Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

IV edycja Konkursu APTEKA BEZ BARIER

06.05.2005

Jak co roku zachęcamy wszystkich aptekarzy i farmaceutów do bacznego przyjrzenia się swojej aptece i zniesienia wszelkich ewentualnych barier - i tych architektonicznych, i mentalnych.

Tegoroczna edycja rozpoczęła się 1 kwietnia i będzie trwała do 30 września 2005 r. Jury przyzna tytuł APTEKI BEZ BARIER ROKU 2005 dla apteki najbardziej dostosowanej spośród aptek zgłoszonych do Konkursu oraz APTEKARZA BEZ BARIER 2005 dla aptekarza wyróżniającego się szczególną działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto Jury przyzna cztery równorzędne wyróżnienia. Na laureatów czekają pamiątkowe tablice mosiężne, dyplomy oraz intensywna promocja apteki w jej regionie.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
1) zgłosić aptekę, dzwoniąc pod numer: 0*56 669 41 03 lub wysyłając e-mail na adres: abb@torfarm.com.pl,
2) wypełnić ankietę, która zostanie do Państwa wysłana po zgłoszeniu apteki
3) wysłać ankietę na adres Organizatora: TORFARM S.A., Dział Marketingu, Szosa Lubicka 26/34, 87-100 Toruń.

Ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie podczas uroczystej Gali.

Konkurs APTEKA BEZ BARIER organizowany jest przez TORFARM S.A., Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundację "Polska bez barier" od 2001 roku. Do tej pory we wszystkich edycjach Konkursu udział wzięło około 400 aptek.

Regulamin IV edycji Konkursu APTEKA BEZ BARIER
Czas trwania IV edycji Konkursu: 1 kwietnia 2005 r. - 30 września 2005 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin dotyczy IV edycji Konkursu APTEKA BEZ BARIER (zwanego dalej Konkursem) na aptekę najbardziej przyjazną i najlepiej dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych
i osób w podeszłym wieku oraz na aptekarza wykazującego się różnorodnymi działaniami na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
2. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja "Polska bez barier" oraz TORFARM S.A.

§ 2. Zgłoszenia

1. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia 2005 r.
2. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić wszystkie apteki, które w dniu ogłoszenia Konkursu są już dostępne dla osób niepełnosprawnych, a także te, które dostosują się do 30 kwietnia 2005 r. oraz/lub aktywnie działają na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Wnioski mogą być zgłaszane przez właścicieli lub pracowników aptek oraz osoby trzecie - typujące daną aptekę.
4. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełnioną ankietę,
 • zdjęcia przystosowanego obiektu, będące dokumentacją dostępności (na odwrocie nadesłanych fotografii powinien znajdować się czytelny podpis i zgoda autora na przetwarzanie, oraz nazwa apteki i adres), 
 • opis działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • dokumentacja poświadczająca poczynione zmiany w aptece,
 • opinia osoby/osób niepełnosprawnej/ych korzystających z usług apteki.

5. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą listowną na adres: TORFARM S.A., 87-100 Toruń, ul. Szosa Lubicka 26/34 z dopiskiem "Konkurs APTEKA BEZ BARIER".
6. Termin składania prac upływa 30 września 2005 r. (decyduje data stempla pocztowego).

§ 3. Kryteria oceny

1. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
• dostępność (otoczenie apteki, wejście do apteki, wnętrze apteki, inne usprawnienia wyszczególnione w ankiecie),
• czas dokonywania dostosowań w aptece (np. dostosowania wykonywane przy uruchamianiu apteki, dostosowania wykonywane po uruchomieniu apteki w danym lokalu),
• lokalizacja apteki (centrum handlowe, pasaż handlowy, budynek wolnostojący, kamienica),
• opinie pacjentów,
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 4. Jury - obowiązki i uprawnienia

1. Skład Jury IV edycji Konkursu:

 • Piotr Pawłowski - Prezes Zarządu Fundacji "Polska bez barier", Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji (Przewodniczący),
 • Jakub Sienkiewicz - Lekarz neurolog, lider zespołu "Elektryczne Gitary" (Wiceprzewodniczący),
 • Kazimierz Herba - Prezes Zarządu TORFARM S.A.,
 • mgr farm. Andrzej Wróbel - Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej,
 • mgr farm. Romuald Boguszewski - Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny,
 • prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta - Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
 • Marian Leszczyński - Wiceprezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • dr Wojciech Łuszczyna - Redaktor Naczelny "Leku w Polsce",
 • Wiktor Szukiel - Redaktor Naczelny "Czasopisma Aptekarskiego",
 • Ewa Dux - Prabucka - Redaktor Naczelna "Gazety Farmaceutycznej",
 • Tomasz Wolf - Prezes Press Forum Sp. z o. o., wydawcy Forum Farmaceutycznego,
 • mgr Irena Rej - Prezes Izby Gospodarczej "Farmacja Polska",
 • Joanna Porębska - Prezes Fundacji DOM DOSTĘPNY,
 • Barbara Bursztynowicz - Aktorka, laureatka tytułu "Honorowy Aptekarz Roku 2002" przyznawanego przez Pomorsko-Kujawską Okręgową Izbę Aptekarską.

2. Obrady Jury odbędą się w terminie 15 - 30 października 2005 r.
3. Jury nominuje 10 aptek.
4. Jury nominując 10 aptek, klasyfikuje je tak, że przedstawiciele Organizatorów odwiedzają najpierw nominowane apteki 1-5, w przypadku nie potwierdzenia danych w jednej z pierwszych 5 aptek, odwiedzana jest następna w kolejności apteka (6-10). Ostateczną listę wyróżnionych aptek ustalają przewodniczący i wiceprzewodniczący Jury.
5. Przedstawiciele Organizatorów mają prawo do odwiedzenia wszystkich wyróżnionych aptek spośród aptek nominowanych celem potwierdzenia danych ze zgłoszenia.
6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2005 roku. Ze względów technicznych Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo przesunięcia terminu.

§ 5. Nagrody i wyróżnienia

1. W IV edycji Konkursu zostanie przyznana nagroda główna - tytuł APTEKI BEZ BARIER ROKU 2005.
2. Dodatkowo Jury przyzna 4 równorzędne wyróżnienia.
3. Jury przyzna również nagrodę za szczególne działania na rzecz osób niepełnosprawnych - tytuł APTEKARZA BEZ BARIER ROKU 2005.
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadne odwołanie.
5. Wyróżnienie w IV edycji Konkursu obejmuje:

 • Pamiątkową tablicę mosiężną,
 • Dyplom pamiątkowy,
 • Całoroczną prenumeratę magazynu "Integracja" oraz "Lek w Polsce".

§ 6.

1. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie materiałów i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu APTEKA BEZ BARIER.

§ 7.

1. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie TORFARM S.A., Dział Marketingu, ul. Szosa Lubicka 26/34, 87-100 Toruń, pod numerem tel. 056/ 669 41 03 lub drogą elektroniczną: abb@torfarm.com.pl

Patroni IV edycji Konkursu APTEKA BEZ BARIER:

Patron honorowy:
Naczelna Izba Aptekarska
Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Patronat merytoryczny:
Fundacja DOM DOSTĘPNY
Pracownia Plastyczna Marek Głowacki.

Patronat wspierający:
Izba Gospodarcza "Farmacja Polska"
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
The Rowland Communications

Patronat medialny:
Lek w Polsce
Czasopismo Aptekarskie
Gazeta Farmaceutyczna
Forum Farmaceutyczne
magazyn Integracja
Aptekarski Magazyn Torfarmu

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas