Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Warszawa: Skorzystaj z programu terapeutycznego „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością”

06.07.2020
Autor: inf. prasowa
grafika na zielonym tle rysunek drzewa z gałęziami składającymi się z różnokolorowych dłoni napis jeśli masz 18-35 lat to czekamy na Ciebie!
Towarzystwo Pomocy Młodzieży w Warszawie zaprasza do skorzystania z programu skierowanego do osób w wieku 18-35 lat, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie: edukacji, aktywności zawodowej, pełnienia ról życiowych, zawierania i utrzymywania relacji, uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego.
 
 Zapraszamy osoby, które:
 • chcą tworzyć lepsze relacje z ludźmi
 • chcą lepiej radzić sobie w sprawach codziennych
 • potrzebują wsparcia w powrocie do zdrowia emocjonalnego
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi i psychicznymi.

Warunki skorzystania z oferty:

 • wiek 18 – 35 lat
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej)
 • norma intelektualna
 • zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego.

Cele projektu

Celem projektu jest rehabilitacja odbiorczyń i odbiorców projektu zmierzająca w kierunku usamodzielnienia się, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, nawiązania satysfakcjonujących więzi z ludźmi, dokonania zmian w postrzeganiu siebie i swoich możliwości. Poprzez tworzenie bezpiecznego i twórczego środowiska społecznego odbiorczynie i odbiorcy projektu będą mieli możliwość uczenia się jak wyjść z izolacji, budować i utrzymywać relacje z ludźmi, odnajdywać swoje mocne strony i zasoby, rozwijać nowe umiejętności. Każda osoba uczestnicząca w projekcie podczas spotkań konsultacyjnych będzie mogła wraz z terapeutką/tą ustalić swój Indywidualny Plan Działania zgodnie z potrzebami osobistymi, stanem zdrowia i możliwościami projektu. Działania będą prowadzone w siedzibie TPM w Warszawie przy ul. Nowolipki 2.

Oferta projektu

Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie będą mogły nieodpłatnie skorzystać z bogatej i odpowiadającej na ich potrzebny ścieżki wsparcia. 
W zależności od potrzeb proponujemy skorzystanie z:
 • indywidualnej pomocy psychologicznej (interwencja, poradnictwo, terapia, konsultacje psychiatryczne)
 • wsparcia grupowego: grupy rozwoju umiejętności życiowych i społecznych, grupy wsparcia terapeutycznego, grupy terapeutycznej
 • warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu umiejętności społecznych
 • konsultacji rodzinnych i terapii rodzinnej

Indywidualna pomoc psychologiczna (interwencja, poradnictwo, terapia)

Beneficjeci projektu będą mogli otrzymać wsparcie psychologiczne długo lub krótkoterminowe w zależności od potrzeb, mające na celu m.in. poprawę funkcjonowania społecznego, naukę konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem. Korzystający z tej formy wsparcia będą mogli pracować nad zwiększeniem samodzielności w życiu codziennym i polepszeniem funkcjonowania w kontaktach z ludźmi. W ramach udziału w projekcie możliwe są także konsultacje psychiatryczne.

Grupowe wsparcie psychologiczne

Przeznaczone jest ono dla młodych osób z trudnościami w kontaktach z innymi i w codziennym funkcjonowaniu, nastawione na naukę umiejętności społecznych. Celem spotkań jest poznawanie siebie i innych, poznawanie swoich zasobów i ograniczeń, rozwój zasobów, przepracowywanie lęków, barier i trudności związanych z kontaktem z innymi ludźmi, uczenie się wyrażania siebie – swoich uczuć, potrzeb, przekonań, uczenie się stawiania i obrony swoich granic.Na spotkaniach grupowych będzie prowadzona praca nad zmianą doświadczanych trudności, praca w kierunku wzmacniania konstruktywnych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na poziomie emocjonalnym i funkcjonalnym. W ramach wsparcia grupowego będą prowadzone 3 grupy: terapeutyczna (1x w tyg.), rozwoju umiejętności życiowych i społecznych(2 x w tyg.) oraz wsparcia (1x w tyg.).

Warsztaty psychoedukacyjne

Odbywać się one będą w weekend, realizowane będą w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą: techniki Gestalt, psychodramy, scenki, pracę w małych grupach, na forum, dyskusje, artystyczne formy itp. Przykładowe zagadnienia: radzenie sobie ze stresem, skuteczna realizacja celów i zadań życiowych, współpraca w grupie, budowanie pozytywnej samooceny, rozwój kreatywności, autoprezentacja itp.

Wsparcie psychologiczne rodzinne

Jest to forma wsparcia skierowana bezpośrednio do i dla beneficjentów przy współudziale rodziców, opiekunów lub współmałżonków. Rehabilitacja psychiczna i społeczna, jak wskazuje kilkunastoletnie doświadczenie naszych terapeutów, często nie jest możliwa bez wsparcia rodziny czy otoczenia. Terapia rodzin i konsultacje rodzinne prowadzą do poprawy i uzdrowienia relacji i komunikacji między beneficjentami a poszczególnymi członkami w rodzinie.

Szczegółowe informacje i zapisy

Towarzystwo Pomocy Młodzieży
ul.Nowolipki 2, 00-160 Warszawa
tel. 22 887 88 05, 508 350 320

Procedura zgłaszania i przyjmowania pacjentów do udziału w projekcie

Prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 10.00 – 16.00 osoby zainteresowane udziałem w projekcie.
Zostanie umówione spotkanie konsultacyjne, kwalifikujące do projektu.

Informacje o organizacji

Towarzystwo Pomocy Młodzieży jest organizacją pozarządową istniejącą od 1989 roku. Naszym celem jest pomoc psychologiczna młodym osobom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów, towarzyszenie im oraz wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych w domu, szkole, pracy, środowisku rówieśniczym. Podejmujemy bezpośrednie, różnorodne działania terapeutyczne ukierunkowane na pełny rozwój młodego człowieka w zakresie funkcjonowania emocjonalnego i kontaktów interpersonalnych.
 
Zespół TPM tworzą psychoterapeuci/tki posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi i ich rodzinami, od kilku lat realizujemy programy przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Nasze stowarzyszenie jest organizacją rozwijającą się i realizującą dużą liczbę projektów. Cieszymy się dobrą opinią wśród naszych odbiorców oraz wśród grantodawców.
 
Projekt finansowany jest ze środków PFRON.

Komentarz

 • i PFRON wydaje pieniądze na takie projekty...
  i kto tu jest bardziej chory
  06.07.2020, 20:42
  Przeciez te pieniadze nie sa wydane na pomoc dla osób niepełnosprawnych, tylko na ludzi którzy takie projekty tworzą i póżniej maja za to pieniądze, a chorym nic to nie pomoże, bo problemów dnia codziennego ich takie projekty nie rozwiążą, czy nie lepiej gdyby każdej z tych osób niepełnosprawnych dać pieniądze a one zdecydowanie lepiej wpłyną na poprawę ich samopoczucia, a nie terapeuta itd

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas