Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wywiad środowiskowy będzie prostszy. Trwają konsultacje rozporządzenia

29.12.2020
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pexels.com
kobieta siedzi przy stole i pisze coś na kartce z podkładką

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje uprościć przeprowadzanie wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych. W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono kilka zmian dotyczących także osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie trwają konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Nowe przepisy mają na celu doprecyzowanie i uporządkowanie kilku kwestii budzących dotąd wątpliwości interpretacyjne.

Diagnoza sytuacji

Przede wszystkim wywiad środowiskowy ma służyć diagnozie sytuacji osób i rodzin, a nie tylko prowadzonym postępowaniom administracyjnym.

Nowe przepisy zakładają, że jeśli zachodzi konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą ubezwłasnowolnioną przeprowadza się go w z jej opiekunem prawnym lub kuratorem w obecności tej osoby i w miejscu jej przebywania.

Wywiad z osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, nad którą sprawowana jest opieka przeprowadza się w obecności opiekuna i w miejscu przebywania osoby niesamodzielnej.

Wywiad ws. świadczenia pielęgnacyjnego

Jeśli wywiad środowiskowy będzie konieczny ze względu na potrzebę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, przeprowadza się go z opiekunem deklarującym faktyczne sprawowanie opieki nad osobą, na którą pobiera lub chce pobierać świadczenie, w miejscu sprawowania tej opieki.

Wcześniej przepisy nie były precyzyjne w tym zakresie – w przypadku dwóch różnych adresów opiekuna i wymagającego opieki niektóre ośrodki przeprowadzały wywiad w miejscu zamieszkania opiekuna, a inne w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Bez podpisu

Nowe przepisy wprowadzają także możliwość zrezygnowania z niektórych czynności w ramach wywiadu jak np. uzyskanie podpisu, informacji czy dokumentów. Obecnie ta rezygnacja jest możliwa tylko wobec osób, do których zastosowanie mają przepisy o ochronie zdrowia psychicznego.

Wg nowych przepisów będzie to możliwe także wobec osób ubiegających się o pomoc społeczną, których stan zdrowia nie pozwala na złożenie podpisu, bo są np. po udarze czy leżą z powodu innych chorób.

Nowy wzór legitymacji pracownika socjalnego

Rozporządzenie wprowadza także nowy wzór legitymacji dla pracowników socjalnych. Wywiad będzie uproszczony, niektóre sekcje pracownik socjalny będzie mógł pominąć, i to on oceni czy ich wypełnianie jest konieczne w danej sytuacji. 

Uporządkowano też kwestię przeprowadzania i aktualizacji wywiadu z mieszkańcami domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia – aktualizacji wywiadu będzie mógł dokonać pracownik socjalny danej placówki.

Projekt rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy doświadczasz przemocy z powodu niepełnosprawności Twojej, Twojego dziecka lub osoby, którą się opiekujesz?

Biuletyn

Wspierają nas