Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

„Dosypka” do emerytury lub renty. Komisja ds. Petycji przygotowała ustawę o nowym świadczeniu

19.10.2020
Autor: Mateusz Różański, fot. Marta Kuśmierz
pieniądze rozłożone na stole

Uzupełniające świadczenie pielęgnacyjne, które niwelowałoby różnicę pomiędzy otrzymywaną przez opiekunów emeryturą a świadczeniem pielęgnacyjnym. Taki pomysł jest zawarty w projekcie ustawy, przygotowanym przez sejmową Komisję ds. Petycji.

Jak tłumaczył podczas posiedzenia, 15 października 2020 r., przewodniczący komisji, poseł Sławomir Piechota, projekt ustawy jest efektem trzech petycji. Ich autorzy wskazywali na niesprawiedliwe traktowanie emerytów i rencistów sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Nie mogą oni w świetle przepisów otrzymywać świadczenia pielęgnacyjnego, które w tej chwili wynosi 1831 zł, a ich emerytury i renty są często zdecydowanie niższe.

- Nowe świadczenie, uzupełniające świadczenie pielęgnacyjne, stanowiłoby różnicę pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym a otrzymywaną przez opiekuna rentą lub emeryturą – tłumaczył Krzysztof Pater, stały doradca Komisji ds. Petycji. – Ważne byłoby tylko to, czy dana osoba sprawuje opiekę nad osoba z niepełnosprawnością i spełnia wszystkie warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne. Podopieczny musi zamieszkiwać z opiekunem w jednym gospodarstwie domowym – uzupełnił.

Wkrótce konsultacje reformy orzecznictwa

Obecna podczas posiedzenia Komisji przedstawicielka Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Agata Strzelecka, zwróciła uwagę, że planowany jest nowy system świadczeń dla osób z niepełnosprawnością i opiekunów. Jego podstawą ma być nowy system orzeczniczy – o czym mówił we wrześniu Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

- W zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów potrzebne jest stworzenie kompletnego systemu świadczeń. Należy uwzględnić różne grupy – emeryci nie są jedynymi, którzy oczekują zmian. Są jeszcze na przykład opiekunowie osób dorosłych – mówiła przedstawicielka resortu Rodziny. – Podstawą systemu świadczeń jest wprowadzenie nowego systemu orzecznictwa, który jest już na ukończeniu. W przeciągu dwóch miesięcy nowy system orzecznictwa zostanie przekazany do konsultacji – dodała.

Agnieszka Strzelecka wskazała za Pawłem Wdówikiem, że nowy system orzeczniczy pomoże wyodrębnić osoby potrzebujące największego wsparcia i na tej podstawie przyznawać odpowiednie świadczenia.

Ustawa nie wymaga reformy systemu

Zdaniem posła Sławomira Piechoty, przyjęcie przygotowanej przez Komisję ustawy nie wymaga zmiany systemu orzecznictwa, gdyż dotyczy ona relatywnie niewielkiej grupy opiekunów.

Z kolei Krzysztof Pater zwrócił uwagę, że już w tej chwili liczba osób pobierających rentę socjalną to 280 tys. i nie jest potrzebna dodatkowa weryfikacja najbardziej potrzebujących.

Ostatecznie Komisja ds. Petycji przyjęła projekt jednomyślnie.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Pomagajcie niepełnosprawnym a potem całej reszcie.
  Borzoi
  23.10.2020, 17:48
  Znowu martwicie się o opiekunów, fundacje itp. Dosypcie niepełnosprawnym. Już oni wiedzą najlepiej komu te pieniądze przekazać. Zawsze działania od tyłu. Wszyscy na tym zyskają tylko nie niepełnosprawni. Ot sztuka przekrętów.
  odpowiedz na komentarz
 • Równość wobec sprawowania tożsamej opieki
  Józef Bogdaszewski
  22.10.2020, 23:02
  W zasadzie od 2014 roku - kiedy to podjęto decyzję o jednorazowym podwyższeniu świadczenia pielęgnacyjnego i jego corocznej waloryzacji (obecnie do 1831 zł), ale tylko dla wybranej grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych (niepełnoletnich i pełnoletnich), którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub nigdy nie podjęli pracy - sprawa wyrównania różnicy w dochodach między emerytami (rencistami) o świadczeniobiorcami świadczenia pielęgnacyjnego nabiera tempa i w tym kierunku podążać winien ten projekt ustawy dla spełnienia warunku równości między matkami-emerytkami (opiekunami) a matkami pozostającymi na świadczeniu pielęgnacyjnym. Projekt ustawy wychodzi na przeciw oczekiwaniom rodziców-emerytów, którzy za wykonywanie takich samych czynności opiekuńczych jakie wykonują rodzice-świadczeniobiorcy świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzymują z budżetu państwa żadnego wsparcia, tylko opierają się na własnych, zresztą w większości na bardzo skromnych emeryturach. Dlatego wspomożenie ich różnicą dochodu między wysokością otrzymywanej emerytury (renty) a wysokością świadczenia pielęgnacyjnego byłoby zwieńczeniem ich wieloletnich starań w tym zakresie. Jest to dobra droga dla poprawy sytuacji rodzin (rodziców) wychowujących niepełnosprawne - dorosłe dziecko - najczęściej niepełnosprawne od urodzenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności przez 30-40-50 i dłużej lat. Dla tej grupy rodziców-emerytów nie ma znaczenia zmiana systemu orzecznictwa. Jest osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności i jest rodzic (matka, ojciec lub opiekun) będący na emeryturze (rencie) ze świadczeniem niższym niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Dlatego najlepszym rozwiązaniem zaniedbanego problemu oraz wieloletnich starań rodziców-emerytów w zakresie naprawy powstałej w zaszłości sytuacji jest obecnie spełnienie warunku równego traktowania i sprawiedliwości społecznej między rodzicami-emerytami a rodzicami na świadczeniu pielęgnacyjnym.
  odpowiedz na komentarz
 • Dyskryminacja
  ZNACZNY
  22.10.2020, 18:25
  Zasiłek pielęgnacyjny 215 zł miesięcznie też powinien być waloryzowany! Rząd się nagradza, aparat siłowy dostaje podwyżki pensji, a NIEPEŁNOSPRAWNY ZNACZNY CHAŁĘ I DWA CAŁE.
  odpowiedz na komentarz
 • Pilne
  lektor
  20.10.2020, 07:51
  1. Dodatek dla niesamodzielnych (500+) powinien być corocznie waloryzowany 2. Dodatek pielęgnacyjny powinien być znacząco zwiększony (przynajmniej do 50% najniższej emerytury)
  odpowiedz na komentarz
 • uzupełnienie socjalne do emerytur.
  Opiekun na wcześniejszej emeryturze
  19.10.2020, 19:47
  Cienka będzie ta dosypka bo do emerytury brutto i pomniejszona o składki
  odpowiedz na komentarz
 • Teraz się budzi pan posełek
  Wandzia
  19.10.2020, 18:45
  Czemu tenże pan Piechota nie asygnował takiego rozwiązania jak jego ugrupowanie trzymało władzę? Tylko teraz chce zaistnieć absorbując się w rozwiązania, którym niegdyś był zagorzałym przeciwnikiem? bo mu jego guru ucierali nosa?
  odpowiedz na komentarz
 • Może wreszcie.
  Sonia
  19.10.2020, 16:17
  No może wreszcie ktoś nas dostrzeże,Byłam na EWK teraz emerytura 1200 -21lat składkowych. 37 lat opieki nad niepełnospr.a ci na zasiłkach mają dużo więcej i jeszcze oplacają im ZUS I nie liczy się do dochodu .Po co było pracować i składki płacić?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas