Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

NIK: Gminy niewystarczająco dbają o profilaktykę wad postawy u uczniów

22.07.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot.pixabay.com
Źródło: nik.gov.pl
dzieci podczas ćwiczeń na sali gimnastycznej
Niezbyt optymistycznie brzmią wnioski Najwyższej Izby Kontroli w raporcie badającym podejście odpowiednich organów do profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży w szkołach publicznych.  
 
Wynika z niego, że szkoły nie organizują profilaktyki wad postawy w sposób kompleksowy, gminy nie są świadome wagi problemu, kuleje też współpraca z rodzicami. 
 
Zniekształcenie kręgosłupa i wady stóp i kolan dotyczy ok. 50-60 proc. uczniów. To najczęstszy problem zdrowotny młodych ludzi wyprzedzający alergie, zaburzenia refrakcji i akomodacji oka, otyłość. 
 
Poza wadami wrodzonymi najczęstszą przyczyną są złe nawyki wynikające np. ze źle dobranego stanowiska pracy ucznia, braku ruchu czy złej pozycji przy wypoczynku. Konsekwencje wad postawy w życiu dorosłym bywają poważne i objawiają się zaburzeniami oddechowo-krążeniowymi, ograniczeniem sprawności i wydolności ogólnej, zespołów bólu kręgosłupa czy problemów ginekologicznych u kobiet.
 
NIK w latach 2017 – 2019 skontrolował 20 szkół podstawowych publicznych w 10 gminach, badanie ankietowe przeprowadzono w 20 szkołach. 
 
Gminy w większości nie diagnozują problemu jako ważnego, jeśli chodzi o działania profilaktyczne względem wad postawy, ich działania w tym obszarze były niewystarczające i nieskuteczne. Tylko w jednej gminie zaplanowano prowadzenie profilaktyki wad postawy. Gminy nie opracowują i nie wdrażają programów polityki zdrowotnej w kontekście profilaktyki wad postawy.

Brak gimnastyki korekcyjnej

W dużej części skontrolowanych szkół przeprowadzono poza badaniami przesiewowymi dodatkowe badania w kierunku rozpoznania wad postawy. Jednak rozpoznanie tych wad często nie skutkuje zaplanowaniem i organizacją zajęć gimnastyki korekcyjnej. Żadna z kontrolowanych gmin nie skorzystała z dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze środków Ministerstwa Sportu.
 
Zajęcia wychowania fizycznego w szkołach uwzględniają problematykę wad postawy.
 
Ponad połowa uczniów ma zbyt ciężki bagaż szkolny, co też niekorzystnie wpływa na sylwetkę i zdrowie.
 
Działania edukacyjne i informacyjne na temat profilaktyki wad postawy prowadzą wszystkie kontrolowane szkoły, jednak są one nieskuteczne.
 
 
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas