Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wykorzystaj szansę! Trwa rekrutacja do programu kompleksowej rehabilitacji

19.01.2021
Autor: Mateusz Różański, fot. Goumbik/Pixabay.com, archiwum
Mężczyzna w garniturze i pod krawatem z palcem wskazującym wyciągniętym w twoją stronę

Podjęcie pracy i zarabianie na życie wydaje Ci się niemożliwym do zrealizowania marzeniem? Myślisz, że Twoja niepełnosprawność na zawsze blokuje Ci wejście na rynek pracy? Są ludzie, którzy myśleli tak jak Ty, a dziś mają satysfakcjonującą pracę. Stało się to dzięki programowi rehabilitacji kompleksowej, realizowanemu przez PFRON, z którego i ty możesz skorzystać. Po przerwie związanej z pandemią ośrodki rehabilitacji kompleksowej wznawiają działalność.

- Tam, gdzie mieszkałem, nie było dla mnie przyszłości, a dzięki programowi mogłem zacząć się rozwijać. To było fantastyczne przeżycie. Te wszystkie szkolenia zawodowe, spotkania z psychologiem czy doradcą zawodowym oraz innymi specjalistami bardzo dużo mi dały – podkreśla Piotr.

- Wcześniej nie miałem wizji siebie jako osoby pracującej. Wydawało mi się, że moja niepełnosprawność całkowicie pozbawia mnie szans na bycie aktywnym zawodowo. Teraz moja sytuacja życiowa jest zupełnie inna – dodaje Bogdan.

- Dzięki temu programowi, mimo wszystkich moich problemów i ograniczeń usamodzielniłam się. Wiedziałam, że jestem zdana na siebie i z dala od rodziców muszę nauczyć się samodzielnie podejmować decyzje i radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego – zaznacza Patrycja.

To opinie byłych uczestników programu, którzy znaleźli pracę w trudnym dla wszystkich 2020 roku. Teraz również i Ty możesz pójść w ich ślady.

Rozpoczęty w 2019 roku pilotażowy program PFRON „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to nowatorskie na gruncie polskim rozwiązanie, które ma na celu ułatwienie podjęcia zatrudnienia osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy lub nigdy nie pracowały.

Podczas półrocznego pobytu w jednym z czterech ośrodków kompleksowej rehabilitacji uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniach, zdobywają nowy zawód, a następnie, dzięki pośrednikom pracy, znajdują zatrudnienie w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Dla osób zainteresowanych programem uruchomiona została infolinia pod nr tel: 22 50 55 600 (czynna pon.-pt. w godz. 9-16). Informacje można również zdobyć, pisząc na adres e-mail: ork@pfron.org.pl.

4 zdjęcia przedstawiające: budynek ośrodka wypoczynkowego, basen, salon oraz zejście nad wodę

Na czym polega kompleksowa rehabilitacja?

Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy:

 1. Moduł zawodowy, którego celem jest wejście lub powrót na otwarty rynek pracy. Ośrodki, w których realizowany jest program zadeklarowały, że znajdą pracę dla co najmniej 60 proc. uczestników.
 2. Moduł medyczny, czyli wszelkie działania mające na celu usprawnienie i poprawę stanu zdrowia poprzez całe spektrum zabiegów rehabilitacyjnych indywidualnych i grupowych.
 3. Moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników i ich rodzin.

Gdzie kompleksowa rehabilitacja jest realizowana?

Rehabilitacją kompleksową zajmują się obecnie cztery ośrodki w kraju zlokalizowane w:

Ośrodki znajdują się w obiektach, w których prowadzona jest już rehabilitacja medyczna, i które dysponują odpowiednią infrastrukturą – są dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Kto może wziąć udział w programie kompleksowej rehabilitacji?

W programie mogą wziąć udział osoby, u których stwierdza się niepełnosprawność ograniczającą zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale u których są rokowania powrotu do pracy po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej.

Osoby z jakiego rodzaju niepełnosprawnością mogą wziąć udział w programie?

Nie ma ograniczeń co do rodzaju niepełnosprawności. Nie jest też wymagane posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, może to być jedynie wypis od lekarza lub inny dokument potwierdzający niezdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu.

O potrzebie rehabilitacji kompleksowej decyduje komisja złożona z lekarza oraz psychologa.

Czy jest jeden, wspólny program dla wszystkich uczestników?

Nie. Program kompleksowej rehabilitacji jest dopasowywany za każdym razem do konkretnej osoby, jej potrzeb oraz możliwości. Na początku pobytu w ośrodku zaplanowany jest dwutygodniowy okres próbny. Wtedy odbywają się badania oraz testy prowadzone przez ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, którzy określają możliwości danej osoby i pomagają jej wybrać zawód oraz tak zaplanować ścieżkę wsparcia, aby założony cel został osiągnięty.

Ile czasu trwa kompleksowa rehabilitacja jednej osoby?

O tym, ile czasu dana osoba spędzi w programie, decyduje przebieg jej rehabilitacji zawodowej. Jego średni czas oszacowano na 6 miesięcy. W programie można być nawet przez rok z możliwością przedłużenia do 15 miesięcy.

Od czego zależy czas pobytu w ośrodku?

Od przebiegu rehabilitacji zawodowej. W jej skład wchodzi m.in. wsparcie doradcy zawodowego, który pomaga uczestnikowi programu znaleźć pierwszy lub nowy zawód. Oprócz tego są prowadzone warsztaty poszukiwania pracy, szkolenia z tzw. kompetencji kluczowych (m.in. językowych) i szkolenia komputerowe.

Główną rolę odgrywają szkolenia zawodowe – konkretnie przygotowujące już do podjęcia pracy. Dla każdego uczestnika przewidziano średnio 400 godzin tych szkoleń. Kończą się one egzaminem i przyznaniem certyfikatu.

Od początku z uczestnikiem pracuje pośrednik pracy, którego zadaniem jest znalezienie mu zatrudnienia. Program szkoleń zawodowych jest podporządkowany potrzebom pracodawców, tak, by po ukończeniu programu rehabilitacji kompleksowej każdy uczestnik płynnie wszedł na rynek pracy.

Czy jest przewidziane wsparcie psychologiczne?

Co najmniej raz na dwa tygodnie każdy uczestnik ma możliwość rozmowy z psychologiem. W razie potrzeby może też otrzymać krótkookresową psychoterapię. Ponadto organizowane są spotkania z osobami z niepełnosprawnością, którym udało się osiągnąć sukces na rynku pracy. Wsparcie psychologiczne może otrzymać także rodzina uczestnika.

Jakie koszty ponosi uczestnik programu?

Żadnych. Wszystkie koszty pokrywa PFRON w ramach programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby, które zdecydują się na stacjonarny pobyt w ośrodku, mają zagwarantowane trzy posiłki dziennie i nocleg w pokojach jednoosobowych.

Dodatkowo, jeśli uczestnik ma dziecko na wyłącznym utrzymaniu, może ono przebywać z nim w ośrodku, który zapewnia mu przedszkole i szkołę.

Ponadto, jeśli uczestnik potrzebuje skorzystać z porady lekarza specjalisty, to również ma taką możliwość. Podobnie jest w sytuacji, gdy potrzebna jest konsultacja z ekspertem niezwiązanym z rehabilitacją, np. prawnikiem lub doradcą podatkowym.

Co z uczestnikami, którzy nie zdecydują się na pobyt w ośrodku?

Mogą dojeżdżać na zajęcia z domu. Wtedy organizatorzy pokrywają koszty dojazdu, a także zapewniają posiłki w trakcie zajęć.

Jak wygląda rekrutacja? Zwłaszcza podczas pandemii?

Rekrutacja została wznowiona w styczniu po przerwie związanej z pandemią.

Uwaga! Funkcjonowanie ośrodków rehabilitacji kompleksowej odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, obowiązującymi w czasie pandemii. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce ośrodki będą funkcjonować zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez zespół specjalistów ds. zakażeń. Co ważne, wszyscy uczestnicy projektu przed wejściem do ośrodka rehabilitacji kompleksowej poddawani są testom na obecność koronawirusa.

Jak się skontaktować?

Dla zainteresowanych polecamy kontakt:

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Niedostępny formularz zgłoszeniowy
  osoba niewidoma
  29.01.2021, 12:42
  W jaki sposób osoba niewidoma zainteresowana udziałem w projekcie ma wypełnić formularz zgłoszeniowy? Na stronie został zamieszczony jako nieedytowalny PDF.
  odpowiedz na komentarz
 • Jestem w trakcie kompleksowej rehabilitacji i potrzebuję specjalisty neurologa i badania
  Dariusz Szypulski
  28.01.2021, 23:43
  Jestem w trakcie kompleksowej rehabilitacji w Grębiszewie i potrzebuję wykonać badanie EMG zlecone tuż przed przystąpieniem do programu. W opisie powyższego artykułu jest mowa że jeśli "uczestnik potrzebuje skorzystać z porady lekarza specjalisty, to również ma taką możliwość. Podobnie jest w sytuacji, gdy potrzebna jest konsultacja z ekspertem niezwiązanym z rehabilitacją, np. prawnikiem lub doradcą podatkowym." Do kogo mam się zwrócić z prośbą o specjalistę neurologa i czy mogę w ramach rehabilitacji kompleksowej wykonać badanie EMG?
  odpowiedz na komentarz
 • kompleksowa rehabilitacja nie dla niewidomych
  Hania
  23.01.2021, 10:07
  Nie rozumiem, jak to możliwe, że są środki na zakwaterowanie dzieci uczestników, a nie ma ich na zajęcia z orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się, które są niezbędne dla osób niewidomych. Nie zadbano też o brajlowskie oznaczenia ośrodków czy udźwiękowienie windy. Na odpowiedź PFRON-u czekam od marca. Dostałam tylko potwierdzenie przeczytania mojego e-maila.
  odpowiedz na komentarz
 • pomyłka
  c.d.
  22.01.2021, 22:26
  przepraszam, chodzi o św. pamięci Piotra
  odpowiedz na komentarz
 • i takie rzeczy się dzieją
  z nadzieją....
  22.01.2021, 22:22
  a Integracja nie kieruje takich listów jak te poniżej do właściwych instytucji a właściwie konkretnycvh ludzi którzy pozwalają na takie marnotrawienie pieniędzy w naszym państwie, jest PFRON, są jakieś komisje, jest pani minister, pan pełnomocnik, dlaczego takie listy pozostają tutaj na tej stronie, niech Integracja w końcu integruje tą korespondencję z tymi którzy sa odpowiedzialni za osoby niepełnosprawne i osoby odpowiedzialne za marnotrastwo tak dużych pieniędzy przeznaczonych na osoby niepełnosprawne, a tak naprawdę zasilają kieszenie sprawnych. po co my to wszystko tu piszemy. Proszę o odpowiedź w tej sprawie Władz z Integracji. Bo wydaje mi się, ze pan Paweł gdyby żył to by na takie rzeczy nie pozwlił!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Dyskryminacja osób starszych
  S.W.
  22.01.2021, 19:41
  Pomimo że regulamin rehabilitacji kompleksowej nic nie mówi na temat wieku beneficjentów to szanowni państwo z PFRON W Warszawie odrzucają wnioski osób po 50 roku życia mimo iż przeszli pozytywnie wszystkie badania kwalifikacyjne narażając się na niepotrzebne koszty.Zmienić regulamin i może nie będzie sprawiedliwie ale przynajmniej uczciwie !
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprawna
  Beata Waltrowska
  22.01.2021, 16:09
  Zostałam nie zakwalifiloqwana ,poniosłam koszty dojazdu około 350.0 zl czuje sie oszukana przez PFRON
  odpowiedz na komentarz
 • kłamstwo
  kp
  21.01.2021, 18:26
  KŁAMSTWO "Nie. Program kompleksowej rehabilitacji jest dopasowywany za każdym razem do konkretnej osoby, jej potrzeb oraz możliwości. Na początku pobytu w ośrodku zaplanowany jest dwutygodniowy okres próbny. Wtedy odbywają się badania oraz testy prowadzone przez ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, którzy określają możliwości danej osoby i pomagają jej wybrać zawód oraz tak zaplanować ścieżkę wsparcia, aby założony cel został osiągnięty." WSZYSCY D GO JEDNEGO WORA - TECHNIK INFORMATYK NIE DOPUSZCZONY DO PRACY W ZAWODZIE PRZEZ MEDYCYNĘ PRACY Z POWODU PROBLEMU ZE WZROKIEM - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W STOPNIU UMIARKOWANYM ZE WZGLĘDU NA WZROK SYMBOL 0-04 BYŁAM ZMUSZONA DO ODBYCIA TAM 100 GODZIN KURSU PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA - kpina
  odpowiedz na komentarz
 • jak długo to jeszcze będzie trwać
  takie marnotrawsienie pieniędzy
  20.01.2021, 00:00
  pieniądze wyrzucone w błoto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a tyle jest osób bezdomnych chorych niejednokrotnie więcej by im dała nauka pod opieką wykwalifikowanego pracownika a nie psycholodzy w kręgu wzajemnej adoracji!!!!!!!!!!!
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas