Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Warszawa: Skorzystaj z programu terapeutycznego „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością”

06.07.2020
Autor: inf. prasowa
grafika na zielonym tle rysunek drzewa z gałęziami składającymi się z różnokolorowych dłoni napis jeśli masz 18-35 lat to czekamy na Ciebie!
Towarzystwo Pomocy Młodzieży w Warszawie zaprasza do skorzystania z programu skierowanego do osób w wieku 18-35 lat, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie: edukacji, aktywności zawodowej, pełnienia ról życiowych, zawierania i utrzymywania relacji, uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego.
 
 Zapraszamy osoby, które:
 • chcą tworzyć lepsze relacje z ludźmi
 • chcą lepiej radzić sobie w sprawach codziennych
 • potrzebują wsparcia w powrocie do zdrowia emocjonalnego
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi i psychicznymi.

Warunki skorzystania z oferty:

 • wiek 18 – 35 lat
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej)
 • norma intelektualna
 • zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego.

Cele projektu

Celem projektu jest rehabilitacja odbiorczyń i odbiorców projektu zmierzająca w kierunku usamodzielnienia się, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, nawiązania satysfakcjonujących więzi z ludźmi, dokonania zmian w postrzeganiu siebie i swoich możliwości. Poprzez tworzenie bezpiecznego i twórczego środowiska społecznego odbiorczynie i odbiorcy projektu będą mieli możliwość uczenia się jak wyjść z izolacji, budować i utrzymywać relacje z ludźmi, odnajdywać swoje mocne strony i zasoby, rozwijać nowe umiejętności. Każda osoba uczestnicząca w projekcie podczas spotkań konsultacyjnych będzie mogła wraz z terapeutką/tą ustalić swój Indywidualny Plan Działania zgodnie z potrzebami osobistymi, stanem zdrowia i możliwościami projektu. Działania będą prowadzone w siedzibie TPM w Warszawie przy ul. Nowolipki 2.

Oferta projektu

Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie będą mogły nieodpłatnie skorzystać z bogatej i odpowiadającej na ich potrzebny ścieżki wsparcia. 
W zależności od potrzeb proponujemy skorzystanie z:
 • indywidualnej pomocy psychologicznej (interwencja, poradnictwo, terapia, konsultacje psychiatryczne)
 • wsparcia grupowego: grupy rozwoju umiejętności życiowych i społecznych, grupy wsparcia terapeutycznego, grupy terapeutycznej
 • warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu umiejętności społecznych
 • konsultacji rodzinnych i terapii rodzinnej

Indywidualna pomoc psychologiczna (interwencja, poradnictwo, terapia)

Beneficjeci projektu będą mogli otrzymać wsparcie psychologiczne długo lub krótkoterminowe w zależności od potrzeb, mające na celu m.in. poprawę funkcjonowania społecznego, naukę konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem. Korzystający z tej formy wsparcia będą mogli pracować nad zwiększeniem samodzielności w życiu codziennym i polepszeniem funkcjonowania w kontaktach z ludźmi. W ramach udziału w projekcie możliwe są także konsultacje psychiatryczne.

Grupowe wsparcie psychologiczne

Przeznaczone jest ono dla młodych osób z trudnościami w kontaktach z innymi i w codziennym funkcjonowaniu, nastawione na naukę umiejętności społecznych. Celem spotkań jest poznawanie siebie i innych, poznawanie swoich zasobów i ograniczeń, rozwój zasobów, przepracowywanie lęków, barier i trudności związanych z kontaktem z innymi ludźmi, uczenie się wyrażania siebie – swoich uczuć, potrzeb, przekonań, uczenie się stawiania i obrony swoich granic.Na spotkaniach grupowych będzie prowadzona praca nad zmianą doświadczanych trudności, praca w kierunku wzmacniania konstruktywnych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na poziomie emocjonalnym i funkcjonalnym. W ramach wsparcia grupowego będą prowadzone 3 grupy: terapeutyczna (1x w tyg.), rozwoju umiejętności życiowych i społecznych(2 x w tyg.) oraz wsparcia (1x w tyg.).

Warsztaty psychoedukacyjne

Odbywać się one będą w weekend, realizowane będą w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą: techniki Gestalt, psychodramy, scenki, pracę w małych grupach, na forum, dyskusje, artystyczne formy itp. Przykładowe zagadnienia: radzenie sobie ze stresem, skuteczna realizacja celów i zadań życiowych, współpraca w grupie, budowanie pozytywnej samooceny, rozwój kreatywności, autoprezentacja itp.

Wsparcie psychologiczne rodzinne

Jest to forma wsparcia skierowana bezpośrednio do i dla beneficjentów przy współudziale rodziców, opiekunów lub współmałżonków. Rehabilitacja psychiczna i społeczna, jak wskazuje kilkunastoletnie doświadczenie naszych terapeutów, często nie jest możliwa bez wsparcia rodziny czy otoczenia. Terapia rodzin i konsultacje rodzinne prowadzą do poprawy i uzdrowienia relacji i komunikacji między beneficjentami a poszczególnymi członkami w rodzinie.

Szczegółowe informacje i zapisy

Towarzystwo Pomocy Młodzieży
ul.Nowolipki 2, 00-160 Warszawa
tel. 22 887 88 05, 508 350 320

Procedura zgłaszania i przyjmowania pacjentów do udziału w projekcie

Prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 10.00 – 16.00 osoby zainteresowane udziałem w projekcie.
Zostanie umówione spotkanie konsultacyjne, kwalifikujące do projektu.

Informacje o organizacji

Towarzystwo Pomocy Młodzieży jest organizacją pozarządową istniejącą od 1989 roku. Naszym celem jest pomoc psychologiczna młodym osobom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów, towarzyszenie im oraz wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych w domu, szkole, pracy, środowisku rówieśniczym. Podejmujemy bezpośrednie, różnorodne działania terapeutyczne ukierunkowane na pełny rozwój młodego człowieka w zakresie funkcjonowania emocjonalnego i kontaktów interpersonalnych.
 
Zespół TPM tworzą psychoterapeuci/tki posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi i ich rodzinami, od kilku lat realizujemy programy przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Nasze stowarzyszenie jest organizacją rozwijającą się i realizującą dużą liczbę projektów. Cieszymy się dobrą opinią wśród naszych odbiorców oraz wśród grantodawców.
 
Projekt finansowany jest ze środków PFRON.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • i PFRON wydaje pieniądze na takie projekty...
  i kto tu jest bardziej chory
  06.07.2020, 20:42
  Przeciez te pieniadze nie sa wydane na pomoc dla osób niepełnosprawnych, tylko na ludzi którzy takie projekty tworzą i póżniej maja za to pieniądze, a chorym nic to nie pomoże, bo problemów dnia codziennego ich takie projekty nie rozwiążą, czy nie lepiej gdyby każdej z tych osób niepełnosprawnych dać pieniądze a one zdecydowanie lepiej wpłyną na poprawę ich samopoczucia, a nie terapeuta itd
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy w Kościele katolickim osoba z niepełnosprawnością powinna mieć możliwość zostać księdzem lub zakonnikiem/zakonnicą?

Biuletyn

Wspierają nas