Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

„Przyzwolenie na segregację i łamanie praw”. Polska zaskarżona do Komisji Europejskiej

12.08.2020
Autor: Angela Greniuk, fot. pixabay.com
Źródło: enil.eu, facebook.com/niezaleznezycieINZ
flaga unii europejskiej

Ponad 7 mln euro z funduszy europejskich w Polsce było i jest wykorzystywanych na inwestycje w ośrodkach opieki instytucjonalnej osób z niepełnosprawnością. Wsparcie na tego typu cele jest sprzeczne z m.in. Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – skargę na Polskę w tej sprawie złożyły do Komisji Europejskiej dwie międzynarodowe organizacje, działające na rzecz praw osób z niepełnosprawnością: Europejska Sieć Niezależnego Życia (ENIL) i Fundacja Validity.

ENIL i Fundacja Validity złożyły skargę na jedno z polskich województw – łódzkie oraz wezwały Komisję Europejską do podjęcia działań przeciwko województwu, w tym wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego UE.

Łamanie prawa do niezależnego życia

Zażalenie odnosi się do województwa łódzkiego, którego zarządzający w latach 2014-2020 wykorzystali i wykorzystują w niewłaściwy sposób fundusze unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekty dotyczą „budowy, renowacji, rozbudowy lub modernizacji instytucjonalnych placówek opieki dla osób niepełnosprawnych, w tym niektórych do 80 lub 90 mieszkańców – czytamy na stronie jednego z oskarżających, Europejskiej Sieci Niezależnego Życia (ENIL). Infrastruktura instytucjonalna dla osób niepełnosprawnych narusza międzynarodowe prawa dotyczącego praw człowieka. Sprawa stanowi kolejny przykład wykorzystania znacznych poziomów funduszy UE do segregacji osób niepełnosprawnych i łamania ich praw”.

Przeciw Konwencji i nie tylko

Przeznaczanie funduszy unijnych na modernizację placówek opieki instytucjonalnej (inaczej nazywanych „instytucjami”, do których zalicza się np. domy pomocy społecznej) jest sprzeczne z obowiązującą w Europie i w Polsce ideą deinstytucjonalizacji. Jest to proces odchodzenia od opieki dużych instytucji nad osobą z niepełnosprawnością w kierunku samodzielności – wspierania osób z niepełnosprawnością w ich środowisku lokalnym.

Deinstytucjonalizacja jest wpisana w prawo międzynarodowe, m.in. Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej czy Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowaną przez Polskę 8 lat temu. Proces deinstytucjonalizacji został wpisany również do projektu polskiej „Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2020-2030”. Niedawno w lipcu br. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował o trwających pracach w resorcie nad opracowaniem krajowej strategii deinstytucjonalizacji.

Według Konwencji, placówki opieki instytucjonalnej są nakierowane na opiekę nad osobą z niepełnosprawnością – w zamian za to podopieczni zgadzają się na wyznaczony rytm dnia, itd., podporządkowując się regulaminowi. Tym samym instytucje „odmawiają” takiej osobie prawa do niezależnego życia, własnych decyzji i włączenia do społeczności. Oprócz tego w Komentarzu Generalnym nr 5 do artykułu 19 Konwencji znajduje się zapis o tym, że państwa członkowskie UE muszą zaprzestać praktyki finansowania i inwestowania w budowę, remont lub rozbudowę tych instytucji. Środki powinny być wydawane na programy wsparcia osób z niepełnosprawnością w ich znajomym środowisku, lokalnej społeczności.

Więcej „instytucjonalnych” projektów?

Autorzy skargi zaznaczają również swoje obawy: może być więcej projektów (niż zaskarżonych osiem), wspierających instytucje i realizowanych w woj. łódzkim. Drugą sprawą jest to, że województwa z całej Polski nadal mogą występować o dofinansowanie projektów, które wspierają placówki opieki instytucjonalnej – co według zaskarżających jest niezgodne z prawem i mija się z faktycznym celem przeznaczenia funduszy.

Podobne sytuacje miały miejsce w Austrii, Bułgarii i na Węgrzech, wówczas Organizacja Narodów Zjednoczonych obciążyła każde z tych państw odpowiedzialnością za „poważne i systematyczne naruszenia praw osób niepełnosprawnych na inwestowanie w rozbudowę instytucjonalnego systemu opieki, korzystając z ogromnych środków unijnych” – podaje ENIL.

Wystosowaną do Komisji Europejskiej skargę można przeczytać w jęz. angielskim na stronie ENIL.

Komentarz

  • Nasze Prawa Zapisane w Konstytucji są ciągle łamane ...
    Marek Sepetowski
    12.08.2020, 15:36
    Nie będę się już bał choć wielu z Nas boi się powiedzieć prawdę Nasze Prawa jako Niepełnosprawnych są nagminnie łamane ,bo jak można nazwać orzeczenie orzecznika ZUS który robi sobie to bez zainteresowanego po pandemia kpiny tak im wygodnie .Mam orzeczenie z Wojewódzkiej Komisji Orzekania Niepełnosprawności stopień znaczny i należy mi się opiekun którego mam ,lecz ZUS w Wałbrzych i ich komisja orzekła że jestem osobą nie samodzielną .Najciekawsze jest to że pisałem do centralnego ZUS Warszawa to odp mi że takie komisje jakie mam orzeczenie nie mają prawa orzekać o niesamodzielności .Więc moje pytanie do tych pseuda orzeczników ZUS mając 10 śrub 8 stabilizatorów 2 pręty po 25 cm w kręgosłupie lędziwjowym pod łopatkami wszczepiony neurostymulator rdzenia kręgowego bo mam uszkodzony rdzeń i główny nerw na rdzeniu a w kręgosłupie szyjnym 3 implanty to fakt jestem zdrowy i nic mi się nie należy za 30 l pracy ,przykre to ale prawdziwe i gdybym miał jakąkolwiek pomoc prawną za darmo to na pewno już bym nie pisał tu do naszych władz bo niestety za te grosze jakie dostaje z MOPS to na jedzenie i leki brakuje ,a moja skargo poszła by do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka no ale jak się nie ma za co to tylko wegetuje i czeka na śmierć ...

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas