Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Szkoła dla wszystkich. Projekt pomoże dzieciom ze specjalnymi potrzebami

25.05.2020
Autor: Mateusz Różański, fot. informacja prasowa
grafika po prawej zdjęcie dziewczyny na wózku po lewej logo z napisem dostępna szkoła pod spodem szkoła bez barier granty do 2 mln zł
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli i pracowników obsługi, zakup niezbędnego wyposażenia i dostosowania architektoniczne, ale także wytyczne jak zorganizować edukację dla dzieci z niepełnosprawnościami i  specjalnymi potrzebami, w tym mutyzmem czy z zaburzeniami psychicznymi  to tylko niektóre z elementów projektu „Dostępna Szkoła”.  Na poprawę dostępności we wszystkich typach szkół podstawowych zostanie przeznaczone 40 mln złotych.
 
Ogólnopolska rekrutacja do projektu „Dostępna Szkoła” rusza w lipcu 2020 roku. Mogą wziąć w niej udział organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w całej Polsce. Wysokość grantu wynosi od 500 tys. do 2 mln zł. Te pieniądze trafią przede wszystkim do szkół z mniejszych miejscowości – do 50 tys. mieszkańców. Pierwszeństwo będą miały też organy, które zgłoszą do udziału w projekcie więcej niż jedną placówkę.

Każdy rozwinie swój potencjał

- Hasło „Dostępna Szkoła” jest nazwą projektu pilotażowego, którego celem jest pomoc szkołom w likwidacji barier z zakresu dostępności – wyjaśnia Małgorzata Staszkowska-Wągrodzka, specjalistka ds. promocji z Fundacji Fundusz Współpracy. – Dostępna szkoła to placówka, w której każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał. To miejsce, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz rodzic może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb – dodaje.
 
Poprawa dostępności będzie się odbywać poprzez wdrożenie standardów zawartych w „Modelu Dostępnej Szkoły”. Prace nad modelem prowadzi kilkudziesięciu ekspertów z całej Polski. Każda ze szkół objętych grantem będzie realizowała swój indywidualny „Plan Poprawy Dostępności”.

Nie tylko architektura

- Oczywiście dostępność to nie tylko architektura. „Model Dostępnej Szkoły” zakłada, że dostępność powinna być wprowadzona w czterech obszarach, z którego tylko jeden to obszar architektoniczny. Pozostałe to edukacyjny i społeczny oraz techniczny i organizacyjny. Zgodnie z modelem dostępność jako wartość, posiada kilka stopni: podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany. Dostępność to zatem znacznie bardziej złożone zagadnienie, niż tylko dostępność architektoniczna – tłumaczy  Małgorzata Staszkowska-Wągrodzka.

Pomoc dla pomijanych

Dzięki udziałowi w projekcie, szkoły otrzymają pomoc – choćby w formie szkoleń dla kadry, potrzebnych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Również tymi, które dziś nie mogą liczyć na potrzebną im pomoc.
 
- Mamy przygotowane wskazówki dotyczące wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, którzy obecnie nie otrzymują orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wskazuje Agnieszka Niedźwiedzka z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. – Mowa tu o dzieciach z mutyzmem wybiórczym, zespołem nadpobudliwości ruchowej, chorobami przewlekłymi czy też zaburzeniami psychicznymi – uzupełnia.

Posiłki dostosowane do potrzeb

Inną grupą, która wymaga dodatkowego wsparcia są dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi – na przykład chore na cukrzycę, celiakię lub z nietolerancjami pokarmowymi. W modelu opracowano wytyczne, które w prosty sposób pokazują, jak dostosować ofertę szkolnych posiłków, tak aby ci uczniowie mogli bezpiecznie korzystać – wraz ze swoimi kolegami – ze szkolnej stołówki.

Szczegóły na stronie

W ramach projektu wybranych zostanie minimum 30 organów prowadzących dla 60 szkół podstawowych, w których zostanie zwiększona dostępność zgodnie ze standardami „Modelu Dostępnej Szkoły”. Projekt realizują wspólnie Fundacja Fundusz Współpracy oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe informacje o projekcie na stronie projektu oraz w mediach społecznościowych.
 
 
 
 
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas