Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Gdzie wnieść skargę na komornika i jak to zrobić? Wyjaśniamy

17.12.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pexels.com
kobieta z ręką podpartą na dłoni w drugiej trzyma telefon przy uchu

Co zrobić w sytuacji, gdy nie jesteśmy zadowoleni z działań komornika – niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzycielem, czy dłużnikiem? Gdzie możemy wnieść skargę na komornika? Wyjaśniamy.

Gdzie złożyć skargę?

- Skargę na czynności komornika wnosimy bezpośrednio do komornika, który, naszym zdaniem, niewłaściwie dokonał czynności, ewentualnie zaniechał jej dokonania. Komornik ma obowiązek sporządzenia uzasadnienia swoich działań i przesłania go, wraz z aktami konkretnej sprawy, do właściwego sądu. Oczywiście z wyjątkiem sytuacji, gdy komornik w całości skargę uwzględni – wyjaśnia Marek Grzelak, rzecznik prasowy Izby Komorniczej w Poznaniu.

Komornik musi powiadomić skarżącego oraz osoby zainteresowane o uwzględnieniu skargi.

Kto może złożyć skargę?

Skargę może złożyć i dłużnik, i wierzyciel, ale także osoba, która uważa, że jej prawa zostały przez czynności lub zaniechania komornika naruszone czy zagrożone.

Kiedy należy wnieść skargę?

Skargę należy wnieść w terminie 7 dni od dnia:

 • dokonania danej czynności przez komornika sądowego, jeśli skarżący o niej wiedział
 • zawiadomieniu danej osoby o dokonaniu czynności przez komornika
 • w którym daną czynność komornik miał wykonać
 • kiedy dowiedzieliśmy się o wykonaniu danej czynności przez komornika.

Jest także możliwe złożenie wniosku o przywróceniu terminu do wniesienia skargi przez sąd w sytuacji, gdy skarżący nie dotrzymał terminu bez swojej winy.

Jak złożyć skargę?

- Skargę na czynności komornika można, choć nie trzeba, wnieść na urzędowym formularzu. Należy go wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Formularze są dostępne w kancelariach komorniczych, sądach oraz w Internecie. Komornik doręcza także formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej lub w pierwszej korespondencji – wyjaśnia Marek Grzelak.

Treść skargi

Skarga powinna zawierać:

 • wskazanie stron postępowania z ich adresami;
 • wskazanie zaskarżonej czynności lub zaniechania dokonania czynności;
 • wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie danej czynności wraz ze szczegółowym uzasadnieniem;
 • sygnaturę akt komornika;
 • odręczny podpis osoby wnoszącej skargę na czynności komornika.

Do skargi należy też dołączyć odpowiednią liczbę odpisów – po jednym dla każdego uczestnika oraz jeden dla samego komornika.

Ile to kosztuje?

Wniesienie skargi na czynności komornika podlega opłacie sądowej w wysokości 50 zł. Można prosić sąd o zwolnienie z tej opłaty.

Rozpatrywanie skargi

Komornik, którego działania są przedmiotem skargi, w ciągu trzech dni od jej wniesienia musi sporządzić uzasadnienie. Jeśli komornik nie uwzględnia skargi, to przekazuje ją wraz z uzasadnieniem i aktami sprawy do sądu rejonowego, przy którym pracuje. Jeśli zaś uwzględnia skargę, to zawiadamia o tym skarżącego i wszystkich zainteresowanych.

Sąd powinien rozpatrzyć skargę w ciągu tygodnia. Na decyzję sądu możemy złożyć zażalenie, jeśli się z nią nie zgadzamy.

Sąd może także nasz wniosek zawiesić lub wstrzymać w całości lub części.

- Sąd może skargę uwzględnić, oddalić, jeśli uzna, że komornik działał prawidłowo lub odrzucić, z powodu braków formalnych, złożenia po terminie lub nieopłacenia – podkreśla Marek Grzelak. - Co ważne, samo wniesienie skargi nie wstrzymuje czynności komornika, chyba, że sąd wyda postanowienie o zawieszeniu postępowania lub wstrzymaniu dokonania czynności – dodaje.

- Warto też pamiętać, że Rady Izb Komorniczych, do których często trafiają skargi, nie mają uprawnień do merytorycznej oceny czynności podejmowanych przez komorników w konkretnych sprawach egzekucyjnych. Samorząd sprawuje natomiast nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów komorniczych powagi i godności zawodu – mówi Marek Grzelak.

Kiedy skargi nie można złożyć?

Skarga na czynności komornika nie przysługuje na:

 • zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma  (na przykład wniosku o wszczęcie egzekucji czy o wyznaczenie licytacji);
 • zawiadomienie o terminie czynności;
 • uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

Warto wiedzieć

Działa Infolinia Krajowej Rady Komorniczej. Każdy może skonsultować swoją sprawę w każdy wtorek w godz. 9-15 pod numerem (22) 299 87 77.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel
Partnerem działu Finanse i Ubezpieczenia jest

Sonda

Czy zaszczepiłaś/-eś się już przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas