Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

MEN: nauka zdalna w szkołach ponadpodstawowych. Wyjątki dotyczą uczniów z niepełnosprawnością

19.10.2020
Autor: Tomasz Przybyszewski, fot. Rob Gonyea/Freeimages.com
Źródło: gov.pl
Puste kolorowe szkolne krzesełka i stoliki

Od 19 października 2020 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmienia się tryb pracy szkół ponadpodstawowych na wyłącznie zdalny lub hybrydowy. Od tej zasady są jednak wyjątki, które dotyczą m.in. młodzieży z niepełnosprawnością.

Od poniedziałku, 19 października, uczniowie szkół ponadpodstawowych w strefie czerwonej przechodzą w tryb kształcenia na odległość, a w strefie żółtej w system mieszany, zwany hybrydowym, czyli co najmniej połowa z nich ma zajęcia w szkole, a reszta uczy się zdalnie.

Zgodnie z rozporządzeniem, nauczanie stacjonarne pozostaje jednak w szkołach specjalnych, w tym działających w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że decyzja ta zapadła „ze względu na specyfikę ich działania. Bowiem szkoły te funkcjonują w placówkach, w których młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie oraz całodobową opiekę, a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym”.

Ważny wyjątek

W rozporządzeniu przewidziano też wyjątek dotyczący osób z niepełnosprawnością, uczących się w szkołach ponadpodstawowych, szkołach podstawowych dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego.

Jeśli uczeń z uwagi na niepełnosprawność lub inne czynniki (np. warunki domowe) nie może uczyć się zdalnie, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować im w szkole zajęcia stacjonarne lub zdalne (np. z wykorzystaniem szkolnych komputerów).

Zasady te obowiązywać będą do czasu, gdy dany powiat będzie w strefie czerwonej lub żółtej.

Z pełnym tekstem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym wprowadzenia nauczania zdalnego w szkołach ponadpodstawowych zapoznać się można w Dzienniku Ustaw.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy chciał(a)byś zaszczepić siebie lub osobę, którą się opiekujesz, gdyby pojawiła się szczepionka przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas