Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niepełnosprawność u osoby dorosłej, która wcześniej nie pracowała

15.01.2021
Autor: C.

Dzień dobry. Osoba dorosła stała się osobą niepełnosprawną. Wcześniej nie pracowała, więc nie należy się jej renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS. Nie należy się także renta socjalna, gdyż niepełnosprawność nie powstała przed 18 r. ż. Z jakich świadczeń może więc taka osoba skorzystać, jeśli nie może iść do pracy i nie ma środków na utrzymanie?

Szanowna Pani,

w obowiązującym systemie ulgi i uprawnienia zależą przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności. Niestety nie wiemy, jaki stopień niepełnosprawności został przyznany.

Informacje o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobie posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znajdzie Pani na naszym portalu:

Jeśli osoba z niepełnosprawnością jest w trudnej sytuacji materialnej, może się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania w celu otrzymania np. zasiłku stałego.

Zasiłek stały przysługuje:

  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od  dnia 1 października 2018 r. kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej będzie dochód nie przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 zł.

W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z Centrum Integracja w Warszawie – tel.: 22 831 85 82 lub 505 602 517.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas