Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niższe składki dla prowadzących działalność gospodarczą

10.02.2006

Jeśli planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej – to może to być dobry moment, ponieważ weszły w życie przepisy, które znacznie obniżają obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Osoby, które po 24 sierpnia 2005 roku rozpoczęły lub rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej mogą przez 24 miesiące (2 lata) płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne.

Uwaga: z tego przywileju nie mogą skorzystać ci, którzy:
a) rozpoczęli działalność przed 24 sierpnia 2005 roku,
b) prowadzili działalność gospodarczą w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat),
c) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, a w bieżącym lub poprzednim roku wykonywali te same czynności w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Jeżeli więc taka sytuacja Cię dotyczy to czytaj dalej.

Niższe składki to takie, których podstawą jest 30% minimalnego wynagrodzenia czyli obecnie (luty 2006) – 269,73 zł (30% od 899,10 zł)

Ponieważ składki na ubezpieczenie społeczne składają się z:
1) składki emerytalnej – to jest 19,52% podstawy wymiaru = 52,65 zł
2) składki rentowej – to jest 13% podstawy wymiaru = 35,06 zł
3) składki chorobowej (opłacanie tej składki jest dobrowolne) – 2,45% podstawy wymiaru = 5,21 zł  
4) składki wypadkowej – to jest 1,93% podstawy wymiaru = 6,61 zł

rozpoczynający działalność po 24 sierpnia 2005 roku zapłaci w sumie 99,53 zł (tyle obecnie, należy jednak pamiętać, że wysokość składek zmienia się co kwartał - informacje możesz znaleźć na stronie www.zus.pl).

Należy przy tym wspomnieć, iż ci, którzy korzystają z przywileju płacenia niższych składek, nie muszą uiszczać składki na Fundusz Pracy.

Dodatkowe ulgi mają niepełnosprawni prowadzący działalność, i tak:

  • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma ulgę 75% w opłacaniu składki emerytalnej, czyli dla niej składka emerytalna zamiast 52,65 zł wynosić będzie 13,16 zł (pozostałą część płaci PFRON),
  • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma ulgę 50% w opłacaniu składki emerytalnej, czyli zamiast 35,06 zł zapłaci 17,53 zł,
  • osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności ma ulgę niewielka, bo 50% w składce wypadkowej, zapłaci więc 3,31 zł.

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą opłacać tez składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą tej składki jest kwota 75% przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie ta podstawa wynosi 1871,73 zł a 8,75% (taki procent obowiązuje od 2006 roku) od tej kwoty to 163,78 zł. Czyli obecnie (w pierwszym kwartale 2006 roku) składka na ubezpieczenie zdrowotną wynosi 163,78 zł.

Jednak warto pamiętać, że osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie płaci ubezpieczenia zdrowotnego, gdy:

  • uzyskuje przychód z prowadzenia działalności nie więcej niż 50% najniższej emerytury (281,29 zł) lub
  • opłaca podatek w postaci karty podatkowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U.97.123.776 z późn. zm., Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U.98.137.887 z póź. zm.

Autor: Anita Siemaszko

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy marihuana lecznicza powinna być dostępna dla pacjentów w Polsce?

Biuletyn