Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Podstawowe dane liczbowe o sektorze pozarządowym w 2004 roku

15.12.2004

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 45.500 stowarzyszeń i ponad 7.000 fundacji.

Niemal co druga zarejestrowana organizacja ma siedzibę w dużym mieście (byłym lub teraźniejszym mieście wojewódzkim).

Co trzecia organizacja deklaruje przynależność do krajowych, regionalnych lub branżowych porozumień organizacji pozarządowych, zaś do zagranicznych lub międzynarodowych porozumień organizacji pozarządowych należy co dziesiąta organizacja.

Najwięcej jest w Polsce organizacji pozarządowych działających w obszarze "sportu, turystyki, rekreacji i hobby" (38,6% organizacji wskazuje ten obszar jako najważniejsze pole swoich działań). Inne obszary działań wskazywane najczęściej przez organizacje jako ich główne pola działań to: "kultura i sztuka" (11,6% organizacji), "edukacja i wychowania". (10,3% organizacji) oraz "usługi socjalne i pomoc społeczna" (10% organizacji) i "ochrona zdrowia" (8,2%).

2/3 organizacji nie zatrudnia stałego płatnego personelu. Łączną wielkość zatrudnienia w organizacjach szacować można na ok. 63.000 pełnych etatów. Połowa organizacji, spośród tych mających płatnych pracowników, zatrudnia nie więcej niż 3 osoby.

Z deklaracji organizacji wynika, że 30% wszystkich członków stowarzyszeń w Polsce jest całkowicie bierna - nie płaci składek, nie pojawia się na walnych zebraniach i nie utrzymuje kontaktu z organizacją.

Jak wygląda aktywność pozostałych 70% członków? 30% członków aktywnie włącza się w życie organizacji, poświęca jej swój czas i uczestniczy w jej pracach. Aktywność pozostałych 40% ogranicza się do płacenia składek (zgodnie z deklaracjami organizacji ok. 65% członków płaci składki) i, być może, uczestnictwa w walnych zebraniach członków.

W prace 45% organizacji zaangażowani są wolontariusze (niebędący jednocześnie członkami organizacji). W połowie organizacji współpracujących z wolontariuszami ich liczba w ostatnim roku nie przekroczyła 10 osób, w kolejnych 27% było ich między 11 a 30, zaś z grupą liczniejszą niż 100 wolontariuszy pracowało w zeszłym roku ok. 5% organizacji.

Przychody połowy organizacji w roku 2003 nie przekroczyły 13 tysięcy złotych (tyle wynosi mediana, czyli wartość dzieląca zbiór na połowę ze względu na liczebność).

Źródła finansowania, z których w 2003 roku korzystał największy procent organizacji, to: składki członkowskie (60% organizacji), źródła samorządowe (45% organizacji), darowizny od osób fizycznych (40% organizacji), darowizny od instytucji i firm (39% organizacji).

Niewiele ponad 20% organizacji twierdzi, że ma jakiekolwiek rezerwy finansowe.

2/3 organizacji używa w swojej pracy komputera, z czego połowa korzysta więcej niż z jednego komputera.

Przedstawiciele niemal 4/5 organizacji deklarują, że korzystają z Internetu w sprawach związanych z organizacjami (w siedzibie lub poza nią), co drugi robi to co najmniej kilka razy w tygodniu.
 
23% organizacji uważa ostatni rok za gorszy od poprzednich (dwa lata temu analogiczny wskaźnik wyniósł 30%). Ok. 20% uważa, że był on lepszy. Działacze 3 sektora są .uparci. w swym optymizmie. Ponad 51% uważa, że kolejny rok będzie lepszy (dwa lata temu podobnego zdania było 40% respondentów). Optymistów jest aż 5-krotnie więcej niż pesymistów.


JUŻ W STYCZNIU 2005 - PEŁNE RAPORTY Z BADAŃ!
Raporty zostaną opublikowane w serii Warto Wiedzieć Więcej (3w) wydawanej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor oraz na stronach portalu organizacji pozarządowych
www.ngo.pl, w serwisie Badania III sektora

www.badania.ngo.pl
 
Źródło: Głos w dyskusji nad Strategią Wspierania Inicjatyw Obywatelskich. Wybrane wyniki najnowszych badań Stowarzyszenie Klon/Jawor grudzień 2004, rozdz. III
Autor: M. Gumkowska, J. Herbst, R. Niecikowska, J. Wygnański

Głos w dyskusji nad Strategią Wspierania Inicjatyw Obywatelskich. Wybrane wyniki najnowszych badań Stowarzyszenie Klon/Jawor grudzień 2004

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas