Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Będzie większa pomoc dla zakładów aktywności zawodowej

09.12.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
narzędzie do heblowania drewna z kawałkami ostruganego drewna

Rząd chce zwiększyć wsparcie dla pracodawców, którzy prowadzą zakłady aktywności zawodowej, a którzy w związku z pandemią COVID-19 doświadczają spadków przychodów i są zmuszeni do przestojów w działalności.

Nowe przepisy zawarte są w projekcie ustawy, przyjętej 8 grudnia przez Radę Ministrów, o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zaproponowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Epidemia uniemożliwia bowiem terminowe wykonywanie umów zawieranych przez beneficjentów środków z PFRON a instytucjami, które przyznają środki. Dlatego też konieczne jest aneksowanie umów i możliwość wykorzystania środków w 2021 r.

Jakie rozwiązania proponuje rząd

Ustawa przewiduje następujące rozwiązania:

  • Pracodawca, który prowadzi zakład aktywności zawodowej będzie mógł ubiegać się o refundację kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika.
  • Rozwiązanie umożliwi otrzymanie refundacji zarówno wynagrodzenia, jak i należnych składek oraz podatków (zamiast refundacji wyłącznie wynagrodzenia).
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie miał dostęp do danych pochodzących z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitorowania Orzekania o Niepełnosprawności. Umożliwi to weryfikację orzeczeń o niepełnosprawności oraz pozwoli na zwolnienie wnioskodawców z obowiązku przedkładania orzeczeń lub ich kopii i zastąpienie ich oświadczeniami weryfikowanymi przez urzędników.
  • Uproszczony zostanie obowiązek informacyjny dotyczący obniżonych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracodawców posiadających certyfikat dostępności.
  • Doprecyzowano wydawanie przez PFRON decyzji dotyczących wydatkowania środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Inne rozwiązania:

  • Osoby, które prowadzą podmioty pieczy zastępczej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii będą musiały dbać o współpracę z odpowiednimi służbami, a także zapewnić personelowi odpowiedni poziomu informacji o aktualnym stanie prawnym. Będą musiały także monitorować stan zaopatrzenia w środki ochrony osobistej i szybko reagować w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia braków w tym zakresie.
  • Wprowadzono zmianę, która pozwoli zabezpieczyć świadczenie integracyjne dla tych uczestników centrów integracji społecznej, którzy objęci zostali kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas