Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

02.12.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pexels.com
z góry małe dziecko przegląda obrazkową książkę ręka dorosłego odkrywa obrazek

Rząd zadecydował o przedłużeniu możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 24 grudnia 2020 r. 

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

W jakich przypadkach dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał?

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub dorosłe osoby z niepełnosprawnością
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek.

„Podobnie jak wcześniej, dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych. Tak jak dotychczas, dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta” – przypomina resort rodziny i polityki społecznej.

Nowość w przepisach

- Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadziło obowiązek prowadzenia przez szkoły podstawowe działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii koronawirusa – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
 
„Rodzice dziecka chcący skorzystać z opieki powinni złożyć do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką. Rodzicom dziecka, którzy wystąpili do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką i korzystają z tej opieki nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy” – informuje resort.

Konieczne jest złożenie wniosku

Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, jest to jednocześnie wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą wnioskują w ZUS. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę, np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Więcej na stronie ZUS.

 

 

 

Komentarz

 • Kiedy podwyżka 500+
  Jacek
  02.12.2020, 12:21
  Kiedy wreszcie zostanie podwyższony dodatek 500+ dla osób niesamodzielnych?

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy zaszczepiłaś/-eś się już przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas