Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zostań swoim szefem, czyli kredyt na start

10.10.2005

Dobrze zainwestować pieniądze to duża sztuka. Nie zawsze jednak trzeba do tego wybitnych umiejętności i specjalistycznej wiedzy. Nierzadko bowiem okazuje się, że opłaca się inwestycja w siebie.

PANI MAGDA ma prawie 50 lat i orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Mała renta nie wystarcza na najbardziej podstawowe wydatki. Dlatego od dłuższego czasu szukała firmy, która zechciałaby ją zatrudnić. Jednak z jednej strony wiek, z drugiej niepełnosprawność stanowiły przeszkody, o które z hukiem rozbijały się wszelkie jej starania. I wydawało się, że nic już tutaj nie da się zmienić, iż to sytuacja do bólu typowa. Jednak pani Magda nie poddała się i zamiast pracować u kogoś - została swoim szefem. A wszystko dzięki pożyczce z PFRON...
Pani Magda zmęczona licznymi spotkaniami i rozmowami, które ani o krok nie zbliżały jej do tak potrzebnej pracy, postanowiła sama się zatrudnić albo, inaczej mówiąc, zostać swoim szefem. Po szczegółowe informacje i porady (bo wiele cisnęło jej się pytań, a zdecydowana na ten krok - nie potrafiła sama uporać się z wątpliwościami) poszła do powiatowego ośrodka ds. zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Tam podjęła ostateczną decyzję. Na początek ukończyła opłacony ze środków PFRON kurs masażu oraz stylizacji kosmetycznej. Następnie wyszukała odpowiedni mały lokal i wystąpiła o pożyczkę z PFRON na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Za pożyczone z PFRON 55 tys. zł kupiła sprzęt kosmetyczny wraz z kosmetykami i materiałami higienicznymi, komputer i podstawowe wyposażenie biura (biurko, krzesło, regały) oraz mały samochód.
Pół roku później pani Magda nie ma już najmniejszych wątpliwości, że decyzja o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej to był najlepszy z możliwych sposób na znalezienie naprawdę dobrej pracy. Usługi kosmetyczne oraz zabiegi lecznicze (głównie masaż) pani Magda wykonuje zarówno w swym lokalu, jak również w domach klientów - kiedy np. komuś ze względu na wiek czy niepełnosprawność trudno byłoby dotrzeć do jej gabinetu. Staranne świadczenie usług jest dla każdej firmy najlepszą reklamą, więc z każdym miesiącem solidnej pani Magdzie przybywa klientów.

PAN ANDRZEJ, aby znaleźć pracę, poszedł podobną jak pani Magda drogą. Choć jest kilkanaście lat od niej młodszy - to jednak również i jemu orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydawało się przeszkodą nie do pokonania. On też po rozmowie w ośrodku ds. zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poszedł na opłacony z środków PFRON kurs, tyle że z zakresu małej przedsiębiorczości. Następnie także wystąpił o pożyczkę w wysokości 55 tys. zł. Za uzyskane w ten sposób fundusze kupił sprzęt fotograficzny - aparat cyfrowy z zestawem oświetleniowym, komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem (do obróbki i przesyłania zdjęć) oraz samochód.
W ten sposób pan Andrzej stworzył jednoosobową firmę fotograficzną. Zamówienia zdobywa przede wszystkim od firm, w których obsługuje imprezy promocyjne i reklamowe, a także uczestniczy w przygotowywaniu materiałów reklamowych. Utrwala również imprezy prywatne, jak śluby, chrzciny czy uroczystości związane z pierwszą komunią. Kilkanaście miesięcy pracy na swoim utwierdziło go w przekonaniu, że bycie dla siebie szefem to najlepszy sposób na pracę. I nie ma też wątpliwości, że nie chciałby już więcej pracować u kogoś na etacie.

PANI ANIA jest dopiero na początku swej drogi zawodowej - całkiem bowiem niedawno ukończyła 25 lat. Już jednak od ponad 2,5 roku prowadzi własną firmę... Kiedy okazało się, że zawodowe wykształcenie krawieckie w połączeniu z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie dają jej realnych szans na znalezienie pracy - z pomocą rodziny jesienią 2002 roku utworzyła własną firmę. Rozpoczęła - jak wielu innych - opłaconym ze środków PFRON kursem małej przedsiębiorczości, aby nauczyć się podstawowych zasad prowadzenia własnej, małej firmy. Następnie w rodzinnym domu wydzielono część parteru i przebudowano pod wymogi produkcji wyrobów garmażeryjnych. Za pożyczkę z PFRON w wysokości 30 tys. zł pani Ania kupiła urządzenia kuchenne - m.in. kocioł, stół, chłodnie, wagę. Swe wyroby dostarcza do małych sklepików oraz bufetów w pobliskich biurowcach i wielkich zakładach pracy.

Pożyczka na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej pozwala stworzyć miejsce pracy odpowiednie do posiadanych umiejętności  (wykształcenia) czy upodobań (np. przekształcenia fotografowania z hobby w działalność zapewniającą środki na życie!). Pozwala także zorganizować pracę w sposób uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności. W ten sposób - zmieniając życie dzięki pożyczce - można zostać własnym szefem!

Autor: Sławomir Piechota. Autor jest radcą prawnym, radnym miasta Wrocławia, Członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Przewodniczącym Rady Programowej Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. W 2003 roku zwyciężył w Plebiscycie
Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Telewizji Polskiej SA o tytuł Człowieka bez barier.

Warunki otrzymania pożyczki

Warunki otrzymania pożyczki są uregulowane szczegółowo wart. 11-13 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu o.sób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Polityki Socjalnej z 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 67 poz. 439 ze zm.). Pożyczkę może otrzymać osoba niepełnosprawna (czyli mająca orzeczenie o niepełnosprawności), która nie przekroczyła wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) oraz jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy.
Pożyczka może być przeznaczona na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wytwórczej, handlowej, usługowej lub budowlanej) albo rolniczej.
Pożyczkę przyznaje starosta ze środków PFRON.
Pożyczkę można otrzymać tylko raz i pod warunkiem niekorzystania równocześnie z pożyczki z Funduszu Pracy.
Maksymalna wysokość pożyczki nie może przekroczyć 30-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (obecnie ok. 2400 zł). W praktyce pożyczki wynoszą najczęściej od kilkunastu tysięcy do ok. 50 tys. zł.
Udzielenie pożyczki wymaga zabezpieczenia (zagwarantowania) jej spłaty. Najczęściej zabezpieczenie stanowi poręczenie przez inne osoby, ale może być także wystawienie weksla albo ustanowienie hipoteki (na nieruchomości) lub zastawu (np. na kupowanym samochodzie lub innym sprzęcie).
Spłata pożyczki może być rozłożona na okres nie dłuższy niż 48 miesięcy. Rozpoczęcie spłaty może zostać odroczone (okres karencji) o nie więcej niż 6 miesięcy, przy czym odroczenie nie może wydłużyć czasu spłaty całej pożyczki ponad 48 miesięcy. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 5 proc. udzielonej kwoty. Pożyczka może zostać częściowo umorzona - do wysokości 50 proc. otrzymanej kwoty pod warunkiem rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej, na którą udzielono pożyczki, przez okres co najmniej 24 miesięcy.
Jeżeli jednak osoba niepełnosprawna nie będzie należycie wypełniać swych obowiązków (np. wyda pieniądze na inne cele niż określone w umowie, przerwie działalność gospodarczą albo zaprzestanie spłacania rat), umowa pożyczki może zostać rozwiązana z wezwaniem do spłaty pozostałej kwoty w ciągu 90 dni wraz z odsetkami w wysokości 15 proc.

Więcej o pożyczkach w broszurze "Rozpoczynam własną działalność gospodarczą".

INTEGRACJA 5/2005

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

  • fikcja z pomocami
    mittelstadt zbigniew 603 202 574
    07.05.2015, 01:09
    Staram się o jakiekolwiek pomoce do samozatrudnienia i stworzenia stanowisk pracy i nic tylko zawsze coś przeszkadza . jestem osobą po urazie rdzenia turlam się na wózku ,jestem fizjoterapeutą . Z powodu wypadku wypadłem z rynku pracy ,próbuję choć w części wrócić do zawodu i ciągle słyszę że nie zakończyłem działalności , bo trzeba mieć 12 przerwy od DG oby uzyskać pieniądze jako dofinansowanie ... po prostu lipa ... byle świr co nigdy nie prowadził dzialalności gosp. złoży doku. i kupi sony playsttation i lcd50
    odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas