Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa w Europie

22.03.2006

Osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingowa mogą korzystać z przywilejów z niej wynikających także poza granicami Polski. Karta parkingowa jest bowiem dokumentem, który uznają wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej.

Należy jednak pamiętać, że w poszczególnych krajach karta parkingowa uprawnia do innego rodzaju ulg i przebywając za granicą, należy stosować się do przepisów obowiązujących w danym państwie.

Austria

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na nim parkować.

 • nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju
 • w miejscach, w których można parkować przez ograniczony czas, osoby niepełnosprawne mogą parkować nie stosując się do ograniczenia czasowego
 • w większości miejsc, w których obowiązuje płatne parkowanie, osobom niepełnosprawnym nie przysługują żadne ulgi. O szczegóły należy jednak dowiadywać się na miejscu
 • osoby niepełnosprawne mogą wjeżdżać i parkować w strefach przeznaczonych dla pieszych, ale tylko na czas dowiezienia osoby niepełnosprawnej na miejsce.

Płatne parkingi nie oferują ulg dla osób posiadających karty parkingowe.

Belgia

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku.

 • nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju
 • w miejscach, w których można parkować przez ograniczony czas, osoby niepełnosprawne mogą parkować nie stosując się do ograniczenia czasowego
 • w większości miejsc, w których obowiązuje płatne parkowanie, osoby niepełnosprawne mogą parkować za darmo, np. w strefach z parkomatami. O szczegóły należy dowiadywać się na miejscu
 • nie wolno poruszać się ani parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych

Na niektórych parkingach osoby posiadające kartę parkingową mogą parkować za darmo, ale tylko, gdy zaparkują na miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej.

Czechy

Osoby posiadające kartę parkingową mogą parkować w miejscach ogólnie dostępnych do parkowania. W większości miejsc w Czechach parkowanie jest płatne i osoby niepełnosprawne nie są wyłączone z tego obowiązku, chyba że znaki mówią inaczej.

Dania

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem z osoby niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na nim parkować.

W Danii używa się kart do oznaczania czasu postoju. Karty takie można kupić na każdej stacji benzynowej. Za każdym razem, gdy parkowanie jest ograniczone czasowo, należy kartę z oznaczonym czasem przyjazdu położyć w widocznym miejscu za szybą. Można korzystać z kart wydanych poza Danią.

 • w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju, osoby niepełnosprawne mogą parkować przez 15 min.
 • posiadaczy kart parkingowych obowiązują następujące ograniczenia w parkowaniu:
  • w miejscach, w których można parkować od 15 do 30 min., osoby niepełnosprawne mogą parkować przez godzinę
  • w miejscach, w których można parkować do 3 godz., osoby niepełnosprawne mogą parkować bez ograniczeń
 • w strefach płatnego parkowania osoby niepełnosprawne nie mają żadnych ulg. Jeśli jednak zapłaci się za postój maksymalną stawkę, można parkować bez ograniczeń czasowych
 • w niektórych miejscach posiadacze kart parkingowych mogą jeździć w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych. Może się to jednak odbywać w określonym czasie, a postój w takiej strefie nie może trwać więcej niż 15 min. Szczegóły należy sprawdzić na miejscu.

Na płatnych parkingach osoby niepełnosprawne płacą za parkowanie na takich samych zasadach, jak inni użytkownicy. Jeśli jednak zapłaci się za postój maksymalną stawkę, można parkować bez ograniczeń czasowych

Estonia

W Estonii obowiązuje alternatywny do kart parkingowych system, jednak posiadacze kart mogą parkować na miejscach oznaczonych symbolem osoby niepełnosprawnej.

Finlandia

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na nim parkować.

 • posiadacz karty parkingowej może parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju
 • w miejscach, w których można parkować przez ograniczony czas, osoby niepełnosprawne mogą parkować nie stosując się do ograniczenia czasowego
 • w strefach płatnego parkowania osoby niepełnosprawne mogą parkować za darmo i bez ograniczeń czasowych
 • posiadacz karty parkingowej może w niektórych miejscach parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych – szczegóły należy sprawdzić na miejscu

Na płatnych parkingach posiadacze karty parkingowej mogą parkować bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych.

Francja

Pomimo tego, że we Francji istnieje ogólnokrajowy system ulg parkingowych dla osób niepełnosprawnych, lokalnie mogą występować pewne różnice w tym zakresie – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu. W Paryżu posiadacze kart parkingowych mogą na ulicach parkować bezpłatnie.

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku.

 • nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju
 • w miejscach, w których można parkować przez ograniczony czas, osoby niepełnosprawne mogą parkować nie stosując się do ograniczenia czasowego. O szczegóły należy dowiadywać się na miejscu
 • w strefach płatnego parkowania konieczne jest uiszczenie opłaty za parkowanie. Wyjątek stanowi Paryż
 • nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych

Płatne parkingi zazwyczaj nie przewidują ulg dla posiadaczy kart parkingowych.

Grecja

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na nim parkować.

W Grecji nie obowiązują żadne ulgi parkingowe dla osób niepełnosprawnych – można parkować jedynie w miejscach, gdzie jest to dozwolone. Ponadto osoby niepełnosprawne muszą płacić za parkowanie.

Hiszpania

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku.

 • nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju, chyba że znaki mówią inaczej
 • ulgi w opłatach parkingowych dla posiadaczy karty parkingowej są różne w poszczególnych regionach Hiszpanii – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu
 • nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych, chyba że znaki mówią inaczej

Wiele płatnych parkingów oferuje zniżki dla osób niepełnosprawnych – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu.

Holandia

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na nim parkować.

 • w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju osoby niepełnosprawne mogą parkować do 3 godz.
 • w strefach płatnego parkowania osoby niepełnosprawne muszą uiszczać opłaty parkingowe. Lokalnie mogą występować wyjątki od tej zasady
 • w miejscach, w których parkowanie jest ograniczone czasowo, osoby niepełnosprawne mogą parkować bez ograniczeń
 • nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych

Płatne parkingi nie oferują zniżek dla posiadaczy kart parkingowych.

Irlandia

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku.

 • nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju
 • ulgi w opłatach parkingowych dla osób niepełnosprawnych są różne w różnych rejonach kraju – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu
 • nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych

Niektóre płatne parkingi przewidują ulgi dla osób niepełnosprawnych.

Islandia

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na nim parkować.

 • nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju
 • ulgi w opłatach parkingowych dla osób niepełnosprawnych są różne w różnych rejonach kraju – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu
 • nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych

W większości przypadków płatne parkingi nie przewidują ulg dla osób niepełnosprawnych – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu.

Lichtenstein

 • przy dorgach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku
 • nie obowiązują żadne ulgi dla osób niepełnosprawnych w związku z parkowaniem – wyjątek stanowią specjalnie zarezerwowane miejsca
 • osoby niepełnosprawne mogą parkować jedynie w miejscach, gdzie jest to dozwolone, muszą one także uiścić opłaty parkingowe i przestrzegać limitów czasowych

Litwa

Na Litwie nie wprowadzono jeszcze kart parkingowych, jednak jej posiadacze mogą:

 • parkować w miejscach, w których nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, jeśli nie powoduje to zagrożenia lub utrudnień w ruchu
 • parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju

Luksemburg

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku.

 • nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju
 • w strefach płatnego parkowania posiadacze kart parkingowych nie są zwolnieni z opłat
 • nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych

Płatne parkingi nie oferują zniżek dla osób niepełnosprawnych.

Łotwa

Posiadacze kart parkingowych w większości miejsc mogą parkować na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Warunki, jakie należy spełnić, aby korzystać z tych miejsc określone są na znakach drogowych – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu.

Malta

Na Malcie nie obowiązuje system kart parkingowych.

Niemcy

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na nim parkować.

 • posiadacze karty parkingowej mogą parkować do 3 godz. w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju
 • w miejscach, w których parkowanie jest bezpłatne, ale ograniczone czasowo, osoby niepełnosprawne mogą parkować do 24 godz.
 • w strefach płatnego parkowania osoby niepełnosprawne mogą parkować bezpłatnie przez 24 godz.
 • generalnie nie jest dozwolone parkowanie w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych, choć lokalnie ten zakaz może być zniesiony – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu
 • niektóre płatne parkingi zezwalają posiadaczom kart parkingowych parkować bezpłatnie, ale tylko jeśli parkują na miejscu oznaczonym symbolem osoby niepełnosprawnej – o szczegóły należy dowiadywać się na konkretnym parkingu

Norwegia

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na nim parkować.

 • nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju
 • posiadacze kart parkingowych mogą parkować bez ograniczeń w miejscach, w których parkowanie jest ograniczone w czasie. Wyjątek stanowią miejsca, w których znaki określają limit czasu postoju dla posiadaczy kart parkingowych
 • w strefach płatnego parkowania posiadacze kart parkingowych mogą parkować bezpłatnie
 • nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych

Wiele płatnych parkingów oferuje bezpłatne i nieograniczone czasowo parkowanie, ale jedynie dla kierowców, którzy parkują na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu.

Portugalia

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na nim parkować.

 • jeśli niepełnosprawny kierowca parkuje poza specjalnie wyznaczonymi miejscami parkingowymi, musi uiścić opłatę parkingową
 • nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju
 • w strefach płatnego parkowania posiadacze kart parkingowych nie mają żadnych ulg
 • w miejscach, w których parkowanie ograniczone jest czasowo, osoby niepełnosprawne muszą stosować się do tych ograniczeń
 • nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych

Płatne parkingi zazwyczaj nie przewidują ulg dla osób niepełnosprawnych.

Szwecja

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku.

 • w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju, posiadacze kart parkingowych mogą parkować do 3 godz. 
 • posiadaczy kart parkingowych obowiązują następujące ograniczenia w parkowaniu:
  • w miejscach, w których można parkować mniej niż 3 godz., osoby niepełnosprawne mogą parkować do 3 godz.
  • w miejscach, w których można parkować więcej niż 3 godz., osoby niepełnosprawne mogą parkować do 24 godz.
 • w niektórych strefach płatnego parkowania osoby niepełnosprawne mogą parkować bezpłatnie – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu
 • w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych posiadacze kart parkingowych mogą parkować do 3 godz.

Płatne parkingi często oferują zniżki dla posiadaczy kart parkingowych – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu.

Węgry

W większości przypadków posiadacze kart parkingowych mogą parkować w miejscach oznaczonych symbolem osoby niepełnosprawnej. Szczegółowe zasady korzystania z tych miejsc różnią się lokalnie – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu.

Wielka Brytania

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku.

W Wielkiej Brytanii karty parkingowe używane są łącznie z kartami określającymi czas postoju. Jednak posiadacze kart parkingowych spoza Wielkiej Brytanii, którzy nie osiadają takich kart, mają takie same ulgi, co niepełnosprawni Brytyjczycy.

 • w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju, posiadacze kart parkingowych mogą parkować do 3 godz., chyba że równocześnie obowiązuje zakaz załadunki i rozładunku
 • posiadacze kart parkingowych mogą parkować bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych w strefach płatnego parkowania
 • w miejscach, w których parkowanie jest ograniczone czasowo osoby niepełnosprawne mogą parkować bez ograniczeń
 • nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych, chyba że znaki mówią o wyłączeniu posiadaczy kart parkingowych z tego zakazu
 • niektóre ulgi związane z kartą parkingową nie obowiązują w centrum Londynu – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu

Większość płatnych parkingów oferuje bezpłatne parkowanie dla osób niepełnosprawnych – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu.

Włochy

Przy drogach i na parkingach miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone są międzynarodowym symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku. Jeśli miejsce takie dodatkowo oznaczone zostało numerem rejestracyjnym samochodu lub imieniem i nazwiskiem, nie należy na nim parkować.

 • nie wolno parkować w miejscach, w których obowiązuje zakaz postoju, chyba że znaki mówią co innego
 • w miejscach, w których można parkować przez ograniczony czas, osoby niepełnosprawne mogą parkować nie stosując się do ograniczenia czasowego
 • w strefach płatnego parkowania osoby niepełnosprawne mogą parkować za darmo i bez ograniczeń czasowych
 • nie wolno parkować w strefach przeznaczonych do ruchu pieszych, chyba że znaki wskazują co innego

Na publicznych parkingach płatnych 1 na 50 miejsc jest zarezerwowane dla osoby niepełnosprawnej. Posiadacze karty parkingowej mogą na takich miejscach parkować bezpłatnie. Jeśli miejsce to jest zajęte, osoba niepełnosprawna może parkować bezpłatnie na innym miejscu.

Na większości prywatnych parkingów posiadacze kart parkingowych mogą parkować bezpłatnie i często dłużej, niż pozostali kierowcy – o szczegóły należy dowiadywać się na miejscu.

Opracowanie: Dorota Landsberger
Źródło: www.dft.gov.uk

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy masz już nową kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością, uprawniającą m.in do parkowania na "kopertach"?

Biuletyn