Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

„Przyzwolenie na segregację i łamanie praw”. Polska zaskarżona do Komisji Europejskiej

12.08.2020
Autor: Angela Greniuk, fot. pixabay.com
Źródło: enil.eu, facebook.com/niezaleznezycieINZ
flaga unii europejskiej

Ponad 7 mln euro z funduszy europejskich w Polsce było i jest wykorzystywanych na inwestycje w ośrodkach opieki instytucjonalnej osób z niepełnosprawnością. Wsparcie na tego typu cele jest sprzeczne z m.in. Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – skargę na Polskę w tej sprawie złożyły do Komisji Europejskiej dwie międzynarodowe organizacje, działające na rzecz praw osób z niepełnosprawnością: Europejska Sieć Niezależnego Życia (ENIL) i Fundacja Validity.

ENIL i Fundacja Validity złożyły skargę na jedno z polskich województw – łódzkie oraz wezwały Komisję Europejską do podjęcia działań przeciwko województwu, w tym wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego UE.

Łamanie prawa do niezależnego życia

Zażalenie odnosi się do województwa łódzkiego, którego zarządzający w latach 2014-2020 wykorzystali i wykorzystują w niewłaściwy sposób fundusze unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekty dotyczą „budowy, renowacji, rozbudowy lub modernizacji instytucjonalnych placówek opieki dla osób niepełnosprawnych, w tym niektórych do 80 lub 90 mieszkańców – czytamy na stronie jednego z oskarżających, Europejskiej Sieci Niezależnego Życia (ENIL). Infrastruktura instytucjonalna dla osób niepełnosprawnych narusza międzynarodowe prawa dotyczącego praw człowieka. Sprawa stanowi kolejny przykład wykorzystania znacznych poziomów funduszy UE do segregacji osób niepełnosprawnych i łamania ich praw”.

Przeciw Konwencji i nie tylko

Przeznaczanie funduszy unijnych na modernizację placówek opieki instytucjonalnej (inaczej nazywanych „instytucjami”, do których zalicza się np. domy pomocy społecznej) jest sprzeczne z obowiązującą w Europie i w Polsce ideą deinstytucjonalizacji. Jest to proces odchodzenia od opieki dużych instytucji nad osobą z niepełnosprawnością w kierunku samodzielności – wspierania osób z niepełnosprawnością w ich środowisku lokalnym.

Deinstytucjonalizacja jest wpisana w prawo międzynarodowe, m.in. Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej czy Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowaną przez Polskę 8 lat temu. Proces deinstytucjonalizacji został wpisany również do projektu polskiej „Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2020-2030”. Niedawno w lipcu br. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował o trwających pracach w resorcie nad opracowaniem krajowej strategii deinstytucjonalizacji.

Według Konwencji, placówki opieki instytucjonalnej są nakierowane na opiekę nad osobą z niepełnosprawnością – w zamian za to podopieczni zgadzają się na wyznaczony rytm dnia, itd., podporządkowując się regulaminowi. Tym samym instytucje „odmawiają” takiej osobie prawa do niezależnego życia, własnych decyzji i włączenia do społeczności. Oprócz tego w Komentarzu Generalnym nr 5 do artykułu 19 Konwencji znajduje się zapis o tym, że państwa członkowskie UE muszą zaprzestać praktyki finansowania i inwestowania w budowę, remont lub rozbudowę tych instytucji. Środki powinny być wydawane na programy wsparcia osób z niepełnosprawnością w ich znajomym środowisku, lokalnej społeczności.

Więcej „instytucjonalnych” projektów?

Autorzy skargi zaznaczają również swoje obawy: może być więcej projektów (niż zaskarżonych osiem), wspierających instytucje i realizowanych w woj. łódzkim. Drugą sprawą jest to, że województwa z całej Polski nadal mogą występować o dofinansowanie projektów, które wspierają placówki opieki instytucjonalnej – co według zaskarżających jest niezgodne z prawem i mija się z faktycznym celem przeznaczenia funduszy.

Podobne sytuacje miały miejsce w Austrii, Bułgarii i na Węgrzech, wówczas Organizacja Narodów Zjednoczonych obciążyła każde z tych państw odpowiedzialnością za „poważne i systematyczne naruszenia praw osób niepełnosprawnych na inwestowanie w rozbudowę instytucjonalnego systemu opieki, korzystając z ogromnych środków unijnych” – podaje ENIL.

Wystosowaną do Komisji Europejskiej skargę można przeczytać w jęz. angielskim na stronie ENIL.

Komentarz

  • PiSowska sprawiedliwość.
    julia
    29.08.2020, 11:43
    Wciąż niepełnosprawni na wózkach. Wszystko dla nich. Duda niesamodzielnym z e znacznym stopniem podniósł progi, dał 500+. Wszystko to ze 2 miesiące lub 3 temu. Jednak są w tym kraju ludzie z niepełnosprawnością znaczną, którzy z powodu choroby na zajęcia warsztatowe nawet nie mogą chodzić, bo wiją się w bólach każdego dnia. Wiecie jaki mają zasiłek stały?. 630 zł, przy progu dochodowym 704 zł. To wartości jakie pozostawił po sobie Rząd E. Kopacz. To przez ten próg chory na leki nie dostaje celowego, bo go przekracza o 20 zł. A na leki wydaje 300 zł. miesięcznie. To dla tej grupy ludzi bardzo ciężko chorych zasiłek pielęgnacyjny około 200 zł jest wliczany w dochód, więc jakby go nie było. Nie mają opiekunów, choć ledwo egzystują. A ich winą jest to, że do łóżka jakoś się sami mogą doczłapać. Jak mają żyć za 630 zł miesięcznie?. Pisowski Rząd nawet jednym słówkiem przez 5 lat o nich nie wspomniał. To dla tego Rządu to największe zakały w tym kraju i chętnie by ich utylizował. Zresztą to co z nimi wyprawiają, to i tak dla nich zagłada. Jak Duda wyszedł i mówił o podwyższeniu progu dochodowego i 500+ jedynie dla niesamodzielnych, to mnie zemdliło. Niechby jeszcze 500+, ale progu nie podnieść dla tej grupy chorych?. Na leki przez to nie dostają celowego. Niech no tylko który mi tu powie, że jest 3 letni okres weryfikacji?. Przy takich cenach, przy takim rozdawnictwie każdemu ,weryfikacja powinna być co rok, Zdychają z powodu nie stosowania leków. To jedyny taki kraj na świecie, gdzie tak po chamsku potraktowano ludzi bardzo, bardzo ciężko chorych, wijących się w bólach każdego dnia. Nawet, gdy podwyższyli coś tam ze względu na 3 letni okres weryfikacji, to i tak wartości zasiłków i progu są jak za Kopacz.

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Wspierają nas