Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Polsko-szwajcarskie działania przeciwko zakażeniom HCV

12.09.2012
Autor: oprac. Katarzyna Broda
Źródło: inf. prasowa

"Zapobieganie zakażeniom HCV" to nazwa projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ministra zdrowia. Inauguracja społecznej inicjatywy odbyła się 3 września w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej.

Konferencje otworzył i moderował prof. dr hab. n. med. Mirosław J. Wysocki, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Podczas spotkania zostały przedstawione główne założenia nowego projektu zapobiegania zakażeniom HCV. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in.: Simon Geissbühler – zastępca ambasadora Szwajcarii, Aleksandra Chmielewska – przedstawicielka Biura Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy, prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński – p.o. Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii, Marek Posobkiewicz – p.o. głównego inspektora sanitarnego, Paulina Miśkiewicz – dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Warszawie.

To pierwsze przedsięwzięcie w Polsce, które usystematyzuje sferę prewencji zakażeń HCV poprzez wypracowanie założeń do „Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata 2015-2020”. Zaplanowane działania  składają  się z pięciu projektów cząstkowych, które stawiają sobie za cel: usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie występowania HCV w populacji ogólnej oraz analizę czynników związanych z występowaniem HCV; opracowanie i weryfikację programu zapobiegania HCV wśród użytkowników narkotyków dożylnych (IDU) i ocenę potrzeb w zakresie profilaktyki HCV w tej grupie; pilotażowy program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV; jakościową ocenę ryzyka zakażenia HCV w świetle stosowanych procedur medycznych w wybranych zakładach opieki zdrowotnej; edukację pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV).

Projekt prowadzony będzie w latach 2012-2016, a jego szacowane całkowite koszty wyniosą 4 669 907 franków szwajcarskich. Strona szwajcarska pokryje to 85 proc. kosztów, resztę środków (15 proc.) zapewni budżet naszego państwa.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas