "charge")
Część opłaty za wydanie karty oraz prowizji transakcji bezgotówkowych jest przekazywana na rzecz PCK.

Inteligo (PKO BP S.A.) i Program Budowy Polskiego Sztucznego Serca (karta debetowa)
Część dochodów banku z dokonywanych nią transakcji bezgotówkowych przekazywana jest na konto Programu Budowy POLSKIEGO SZTUCZNEGO SERCA.

BPH i TOPR (karta kredytowa)
Efektem każdej transakcji bezgotówkowej dokonanej za pomocą karty są środki finansowe przekazywane przez Bank na zakup sprzętu do ratownictwa zimowego.

BPH i Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową (karta kredytowa)
Efektem każdej transakcji bezgotówkowej dokonanej za pomocą karty są środki finansowe przekazywane przez Bank na konto Akademickiego Zespołu Opieki Paliatywnej opiekującego się dziećmi w najpoważniejszym stadium choroby.

INVESTBANK i Fundacja Polsat (karta obciążeniowa - charge)
Posiadacz karty Affinity Charge od każdej transakcji bezgotówkowej przekazuje 0,5% kwoty na finansowanie działalności dobroczynnej Fundacji POLSAT. Na zakończenie roku kalendarzowego bank przekazuje posiadaczowi zestawienie przekazanych darowizn.

Opracowanie: Marek Wandas - Bank BISE, redakcja
Źródło: bankier.pl, Rzeczpospolita z 30 października 2003 r., BISE

***

Informacja prasowa

Największy polski magazyn adresowany do osób niepełnosprawnych świętuje 10. rocznicę powstania. Z tej okazji, w siedzibie Związku Banków Polskich, odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność pisma. Z okazji jubileuszu zaprezentowano także specjalną kartę kredytową, wydaną we współpracy z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE.

Fotogr.:  od lewej An drzej Wolski - Dyrektor Generalny Zwiazku Bankow Polskich,  Joanna Wardzińska, Wiceprezes Banku Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych BISE, Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

Dzieje magazynu "INTEGRACJA" to fragment historii działań podejmowanych w Polsce na rzecz osób niepełnosprawnych. Ta dziennikarska przygoda grupki pasjonatów - wśród których od początku był Piotr Pawłowski, redaktor naczelny pisma - przeobraziła się w ciągu 10 latach w profesjonalny projekt wydawniczy, który dał początek swojego rodzaju platformie informacyjnej dla osób niepełnosprawnych skupiającej portal www.niepelnosprawni.pl, program telewizyjny "Integracja", Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych oraz licznym kampaniom społecznym na rzecz integracji środowisk osób sprawnych i niepełnosprawnych.

"Kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę z wydawaniem magazynu dotyczącego osób niepełnosprawnych nie przypuszczaliśmy nawet, że uda nam się aż tyle osiągnąć. Udało nam się stworzyć znakomity zespół redagujący i pozyskać grono wiernych czytelników. Tak naprawdę, magazyn Integracji to coś więcej niż tylko zwykłe pismo, to pomost pomiędzy dwoma światami". - powiedział Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Pierwszym przełomem dla pisma był 1995 rok, kiedy z 8-stronicowego biuletynu stał się 16-stronicową gazetką. Kolejnym rok 1996, gdy pojawiła się kolorowa okładka oraz kolejne 24 strony. Prawdziwą rewolucją było jednak nawiązanie współpracy z Wydawnictwem Winkowski Sp. z o.o., które pomogło gazecie osiągnąć poziom ogólnokrajowej, profesjonalnej gazety. Dziś "INTEGRACJA" jest największym w Polsce (92 strony objętości i 15 tys. nakładu) pismem poświęconym problemom osób niepełnosprawnych. Mimo, że wydawane jest przez organizację pozarządową pod względem merytorycznym i edytorskim w niczym nie ustępuje wydawnictwom komercyjnym. Stało się też medium opiniotwórczym, z którego informacje czerpią dziennikarze innych tytułów. Magazyn był wielokrotnie nagradzany, m.in. zdobył wyróżnienie Międzynarodowej Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL, nagrodę Totus 2003 w kategorii media, w 2002 PubliPress przyznało I nagrodę za okładkę roku w kategorii "Człowiek", a w 2003 otrzymał nagrodę PFRON.

Z okazji jubileuszu, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji - wydawca magazynu, we współpracy z bankiem BISE, wydał specjalną kartę kredytową, z której 50% przychodów z tytułu otrzymywanych prowizji za dokonanie każdej transakcji bezgotówkowej bank przekazywać będzie na konto Funduszu "Pierwszy Krok", wspierającego młode osoby, które wskutek wypadku doznały urazu kręgosłupa. Użytkownicy karty nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów mogą pomóc młodym ludziom z urazami kręgosłupa. Zgromadzone dzięki karcie środki zostaną bowiem przeznaczone na stypendia dzięki którym będą mogli kontynuować naukę, podjąć pracę, żyć aktywnie i samodzielnie. Karta Integracja ma zasięg międzynarodowy i można nią dokonywać operacji bezgotówkowych, w tym zakupów towarów i usług w punktach handlowo-usługowych oraz wypłat gotówki w bankomatach i kasach banków akceptujących karty ze znakiem MasterCard. Roczna opłata za kartę wynosi 60 zł, a za kartę dodatkową 40 zł. Wysokość limitu na karcie wynosi od 800 do 10 tys. zł. Nieoprocentowany kredyt przysługujący posiadaczowi karty trwa do 52 dni. Później jego oprocentowanie wynosi 19,9% (w przypadku operacji bezgotówkowych) i 24,9% (w przypadku operacji gotówkowych). Do wydania karty nie jest konieczne posiadanie rachunku w Banku BISE.

Będąc prawdziwie komercyjnym bankiem nie zapominamy o  naszej misji społecznej. Od 14 lat wspieramy różnego rodzaju inicjatywy kreowane przez fundacje i stowarzyszenia. Uważamy bowiem, że bez zaangażowania Trzeciego Sektora budowa społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju byłaby bardzo trudna. Wydanie karty affinity wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji jest kontynuacją tych działań. Bardzo serdecznie gratuluję Stowarzyszeniu i Redakcji okrągłego jubileuszu powiedziała Joanna Wardzińska, I zastępca Prezesa Banku BISE

Więcej informacji o magazynie oraz jego internetowe wydania

Informacje na temat Funduszu Pierwszy Krok

Integracyjna karta kredytowa

Sprawdź wykaz placówek Banku BISE

Bank BISE, Centrala
00-184 Warszawa
ul. Deboise 5a
tel.: 0*22 860 12 15
www.bise.pl

  

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas