Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Gdzie wejdzie pies przewodnik?

20.11.2012
Autor: Beata Rędziak
Źródło: inf. własna

Podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dyskutowano nad kwestią możliwości wprowadzenia psów pracujących do parków narodowych i rezerwatów oraz przygotowaniem odpowiednich zapisów w tej sprawie.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w art. 15 ust. 1 pkt. 16 zabrania: „wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas”.

Z kolei ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w art. 20a ust. 1, wymieniając miejsca, do których osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu wraz z psem asystującym, pomija parki narodowe i rezerwaty.

Zakładana zmiana powyższych artykułów w obu ustawach ma na celu umożliwienie osobom z niepełnosprawnością wprowadzanie psów asystentów i przewodników na tereny objęte ochroną ścisłą i czynną w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody.

Podczas dyskusji na posiedzeniu podkomisji zastanawiano się, czy nie rozróżnić w projekcie zmian obu ustaw definicji psa asystenta i psa przewodnika. Zwróciła na to uwagę Ewa Samonek z NSZZ „Solidarność” Sekcji Krajowej Osób Niewidomych. – W ustawie chodzi o wszystkie psy, nie tylko te pracujące z osobami niewidomymi, ale ze wszystkimi osobami z niepełnosprawnością. Pojęcie psa asystującego dotyczy wszystkich psów pracujących z osobami z niepełnosprawnością – podkreśliła Magdalena Kochan, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Inną kwestią dyskusyjną był sposób, w jaki art. 20a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wymienia miejsca, do których osoba z niepełnosprawnością może wejść z psem asystującym. – Jestem za ogólnym ujęciem tych definicji bez ich szczegółowego wymieniania; katalog jest otwarty, jednak okazało się, że szczegółowe wymienienie jest tutaj konieczne – mówiła Kochan.

Łatwiej bez katalogu

Jolanta Kramarz z Fundacji Vis Maior zwróciła uwagę, że wśród wymienionych w ustawie miejsc, gdzie można wejść z psem przewodnikiem, powinna znaleźć się także plaża, gdyż zdarzały się problemy z wprowadzeniem tam psów. – Nerwowo szukam teraz w pamięci miejsc, które jeszcze powinniśmy wymienić w ustawie. Jestem za zlikwidowaniem tego katalogu, gdyż w przyszłości konieczne będzie zapewne jego ciągłe poszerzanie i zmiany ustaw – powiedziała Kramarz.

Marek Plura, przewodniczący obradującej podkomisji, wyraził przekonanie, że w przyszłości w tych kwestiach będziemy kierowali się zdrowym rozsądkiem i takie zapisy nie będą już konieczne, sprawy te będą już bowiem oczywiste.

Przedstawiciele biura legislacyjnego zaproponowali taki zapis w ustawie, który w trzech podpunktach ujmowałby miejsca, w które można wprowadzać psa asystującego, i byłyby to: obiekty użyteczności publicznej z wymienieniem szczegółowym miejsc tak jak obecnie, parki narodowe i rezerwaty przyrody oraz plaże i kąpieliska.

Ewa Samonek zaznaczyła, że popiera rozszerzenie ustawowych zapisów o plaże i kąpieliska, chociażby ze względów edukacyjnych. – Jeśli coś jest zapisane w ustawie, sytuacja jest pewna i nie stwarza niepotrzebnych wątpliwości; zapisy ustawowe regulują te kwestie – podkreśliła.

Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, wyraził opinię, że proponowane zapisy są zgodne ze stanowiskiem rządu. Projekt zmian w takim kształcie został pozytywnie zaopiniowany i przekazany do dalszych prac.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • pies na plaży
  osoba niewidoma
  27.11.2012, 13:03
  Uważam, że wprowadzanie psów asystujących na plaże to przesada. W takich miejscach zwykle jest dużo ludzi. Psy asystujące bardzo rzadko mają kaganiec, w tłoku łatwo psa nadepnąć, a przecież nie mamy gwarancji, że nikogo nie ugryzie. Poza tym zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych, są osoby, które boją się psów. Jednak moim zdaniem na plaży największym problemem byłyby psie odchody. Nie znam żadnego niepełnosprawnego Polaka, który sprząta po swoim psie. W Czechach i USA robią to nawet osoby głuchoniewidome. To obowiązkowy element szkolenia przed otrzymaniem psa. Natomiast polscy właściciele psów przewodników oraz innych psów asystujących bardzo się oburzają, gdy porusza się z nimi ten temat. Widocznie według nich kupa psa przewodnika różni się od pozostałych kup, a wdepnięcie w nią nikogo nie powinno denerwować, bo to przecież uszlachetnia.
  odpowiedz na komentarz
 • NASZYM kraju jest dyskminacja Niepełnosprawnych tym NIEWIDOMYCH?
  inwalida 1 grupy
  26.11.2012, 13:29
  UNAS POSŁOWIE I RZĄD TOLERUJA DYSKMNACJE . Niewidomy przewodnikiem są wypraszani lokalu, komunikacji , Urzedów . tylko niewidomy ma posprzątać po psie lub Madat takich chamowatych mamy strażnikOW MIEJSKICH JAK niepotrafią pomóc niewidomemu tylko Łupic Madaty zato ZE PIES ZAŁATWIŁ POD DRZEWEM NIE SODKU CHODNIKA TAK URZEDNICY POMAGAJA NIEPEŁNOSPRAWNYM SZCZEGÓLNOŚCI NIEWIDOMYM. Dekretach unijnych jest szereko rozbudowany pomoc niepełnosprawnym tylko nie POLSCE .
  odpowiedz na komentarz
 • Kwestia sporna wydaje sie nieistotna. Pies przewodnik to najczęściej
  walpoz
  21.11.2012, 11:36
  oczy O.N.Zakaz wejścia? To tak jakby wpuszczać gdzieś ludzi bez jakiejś części ciała. Inną kwestią jest korzyść którą uzyska osoba O.N. gdy tam wejdzie z psem przewodnikiem. Ale dobry pies przewodnik pewnie wszystko opowie;) Dlatego istnienie jakiś katalogów, ustaw o tym gdzie można a gdzie nie, jest zupełnie zbędne.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas