Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Informator ZUS: kwarantanna i co dalej?

13.01.2021
Autor: ZUS, fot. pexels.com (1), arch. redakcji (2), pixabay.com (3)
Źródło: Integracja 6/2020
kobieta w maseczce patrzy na kraty w oknie

Jeśli z powodu COVID-19 jesteś skierowany na kwarantannę lub objęty izolacją, to aby otrzymać świadczenie chorobowe, nie musisz dostarczać ZUS lub pracodawcy decyzji sanepidu. ZUS otrzyma dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP). Udostępni je również pracodawcy na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Osoba skierowana na kwarantannę albo objęta izolacją także będzie miała taką informację na swoim koncie na PUE ZUS.

Jeśli Państwowa Inspekcja Sanitarna skierowała cię na kwarantannę lub przebywasz w izolacji, masz prawo do świadczeń chorobowych. Otrzymasz je, jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym, np. z umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawą wypłaty świadczenia chorobowego jest informacja z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (EWP) o skierowaniu na kwarantannę lub objęciu izolacją domową. Dlatego nie musisz dostarczać papierowej decyzji Państwowej Inspekcji Pracy do ZUS lub do swojego pracodawcy (innego płatnika składek). Nie musisz też mieć zwolnienia lekarskiego. Musisz jednak poinformować swojego pracodawcę, np. telefonicznie lub mailem, o przyczynie nieobecności w pracy.

Ważne!

Dane dotyczące kwarantanny lub izolacji są dostępne na PUE ZUS w panelu [Płatnik] oraz [Ubezpieczony], w nowej zakładce [Kwarantanna, izolacja domowa]. Taką zakładkę na PUE ZUS mają tylko osoby, które zostały objęte kwarantanną lub izolacją, oraz płatnicy, którzy zatrudniają osoby objęte kwarantanną lub izolacją.

Gdy świadczenie chorobowe wypłaca płatnik składek

Pracodawca wypłaci ci wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, a zleceniodawca lub inny płatnik składek – zasiłek chorobowy, na podstawie informacji o kwarantannie lub izolacji, która będzie na PUE ZUS w panelu [Płatnik] w zakładce [Kwarantanna, izolacja domowa].

Jeśli zdarzy się, że przebywasz na kwarantannie lub w izolacji, a na profilu [Płatnik] na PUE ZUS twojego pracodawcy czy zleceniodawcy nie będzie o tym informacji, to w ciągu 3 dni roboczych od końca obowiązkowej kwarantanny albo izolacji powinieneś złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie. W oświadczeniu tym potwierdź, że odbyłeś obowiązkową kwarantannę albo izolację. Płatnik składek potwierdzi tę informację w Państwowej Inspekcji Sanitarnej i wypłaci ci zasiłek.

logo ZUS

Gdy zasiłek chorobowy wypłaca ZUS

ZUS wypłaca zasiłki m.in. osobom prowadzącym działalność, a także pracownikom i zleceniobiorcom, których pracodawca lub zleceniodawca zatrudnia do 20 osób.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, musisz złożyć wniosek bezpośrednio do ZUS (np. jeśli jesteś ubezpieczony z działalności gospodarczej) lub za pośrednictwem swojego płatnika, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Jeśli sam składasz wniosek do ZUS, możesz to zrobić elektronicznie – przez PUE ZUS.

Gdy ZUS otrzyma wniosek, sprawdzi informację o kwarantannie lub izolacji w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (EWP).

Gdy jesteś skierowany na kwarantannę jako domownik osoby zakażonej koronawirusem

Od 3 listopada 2020 r., jeśli mieszkasz lub prowadzisz wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, musisz poddać się kwarantannie. Rozpoczyna się ona od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną, a kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

W takiej sytuacji organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Jeśli jesteś ubezpieczony, otrzymasz świadczenie chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy) na podstawie oświadczenia o konieczności odbycia kwarantanny. Oświadczenie powinno zawierać:

 • twoje imię i nazwisko;
 • twój numer PESEL (jeśli go masz);
 • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia;
 • dane osoby zakażonej wirusem SARS-CoV-2, która z tobą mieszka lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, czyli imię i nazwisko, numer PESEL (jeśli go ma), dzień rozpoczęcia odbywania izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia;
 • twój podpis.

Wzór oświadczenia o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej znajdziesz na stronie www.zus.pl.

Twój pracodawca (lub inny płatnik składek) albo ZUS może wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aby potwierdzić informacje zawarte w oświadczeniu.

Jeśli świadczenia chorobowe wypłaca ci pracodawca, wystarczy tylko twoje oświadczenie o kwarantannie.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ci ZUS, płatnik składek powinien jak najszybciej (nie później niż w ciągu 7 dni) przekazać twoje oświadczenie do ZUS. Może to zrobić przez PUE ZUS. Skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 albo Z-3a.

Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą lub współpracujesz z taką osobą, to składasz w ZUS oświadczenie o odbywaniu kwarantanny. Oświadczenie możesz przekazać elektronicznie – przez PUE ZUS z wnioskiem ZAS-53 o zasiłek chorobowy. Do wniosku dołącz skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. Na stronie www.zus.pl znajdziesz instrukcję, jak złożyć oświadczenie przez PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53.

dziewczyna siedzi na parapecie, patrzy przez okno

Gdy chcesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko albo innego członka rodziny na kwarantannie

Wtedy możesz wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli jesteś ubezpieczony i opiekujesz się skierowanym na kwarantannę lub objętym izolacją domową: 

 • dzieckiem do 14 lat; 
 • dzieckiem do 18 lat, które ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • innym członkiem rodziny.

Kwarantanna lub izolacja dziecka albo innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziecka lub innego członka rodziny.

Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest twoje oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, który przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Oświadczenie powinno zawierać:

 • twoje imię i nazwisko,
 • numer PESEL (jeśli go masz),
 • dane dziecka lub innego członka rodziny, którym się opiekujesz i który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych, czyli imię i nazwisko, numer PESEL (jeśli go ma),
 • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • twój podpis.

Pracodawca albo ZUS mogą potwierdzić w Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacje zawarte w oświadczeniu.

Jeżeli zasiłek opiekuńczy wypłaca ci pracodawca, to potrzebne jest twoje oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, oraz wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A albo Z-15B).

Jeśli zasiłek opiekuńczy wypłaca ci ZUS, twój płatnik składek powinien jak najszybciej (nie później niż w ciągu 7 dni) przekazać do ZUS twoje oświadczenie. Może to zrobić przez PUE ZUS. Skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 albo Z-3a.

Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą lub współpracujesz z taką osobą, składasz w ZUS oświadczenie o opiece nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie możesz przekazać elektronicznie – przez PUE ZUS. Możesz wykorzystać wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem albo wniosek Z-15B o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Do wniosku dołącz skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. Na stronie www.zus.pl znajdziesz instrukcję, jak złożyć oświadczenie z wnioskiem Z-15A albo Z-15B.

 


okładka magazynu Integracja - 6 finalistów konkursu człowiek bez barier

Artykuł pochodzi z numeru 6/2020 magazynu „Integracja”.

Zobacz, jak możesz otrzymać magazyn Integracja.

Sprawdź, jakie tematy poruszaliśmy w poprzednich numerach.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Kwarantanna i powrót z zagranicy
  Hania
  15.02.2021, 13:39
  Czy powyższe zasady dotyczą też sytuacji, gdy wraca się transportem zbiorowym z zagranicy? W samolocie wypełnia się oświadczenia z danymi kontaktowymi. Czy informacje te trafiają do ZUS-u i automatycznie jest kwarantanna, czy wystarczy dogadać się z pracodawcą i pracować zdalnie lub wziąć urlop?
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy zaszczepiłaś/-eś się już przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas