Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy nadaję się do pracy?

15.01.2021
Autor: K.

Witam, symbole 05-R, 07-S, dopiero dostałam orzeczenie. Mam napisane, że nie nadaję się do żadnej pracy. Mam pytanie, czy mi się należy jakiś dodatek? Nikt nie może konkretnie odpowiedzieć.

Szanowna Pani,

zapisy, które można znaleźć w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, np. „nie dotyczy”, „żadna/żadna praca”, „niezdolny do pracy”, „warunki pracy chronionej”, „zakład pracy chronionej” nie oznaczają, że istnieje zakaz pracy lub nakaz pracy w określonych warunkach (np. w warunkach chronionych) dla osób mających takie zapisy w orzeczeniach.

Szczególne uregulowania dotyczące podejmowania zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością zawiera natomiast ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z zapisami ww. ustawy, zaliczenie osoby do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach: przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub zatrudnienia jej w formie telepracy.

Natomiast o tym, czy na danym stanowisku będzie mogła pracować osoba z niepełnosprawnością, orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji dotyczących możliwości podejmowania pracy przez osobę z niepełnosprawnością znajdzie Pani na naszym portalu:

Czy osoby z niepełnosprawnością mogą pracować?

Ulgi i uprawnienia w obowiązującym systemie zależą przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności. Ponieważ nie wiemy, jaki stopień niepełnosprawności Pani otrzymała, nie możemy udzielić precyzyjnej odpowiedzi, z jakich uprawnień może Pani korzystać.

W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Integracja w Warszawie – tel.: 22 831 85 82 lub 505 602 517.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas