Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Chcesz głosować przez pełnomocnika w drugiej turze? Złóż wniosek do 3 lipca

01.07.2020
Autor: Mateusz Różański, fot.
Źródło: wybory.gov.pl
Narysowane sylwetki kobiety i mężczyzny z laską
Jeśli wyborca nie zdecydował się zagłosować przez pełnomocnika w pierwszej turze wyborów, a chce oddać głos w ten sposób w drugiej, to wciąż może to zrobić. 
 
Pełnomocnictwa udziela się na obie tury wyborów. Wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej do 3 lipca 2020 r.
 
Głosować przez pełnomocnika nie może osoba, która zgłosiła zamiar głosownia korespondencyjnego. Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. 

Jak złożyć wniosek 

Do wniosku należy dołączyć:
  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa; 
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat;
  • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Kto może być pełnomocnikiem 

Pełnomocnikiem można być dla jednej lub dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 
 
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, mąż zaufania, obserwator społeczny ani też osoba kandydująca w wyborach. 

Cofnięcie pełnomocnictwa 

W przypadku ponownego głosowania (tzw. II tura), termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa 10 lipca 2020 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu. Takie oświadczenie można też złożyć właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 28 czerwca 2020 r. w godzinach od 7 do 21, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
 
W przypadku II tury wyborów oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 12 lipca 2020 r. w godzinach od 7 do 21, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
 
W pierwszej turze z możliwości głosowania przez pełnomocnika skorzystało 16 854 osoby. 
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy chciał(a)byś zaszczepić siebie lub osobę, którą się opiekujesz, gdyby pojawiła się szczepionka przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas