Łódź. Usługi doradczo-animacyjne z zakresu funduszy europejskich

08.09.2005

W dniach 26 września i 13 października 2005 Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi organizuje spotkania animacyjne dla konsorcjów projektowych. Spotkania mają na celu przygotowanie grup organizacji pozarządowych do partnerskiej współpracy, wspólnego ubiegania się o środki europejskie.

Każda z grup będzie miała do dyspozycji ok. pięciu spotkań trzy - czterogodzinnych. Animator będzie wspierał proces budowania i zarządzania partnerstwem, planowanie działań projektowych oraz przygotowanie i złożenie projekt. Obecnie planowanie są pierwsze spotkania następujących grup organizacji:

  • organizacji pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych - 26 września 2005 o godz. 13:00 w siedzibie Centrum OPUS (pl. Wolności 2, lewa oficyna, parter); 
  • organizacji działających na rzecz młodzieży zaniedbanej, niedostosowanej społecznie - 13 października 2005 o godz. 14:00 w siedzibie Centrum OPUS (pl. Wolności 2, lewa oficyna, parter).

Szczegółowych informacji udziela Anna Studzińska (tel. 632 22 50, 632 22 18, email opus@opus.org.pl) lub można znaleźć je na stronie internetowej www.opus.org.pl.
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" oferuje ponadto organizacjom pozarządowym bezpłatne konsultacje z zakresu:
- doboru funduszy,
- tworzenia projektu i wypełniania wniosku do wybranych funduszy europejskich,
- zarządzania projektem
- pomocy w poszukiwaniu partnerów do projektu,

Konsultanci są dostępni w siedzibie Centrum OPUS (w Łodzi przy pl. Wolności 2, lewa oficyna, drugie piętro) w poniedziałki od 12:00 do 17:00, od wtorku do piątku od 9:00 do 17:00.

Projekt dofinansowany jest przez Urząd Miasta Łodzi, EURO-NGO - program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz ze środków programu Phare 2002 "Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym" oraz środków budżetowych. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Fundusz Współpracy, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

organizator: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
adres: Plac Wolności 2, 91-415 Łódź

Autor: Anna Studzińska, opr.Łukasz Prykowski
Źródło: centrum OPUS

Informacja pochodzi z portalu www.ngo.pl