Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy pełnomocnik w procesie cywilnym może stać się opiekunem prawnym/kuratorem?

15.10.2020
Autor: S.

Jestem synem i jednocześnie pełnomocnikiem w procesie cywilnym o odszkodowanie za wypadek mojego ojca. Być może mój ojciec będzie ubezwłasnowolniony. Czy w takiej sytuacji mogę stać się opiekunem prawnym/kuratorem dla mojego ojca, skoro będę musiał zatwierdzić wszystkie czynności prawne dokonane przez mojego ojca w procesie, w tym udzielenie pełnomocnictwa mnie samemu i czynności prawne wykonane przeze mnie t.j. udzielenie dalszego pełnomocnictwa adwokatowi ustanowionemu przeze mnie w sprawie?

Szanowny Panie,

Wszystko zależy od konkretnego stanu faktycznego toczących się spraw.

Celem ustanowienia opiekuna prawnego/kuratora jest pomóc w rozwiązywaniu spraw ubezwłasnowolnionego. Dlatego może Pan zostać opiekunem prawnym/kuratorem ojca.

Na opiekuna prawnego/kuratora sąd ustanawia osobę, która daje jak najlepsze gwarancje zadbania o dobro osoby, dla której jest ustanawiany opiekun prawny/kurator. Może Pan więc jako syn, zostać wyznaczonym na opiekuna prawnego/kuratora przez sąd. Będąc opiekunem prawnym, będzie Pan dokonywał czynności za ojca, w tym np. składał za niego oświadczenia woli, ustanawiał pełnomocnictwo dla adwokata, itp., gdyż ojciec będzie ubezwłasnowolniony całkowicie. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo pomaga natomiast w prowadzeniu spraw osoby.

Dokonane przez osobę przed ubezwłasnowolnieniem czynności pozostają ważne. Nie wymagają np. potwierdzenia kuratora.

Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu sprawami ubezwłasnowolnionego będą wymagały zaś zgody sądu rodzinnego.  

Wszystko więc zależy od kwestii, jakiego rodzaju ubezwłasnowolnienie orzeknie sąd i jakie na bieżąco będą sprawy do prowadzenia dotyczące ubezwłasnowolnionego.      

 

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

 

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas