Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ścieżki przyrodnicze dla niepełnosprawnych

21.12.2005

Urząd Miejski w Kowarach pierwszy raz w swojej historii wprowadził działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Oprócz standardowych zadań takich jak dostosowanie budynków użyteczności publicznej, parkingi itd. Urząd wprowadza również takie, które są charakterystyczne dla tamtejszego terenu górskiego i nie są powszechnie stosowane.

Od dnia 15 czerwca 2005 r. realizowany jest, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, projekt pt.: ”Kowary miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych turystów”.
W ramach projektu zrealizowano zadania:

1. Wytyczenie i oznakowanie ścieżek przyrodniczych
Ścieżki przygotowane zostały razem z Nadleśnictwem Śnieżka (Nadleśnictwo przygotowało „klasę pod chmurką”, miejsce na piknik, wiatę oraz tablice edukacyjne ustawione na całej długości ścieżki do „Leśniczówki Jedlinki”), Urząd oznaczył ścieżki:

  • na drzewach, znaczkiem malowanym inwalidy w kolorze białym (ok. 9 - oznaczeń na ścieżce od ul. Leśnej do Krzaczyny przez „Leśniczówkę Jedlinki” obok tablic edukacyjnych Nadleśnictwa Śnieżka, 3 - na ścieżce na Podgórzu, 2 - na ścieżce do „Kamiennej Ławki”),
  • ustawieniem tablicy informacyjnej o wymiarach 2 m x 1,5 m w poziomie, przy rozpoczęciu ścieżki do „Leśniczówki Jedlinki”. Druga tablica informacyjna ustawiona została przy ul. Jagiellończyka, gdzie utworzone zostały 4 stanowiska parkingowe dla niepełnosprawnych – jest to ulica w centrum miasta, licznie uczęszczana przez mieszkańców.

Na zdjęciach: ścieżka edukacyjna do Leśniczówki „Jedlinki” dostępna dla osób niepełnosprawnych, a także uroczyste otwarcie ścieżki – gospodarze to Nadleśniczy Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach – Tadeusz Dworzycki oraz Burmistrz Miasta Kowary – Dariusz Rajkowski. Kolejne zdjęcia pokazują „Kamienną Ławkę” - miejsce na pikniki i spotkania, pierwsze szkolenie dla wolontariuszy, tablicę informacyjną, oznakowane parkingi.

Ścieżka Nr 1. w Karkonoszach
Trasa edukacyjna, przyrodniczo leśna „Jedlinki”, dostępna dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Rozpoczyna się na ul. Leśnej i prowadzi obok Leśniczówki Jedlinki do Krzaczyny, długość ścieżki wynosi 3,4.km

Ścieżka Nr 2. na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego
Trasa do Kamiennej Ławki, dostępna dla samochodów przewożących osoby niepełnosprawne, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach      (ul. Pocztowa 13, tel.:. (75) 718 22 12.
Ścieżka o długości 1,9 km, rozpoczyna się od Przełęczy pod Średnicą (595 m n.p.m) i prowadzi do Kamiennej Ławki (780 m n.p.m).
Jest to miejsce przeznaczone na zorganizowane pikniki oraz spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych.

Ścieżka Nr 3. na Podgórzu
Przyrodnicza ścieżka edukacyjna rozpoczyna się w Kowarach Podgórzu i prowadzi do Jeleniej Strugi Polskiego Monte Baden oraz Sztolni Kowary. Łączy w sobie historię rozwoju Villi Jelenia Struga, podziemnego inhalatorium radonowego i Podziemnej Trasy Turystycznej z prezentacją najciekawszych okazów flory i fauny znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Śnieżka. Dostępna zarówno dla samochodów przewożących osoby niepełnosprawne, jak i dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2. Utworzenie Gminnego Centrum Wolontariatu
Gminne Centrum Wolontariatu zlokalizowane zostało w Miejskim Ośrodku Kultury. Zadaniem GCW jest koordynacja i realizacja wszystkich zadań wynikających z projektu. GCW otwarte jest codziennie od 8.00-15.30, oraz w soboty w czasie spotkań wolontariuszy. Zatrudnione w GCW są 2 stażystki na stażu absolwenckim, a w chwili obecnej mamy już 40 wolontariuszy.

3. Zinwentaryzowanie i opisanie dostępnych dla osób niepełnosprawnych obiektów użyteczności publicznej.
Wolontariusze opracowali ankiety, a następnie przeprowadzili ankietyzację wszystkich obiektów użyteczności publicznej na terenie Kowar. Na tej podstawie wyłonili obiekty dostępne, a także te obiekty, które są zainteresowane wzięciem udziału w drugiej konferencji.

4. Wydanie folderu.
Folder stanowić będzie praktyczny informator o obiektach bez barier. W folderze promować będziemy także obiekty z terenu Kowar dostępne dla niepełnosprawnych.

5. Stworzenie multimedialnego przewodnika (strona internetowa)

6. Zorganizowanie konkursu plastyczno – fotograficznego dla młodzieży szkolnej.

Kontakt:
Janina Kosowska, pełnomocnik burmistrza do spraw osób niepełnosprawnych
Tel.: 075 64 39 230
e-mail: janinakosowska@wp.pl  lub bip@kowary.pl
 
Autor: Janina Kosowska
Źródło: Urząd Miejski w Kowarach

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy Kościół Katolicki jest otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnością?

Biuletyn

Wspierają nas