Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Opieka nad niepełnosprawnymi rodzicami

08.07.2020
Autor: V.

Jestem na emeryturze i od roku opiekuję się 88-letnią matką (leżącą) chorą na Alzheimera. Leżący jest też ojczym, który ma raka przewodu moczowego. Oboje wymagają stałej opieki. Czy należy mi się zasiłek dla opiekuna?

Szanowna Pani,

rozumiem, iż pyta Pani o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu Pani opieki nad niepełnosprawną w stopniu znacznym (o ile Pani Mama posiada takie orzeczenie lub równoważne) Pani Mamą.

Nie wiem, czy Pani Mama pozostaje w związku małżeńskim oraz czy ewentualny mąż posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Te dane są dość istotne, aby ocenić całokształt sprawy.

Odnosząc się natomiast do faktu posiadania przez Panią ustalonego prawa do emerytury, to warto wskazać, iż zapada coraz więcej wyroków, które wskazują na możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wysokości różnicy pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym 1830 zł, a wysokością emerytury. Jako przykład można podać wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2020 r. sygn. akt I OSK 2392/19, w którym stwierdzono: „Narusza fundamenty aksjologiczne wyrażone w zasadach Konstytucji RP taka wykładnia art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r., która pozbawia w całości prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osoby mające ustalone prawo do emerytury (renty) w wysokości niższej niż to świadczenie”.

 

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

 

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas