Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

15 czerwca ruszają uzdrowiska. Konieczny będzie test na COVID-19

02.06.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
budynek uzdrowiska nad oczkiem wodnym

Od 15 czerwca 2020 r. uzdrowiska będą mogły rozpocząć działalność po przerwie spowodowanej epidemią. Będą jednak musiały zachować odpowiednie zasady.

Po 15 czerwca warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych będzie negatywny wynik testu na COVID-19 pacjenta oraz opiekuna dziecka. Materiał do wykonania testu musi być pobrany nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem leczenia czy rehabilitacji uzdrowiskowej.

Podstawą do wykonania testu finansowanego ze środków publicznych będzie skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podobne warunki dotyczą rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodkach podległych KRUS. Tutaj podstawą do wykonania testu na COVID-19 na 6 dni przed wyjazdem na rehabilitację będzie

  • prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • lub orzeczenie komisji lekarskiej KRUS, wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników oraz zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczej
  • albo wniosek, sporządzony przez lekarza prowadzącego leczenie.

Co z przerwanym leczeniem?

Osoby, które po 15 marca przerwały leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową przed upływem 15 dnia programu pobytu, mogą je kontynuować po 15 czerwca na podstawie dotychczasowego skierowania. Ośrodek, w którym została przerwana rehabilitacja czy leczenie uzdrowiskowe uzgadnia z pacjentem termin rozpoczęcia kontynuacji leczenia. Nie może być on późniejszy niż dzień 30 września 2020 r.

Osoby, które miały skierowanie na leczenie lub rehabilitację uzdrowiskową w okresie 14 marca 2020 do 14 czerwca 2020 r., a nie mogły go zrealizować z powodu epidemii, mogą to zrobić po 15 czerwca. Warunkiem jest przekazanie skierowania do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do 31 lipca 2020 r.

Do odwołania obowiązuje ograniczenie prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 964).

 

Komentarz

  • TERESA WOJCIECHOWSKA
    Teresa Wojciechowska
    22.06.2020, 01:25
    Razem z mężem (osoba niepełnosprawna, leżąca) uzyskaliśmy dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON, Gdzie i na jakich warunkach będę mogła wykonać testy przed wyjazdem na turnus. Czy przysługują nam testy bezpłatne, od kogo powinno być skierowanie, czy przysługuje transport lub pobranie materiału w miejscu zamieszkania

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas