Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak obsłuży nas urząd? Sprawdź nowe wytyczne

03.06.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
kobiece dłonie trzymają dokument i długopis naprzeciwko męskie dłonie z długopisem przy biurku
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. określa nowe zasady związane ze zniesieniem niektórych ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa. Niektóre z nich w szczególności dotyczą osób z niepełnosprawnościami.
 
Obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych podczas zakupu towarów lub usług nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu: 
 • stanu zdrowia, 
 • całościowych zaburzeń rozwoju, 
 • zaburzeń psychicznych, 
 • niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, 
 • lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek.
Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tych sytuacjach nie jest wymagane.

Zlecenia na wyroby medyczne

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy mogą być wystawiane, do odwołania, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 
 
Jeśli nie ma możliwości weryfikacji zleceń i potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, można to zrobić – do odwołania – za pośrednictwem innych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
 
Jeśli nie ma możliwości dołączenia do wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w wyroby medyczne kopii zrealizowanego zlecenia jest możliwość – do odwołania – dołączenia do wniosku kopii dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobu medycznego. Kopia musi być potwierdzona przez realizującego zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. 

Obsługa w urzędach administracji publicznej

W urzędach administracji publicznej lub innych jednostkach o charakterze publicznym, w jednym pomieszczeniu w tym samym czasie może przebywać jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (oprócz osób obsługujących interesantów). Tutaj są jednak wyjątki i dotyczą:
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, 
 • osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie 
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie.
Przepis obowiązuje do odwołania.

Sposób przemieszczania się

Jeśli poruszamy się pieszo, musimy zachować 2 metry odległości od siebie. Chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę:
 • nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
 • osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
Przepis nie dotyczy też osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących lub idących w maseczkach.

Transport

Ograniczenia w przewożeniu osób środkami publicznego transportu zbiorowego (100 proc. liczby miejsc siedzących lub 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych) nie dotyczą środków transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 
„Uzasadnieniem zmiany jest rekomendacja odwieszenia działalności placówek wsparcia dziennego i obowiązek dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia do ww. placówek, którego realizacja w proponowanym rygorze jest niewykonalna" – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Maseczki

Obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego nie mają osoby, które nie mogą tego robić z powodu:
 • stanu zdrowia,
 • całościowych zaburzeń rozwoju, 
 • zaburzeń psychicznych, 
 • niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 • lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 
Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane.
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 964).
 
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas