Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wnioski w projekcie „door-to-door” można składać do 21 sierpnia

13.08.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
Źródło: gov.pl
w dużym przybliżeniu kierownica samochodu z logo nissana i deska rozdzielcza
Do 21 sierpnia 2020 r. do godziny 14.00 samorządy mogą składać wnioski do PFRON w konkursie grantowym na usługi transportu indywidualnego „door-to-door”.
 
Dzięki otrzymanym środkom będą one mogły zapewnić osobom z niepełnosprawnością bezpośredni transport do placówek zdrowia, na rehabilitację czy do pracy.
 
Wnioski mogą składać gminy, powiaty, związki i porozumienia gmin oraz związki i porozumienia powiatów. Stowarzyszenia gmin i Stowarzyszenia powiatów nie mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie grantu, ale mogą być partnerem w realizacji projektu grantowego.
 
Ze wsparcia w ramach projektu „door-to-door” będą mogły skorzystać osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które ukończyły 18 lat.

Orzeczenie niekonieczne

„Zgodnie z regulaminem konkursu osobą „z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności” jest osoba, która ma trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym poruszająca się na wózku inwalidzkim, o kulach, niewidoma, słabowidząca i inne). Będą to zatem zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia” – informuje na swojej stronie ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej.
 
Jeden wnioskodawca w ramach grantu może maksymalnie pozyskać 1 000 000 zł na usługi transportowe i 2 000 000 zł na usługi transportowe oraz dostosowania architektoniczne w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Nie jest wymagany wkład własny jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Jak informuje resort pracy, wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie dowozu dzieci z niepełnosprawnością nie wyklucza jej z udziału w konkursie grantowym. 
 
„Należy jednak pamiętać, że realizacja projektu grantowego nie może dotyczyć użytkowników poniżej 18 roku życia oraz nie może powielać zadań, co do których gmina ma obowiązek organizowania i finansowania – w ramach innych środków publicznych. Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych przez gminę od roku szkolnego 2019/2020 określone zostały przez ustawę „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r.” – informuje MRPiPS.
 
 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Jak często spotykasz się z niemiłym komentarzem lub nieprzyjemną reakcją dotyczącą niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub innej osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas