Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ''Pomost''

16.06.2005

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 19 stycznia 2004 r.

Cel działania:

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej i materialnej osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Program ma za zadanie stworzenie systemu wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający tym osobom optymalną samodzielność społeczną i zawodową.

Program:

1. Organizowanie i prowadzenie placówek rehabilitacyjnych i opiekuńczych oraz projektów edukacyjnych i turnusów rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2. Organizowanie pomocy w poszukiwaniu miejsc pracy dla tych osób
3. Współpraca z innymi placówkami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych
4. Upowszechnianie celów Stowarzyszenia i kształtowanie świadomości społecznej w rozumieniu problemów osób chorych psychicznie ze szczególnym uwzględnieniem edukacji społeczności lokalnej

Realizowane projekty

1. Warsztat Terapii Zajęciowej. Prowadzi program rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 25 osób. Praca terapeutyczno-rehabilitacyjna prowadzona jest w 5 pracowniach: tkacko-krawieckiej, stolarsko-ceramicznej, kulinarnej, maszyn biurowych i plastycznej.
Prowadzone są również dodatkowe zajęcia nastawione na poprawę funkcjonowania społecznego, treningi higieniczne oraz ułatwiające podjęcie aktywności zawodowej

2. Klub Promyk. Oferuje możliwość wartościowego spędzenia wolnego czasu w godzinach popołudniowych 7 razy w tygodniu.
Zadaniem klubu jest zorganizowanie czasu wolnego, nauczenie nowych umiejętności oraz poprawa wsparcia społecznego. W ramach klubu działa kawiarenka internetowa.

3. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze. Polegają one na udzielaniu wsparcia w miejscu zamieszkania pacjentów poprzez regularne wizyty domowe i pomoc w bieżącym funkcjonowaniu. Tą formą opieki objętych jest ok. 120 osób miesięcznie.

4. Od października 2002 r realizujemy program ICAR "Komunikacja przez internet aktywną formą rehabilitacji osób niepełnosprawnych chorych psychicznie".
Celem programu jest nabycie umiejętności posługiwania się internetem oraz podstaw projektowania stron internetowych. Program jest dofinansowany z grantu Unii Europejskiej a POMOST koordynuje realizację projektu w Polsce, Niemczech i Holandii. W projekcie bierze udział pięć europejskich organizacji pozarządowych i z jego oferty w trakcie programu (dwa lata) skorzystało ok. 240 osób chorych psychicznie
(www.icar.org.pl).

5. Aktywizacja zawodowa dla osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych. Projekt ma za zadanie stworzenie kompleksowego systemu oddziaływań, którego celem jest pomoc w powrocie do aktywności zawodowej osobom, które z uwagi na poważne trudności w funkcjonowaniu społecznym samodzielnie nie są w stanie tego osiągnąć. W skład programu wchodzi kompleksowa oferta pomocy psychologicznej (diagnoza potrzeb i możliwości, indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne), edukacyjnej (szkolenia w zakresie umiejętności interpersonalnych oraz szkolenia zawodowe), integracja zawodowa (staże zawodowe, pośredniczenie w zdobywaniu miejsc pracy oraz pomoc w jej utrzymaniu). W ramach projektu zorganizowane zostało także wyspecjalizowane biuro aktywizacji zawodowej gromadzące oferty zatrudnienia od pracodawców oraz pośredniczące między pracodawcami a osobami niepełnosprawnymi z powodu zaburzeń psychicznych. Projekt dofinansowany jest z funduszu PHARE.

6. Turnusy rehabilitacyjne. Od 1994 r. organizujemy systematycznie turnusy rehabilitacyjne dla naszych podopiecznych. Ta forma rehabilitacji pomaga w realizacji programu poprawy funkcjonowania społecznego i integracji ze środowiskiem osób pełnosprawnych.
Zrealizowaliśmy już 12 turnusów rehabilitacyjnych w tym 9 wspólnie z osobami chorymi psychicznie z Niemiec - podopiecznymi partnerskiego Stowarzyszenia Reha - Verein.

7. Współpraca ze Stowarzyszeniem REHA - VEREIN z Moenchengladbach. W roku 1998 zarząd obu Stowarzyszeń podjął decyzję o podpisaniu oficjalnej umowy o partnerstwie. Od roku 1999 realizowany jest program Polsko - Niemieckiego Serwisu Internetowego Rehabilitacja (www.rehapomost.org). Wydawane są numery gazety w polskiej, niemieckiej oraz angielskiej wersji językowej. Współpraca oprócz wymienionych projektów owocuje także wspólnym organizowaniem seminariów podczas których omawiane są nowoczesne metody rehabilitacji oraz planowane wspólne projekty.

Adres:
ul. Orłowska 70
81-542 Gdynia
e-mail: kontakt@pomost.pomorskie.pl
WWW: www.pomost.pomorskie.pl
tel.: 0509 073 743 (Joanna Chromik-Kovacs), 0606 721 040 (Justyna Zacharewicz)

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich? (kolejność alfabetyczna)

Biuletyn

Wspierają nas