Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Skorzystaj z programu kompleksowej rehabilitacji

18.06.2020
Autor: Mateusz Różański, fot. PFRON
4 zdjęcia przedstawiające: budynek ośrodka wypoczynkowego, basen, salon oraz zejście nad wodę
Pani Elżbieta pierwsze propozycje pracy dostała jeszcze przed zakończeniem kursu, a pan Piotr po latach wykluczenia z rynku pracy zdobył nowe umiejętności i wymarzoną pracę jako masażysta w renomowanym ośrodku. Jeśli chcesz tak samo zmienić swoje życie, skorzystaj z programu rehabilitacji kompleksowej PFRON.  
 
Trwa rekrutacja chętnych do udziału w pilotażowym programie PFRON „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Jest to nowatorskie na gruncie polskim rozwiązanie, które ma na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Co ważne, choć program rozpoczął się niedawno, są już pierwsze osoby, które dzięki niemu odnalazły swoje miejsce na rynku pracy. 

Pracodawcy sami się odzywają

Pani Elżbieta była jedną z pierwszych uczestniczek programu. Gdy we wrześniu 2019 r. przyjechała do ośrodka rehabilitacji kompleksowej w Nałęczowie, nie spodziewała się, że program tak szybko przyniesie pozytywne rezultaty. 
 
-  Każdy z nas miał możliwość wybrania szkolenia zawodowego. Ja wybrałam szkolenie z obrabiarek sterowanych numerycznie. Kurs zaczęłam w grudniu, a skończyłam w lutym. Jeszcze przed ukończeniem go dostałam aż dwie propozycje pracy, a jedna z nich była zaledwie 8 km od domu – opowiada pani Elżbieta. – Nie tylko znalazłam pracę i podbudowałam pewność siebie, ale też zdobyłam nowe kwalifikacje w świetnie przygotowanym ośrodku – dodaje. 

Z uczestnika w pracownika

Tak samo zadowolony z udziału w programie jest pan Piotr. 
 
- Tam, gdzie mieszkałem nie było dla mnie przyszłości, a dzięki programowi mogłem zacząć się rozwijać. To było fantastyczne przeżycie. Te  wszystkie szkolenia zawodowe, spotkania z psychologiem czy doradcą zawodowym oraz innymi specjalistami bardzo dużo mi dały – opowiada pan Piotr. 
 
Na czas uczestnictwa w programie zamieszkał w Wągrowcu, gdzie zdecydował się przenieść na stałe. 
 
- Odbyłem kurs masażu klasycznego, a po jego ukończeniu dostałem pracę w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Wągrowcu. To dla mnie świetna praca, bo nie tylko pozwala mi się utrzymać, ale też pomagam ludziom. I co mnie cieszy, będzie to miało miejsce w tak wspaniałym i nowoczesnym ośrodku – podkreśla pan Piotr. 

Program trwa! 

Piotr i Elżbieta są jednymi z pierwszych absolwentów programu rehabilitacji kompleksowej realizowanego przez PFRON. Choć epidemia koronawirusa sprawiła, że musiał on zostać zmodyfikowany, to dalej działa i co najważniejsze wciąż można wziąć w nim udział, by dzięki pomocy specjalistów wrócić lub wejść z sukcesem na rynek pracy. 
 
Program rehabilitacji kompleksowej jest na bieżąco dostosowywany do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej. Jednak w żaden sposób nie zmienia się jego główny cel, jakim jest znalezienie pracy dla osób znajdujących się poza rynkiem pracy z powodu niepełnosprawności lub choroby. 
 
Nie zmienia się też zasadniczy kształt programu, który, co pokazują dotychczasowe doświadczenia, pozwala na efektywne wprowadzanie jego uczestników na rynek pracy.
 
Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące samego programu i zasad uczestnictwa w nim. 

Na czym polega kompleksowa rehabilitacja?

Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy:
 • Moduł zawodowy, którego celem jest wejście lub powrót na otwarty rynek pracy. Ośrodki, w których realizowany jest program zadeklarowały, że znajdą pracę dla co najmniej 60 proc. uczestników.
 • Moduł medyczny, czyli wszelkie działania mające na celu usprawnienie i poprawę stanu zdrowia poprzez całe spektrum zabiegów rehabilitacyjnych indywidualnych i grupowych.
 • Moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników i ich rodzin.

Gdzie kompleksowa rehabilitacja jest realizowana?

Rehabilitacją kompleksową zajmują się obecnie cztery ośrodki w kraju zlokalizowane w:
Ośrodki znajdują się w obiektach, w których prowadzona jest już rehabilitacja medyczna, i które dysponują odpowiednią infrastrukturą do prowadzenia rehabilitacji medycznej – są dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Kto może wziąć udział w programie kompleksowej rehabilitacji?

W programie mogą wziąć udział osoby, u których stwierdza się niepełnosprawność ograniczającą zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale u których są rokowania powrotu do pracy po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej.
 
Do udziału w programie zapraszane są również osoby ze znaczną niesprawnością organizmu. W przypadku czynności, których uczestnicy programu nie mogą wykonać samodzielnie, np. związanych z przygotowywaniem i ze spożywaniem posiłków, z ubieraniem się, higieną osobistą i codziennymi obowiązkami, mogą oni uzyskać pomoc asystenta.

Osoby z jakiego rodzaju niepełnosprawnością mogą wziąć udział w programie?

Nie ma ograniczeń co do rodzaju niepełnosprawności. Nie jest też wymagane posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, może to być jedynie wypis od lekarza lub inny dokument potwierdzający niezdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu.

Czy jest jeden, wspólny program dla wszystkich uczestników?

Nie. Program kompleksowej rehabilitacji jest dopasowywany za każdym razem do konkretnej osoby. Ośrodki zapewnią pewien gwarantowany koszyk świadczeń. Na początku pobytu w ośrodku zaplanowany jest dwutygodniowy okres próbny. Wtedy odbywają się badania, prowadzone przez ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, którzy określają możliwości danej osoby i pomogają jej wybrać zawód.

Ile czasu trwa kompleksowa rehabilitacja jednej osoby?

O tym, ile czasu dana osoba spędzi w programie, decyduje przebieg jej rehabilitacji zawodowej. Jego średni czas oszacowano na 6 miesięcy. W programie  można być nawet przez rok z możliwością przedłużenia do 15 miesięcy.

Od czego zależy czas pobytu w ośrodku?

Od przebiegu rehabilitacji zawodowej. W jej skład wchodzi m.in. wsparcie doradcy zawodowego, który pomaga uczestnikowi programu znaleźć pierwszy lub nowy zawód. Oprócz tego są prowadzone warsztaty poszukiwania pracy, szkolenia z tzw. kompetencji kluczowych (m.in. językowych) i szkolenia komputerowe.
 
Główną rolę odgrywają szkolenia zawodowe – konkretnie przygotowujące już do podjęcia pracy. Dla każdego uczestnika przewidziano średnio 400 godzin tych szkoleń. Kończą się one egzaminem i przyznaniem certyfikatu.
 
Od początku uczestnictwa w programie z uczestnikiem pracuje pośrednik pracy, którego zadaniem jest znalezienie mu zatrudnienia. Program szkoleń zawodowych jest podporządkowany potrzebom pracodawców, tak, by po ukończeniu programu rehabilitacji kompleksowej każdy uczestnik płynnie wszedł na rynek pracy.

Czy jest przewidziane wsparcie psychologiczne?

Co najmniej raz na dwa tygodnie każdy uczestnik ma możliwość rozmowy z psychologiem. W razie potrzeby może też otrzymać krótkookresową psychoterapię. Ponadto organizowane są spotkania z osobami z niepełnosprawnością, którym udało się osiągnąć sukces na rynku pracy. Wsparcie psychologiczne może otrzymać także rodzina uczestnika.

Jakie koszty ponosi uczestnik programu?

Żadnych. Wszystkie koszty pokrywa PFRON. Osoby, które zdecydują się na stacjonarny pobyt w ośrodku, mają zagwarantowane trzy posiłki dziennie i nocleg w pokojach jednoosobowych.
 
Dodatkowo, jeśli uczestnik ma dziecko na wyłącznym utrzymaniu, może ono przebywać w ośrodku, który zapewnia mu przedszkole i szkołę.
 
Ponadto, jeśli uczestnik potrzebuje skorzystać z porady lekarza specjalisty, to również ma taką możliwość. Podobnie jest w sytuacji, gdy potrzebna jest konsultacja z ekspertem niezwiązanym z rehabilitacją, np. prawnikiem lub doradcą podatkowym.

Co z uczestnikami, którzy nie zdecydują się na pobyt w ośrodku?

Mogą dojeżdżać na zajęcia z domu. Wtedy organizatorzy pokrywają koszty dojazdu – paliwa lub biletów, a także zapewniają posiłki w trakcie zajęć.

Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja trwa cały czas.
 
Chętni do uczestnictwa są badani przez psychologa i lekarza, który kwalifikuje ich do udziału w programie.
 
Dla zainteresowanych uruchomiona została infolinia:

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Rehabilitacja nie dla niewidomych
  Hania
  19.06.2020, 12:07
  W artykule zabrakło informacji, jaką niepełnosprawność mają Elżbieta i Piotr. Teoretycznie projekt jest dla osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Przewidziano nawet środki na zakwaterowanie dzieci uczestników, a nie ma ich na zajęcia z orientacji przestrzennej dla osoby niewidomej. Niemożliwe jest też indywidualne szkolenie komputerowe z instruktorem znającym się na programach udźwiękawiających. Czy projekt wreszcie został dostosowany do potrzeb osób niewidomych? Jeśli tak, w jaki sposób? Od wielu miesięcy czekam na odpowiedź PFRON-u i pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.
  odpowiedz na komentarz
 • Nieuczciwe zasady rekrutacji na rehabilitację kompleksową
  Stefan Wicher
  19.06.2020, 06:14
  Rekrutacja ma jasno i przejrzyście określone zasady,niestety nie wszystkie.Osoba spełniająca wszystkie formalne wymogi która uzyskała pozytywne orzeczenie wszystkich przewidzianych podczas rekrutacji komisji otrzymała odmowę.Zapomniano dodać jeden szczegół,że osoby po 50-tym roku życia nie mają szans na zakwalifikowanie się i nie są brane pod uwagę.szkoda że naraża się je na koszty dojazdu do dość odległych miejsc urzędowania komisji kwalifikacyjnej
  odpowiedz na komentarz
 • ..............................................
  ......................................
  19.06.2020, 01:57
  Już nic nie rozumiem. Zabrania się brania udziału bezpośredniego osoby niepełnosprawnej w komisjach orzeczniczych, w trosce o ich zdrowie obniżajac im stopnie niepełnosprawności z niewiadomych powodów..... a tu zachęca się takie osoby do wyjazdów lub dochodzenia do takich ośrodków rehabilitacji już nie troszcząc się o ich zdrowie.......
  odpowiedz na komentarz
 • c.d.
  c.d.
  19.06.2020, 01:34
  Moim zdaniem instytucje państwowe które powinny świecić przykładem i podejmowac próby takich szkoleń, cały czas zbyt mało chęci wkładają w to aby zatrudniać osoby z niepełnosprawnością,a jest tyle różnych urzędów, szpitali, szkół itd itp także na ich terenie np. ajenci którzy wynajmują jakieś pomieszczenia na ich terenie, np, sklepiki, stołówki itd to takich miejsc powinny dotyczyć programy PFRON dotyczące rehabilitacji zawodowej i w takich miejscach powinny być szkolenia osób z różnymi rodzajami symboli niepełnosprawności które są w stanie podjąć próby zatrudnienia. Również powinny odbywać się szkolenia na terenie zakładów państwowych szkolenia, konferencje dla tzw osób pełnosprawnych. Te Szkolenia, krótkie konference powinny być prowadzone m.in przez osoby z niepełnosprawnościami
  odpowiedz na komentarz
 • psycholog itp czasem bardziej potrzebny osobom tzw pełnosprawnym
  zdiagnozowani
  19.06.2020, 00:51
  kolejny program stworzony czy aby na pewno na potrzeby osób niepełnosprawnych..., czy nie szkoda tyle pieniędzy wydać, czy nie lepiej najpierw znaleźć miejsca pracy, pracodawców chętnych przyjąć na okres próbny daną osobę z niepełnosprawnością, a później szkolić osoby już na terenie danego zakładu pod opieką pracownika z danego zakładu lub np. asystenta jeśli jest taka potrzeba i zagwarantowanie później pracy przez taki zakład na minimum rok. A osobie niepełnosprawnej wypłacanie już wypłat także w okresie szkolenia, a nie wydawać je na jakieś wyjazdy od wszystkiego i tak naprawdę od niczego. Lepiej moim zdaniem przeznaczyć pieniądze w taki sposób niż na wyjazd i opiekę tylu specjalistów niejednokrotnie niepotrzebnych. O czyje dobro najbardziej dba się w takim programie? Czy chorzy nie będą swoim pobytem pracować na koszt tych którzy niby mają im pomagać. a wrócą do domu i na tym się zakończy pomoc wszystkich pomagaczy"? A ośrodki rehabilitacyjne niech pozostaną dla osób które tego potrzebują, bo często te potrzebujące jej najbardziej nie otrzymują jej
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy zaszczepiłaś/-eś się już przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas