Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Konferencja „Telemedicine Poland 2021” 19-21 marca

02.02.2021
Autor: inf. prasowa
na tle grafiki biało-niebieskiej z rysunkami kolorowy napis telemedicine poland 2021

Telemedycyna rozwija się na naszych oczach. Potrzebę i zalety wykorzystywania jej potencjału w codziennej praktyce medycznej szczególnie uświadomiła nam pandemia COVID-19. W tym czasie telemedycyna – dotąd traktowana jako uzupełnienie standardowej praktyki klinicznej – stała się codziennością wielu pacjentów i pracowników ochrony zdrowia.

Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego i Zakład Etyki Instytutu Filozofii, wraz z Zakładem Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Polskim Towarzystwem Telemedycyny i eZdrowia organizują Międzynarodową Konferencję Telemedycyny w marcu 2021. Będzie to czas na wymianę zarówno doświadczeń sprzed pandemii COVID-19, jak i refleksję nad ostatnimi miesiącami.

Wyzwania przed telemedycyną

Telemedycyna i e-zdrowie stawia przed pracownikami ochrony zdrowia i pacjentami liczne, nieznane dotąd wyzwania. Oto niektóre z nich:

  • telemedycyna – uzupełnienie lub alternatywa w diagnostyce i leczeniu; medyczne i etyczne aspekty wykorzystania AI we wspomaganiu procesów decyzyjnych pracowników medycznych, we wstępnych poradach i kierowaniu chorych (triage); standaryzacja a indywidualizacja opieki medycznej;
  • relacja lekarz-pacjent w świecie cyfrowym: budowanie zaufania w relacji na odległość; wiarygodność informacji uzyskiwanych od pacjentów; wspieranie przestrzegania zaleceń lekarskich za pomocą aplikacji i urządzeń elektronicznych; etyka nudging'u;
  • e-consent – regulacja prawna oraz wyzwania i zagrożenia etyczne związane z elektronicznym udzielaniem świadomej zgody przez pacjenta; zdalna ocena zdolności pacjenta do wydania zgody; informowanie pacjenta i testowanie zrozumienia informacji, uwzględnianie podatności pacjentów na skrzywdzenie (vulnerability);
  • etyczne i prawne aspekty zbierania, przetwarzania i udostępniania big data w opiece klinicznej, badaniach naukowych i w zdrowiu publicznym; cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności w telemedycynie, w tym w monitorowaniu zdrowia za pomocą wearable devices, aplikacji telefonicznych (tracking, profilowanie, machine learning); status moralny i prawny neuro-danych – pytanie o potrzebę odrębnej regulacji prawnej dotyczącej ich pozyskiwania i przetwarzania; wnioski z debaty dotyczącej statusu regulacji danych genetycznych;  dostępność opieki medycznej i równość w dostępie do świadczeń; opieka nad osobami wykluczonymi elektronicznie; szanse i wyzwania w opiece nad osobami starszymi;
  • medyczne i etyczne aspekty opieki pielęgniarskiej z wykorzystaniem narzędzi telemedycyny;
  • telemedycyna w służbie zdrowia publicznego; zdrowie publiczne a prawa obywateli;
  • telemedycyna i edukacja: szanse i wyzwania dla edukacji zdrowotnej; telemedycyna jako wyzwanie dla kształcenia kadr medycznych; kształcenie ustawiczne pracowników medycznych z wykorzystaniem narzędzi telemedycyny.

Konferencja online

Międzynarodowa Konferencja Telemedycyny 2021 odbędzie się online. Wszystkie wykłady i sesje tematyczne odbędą się przy użyciu platformy wideokonferencyjnej. Będziemy mogli przekonać się w praktyce, co oznacza „tele” w telemedycynie. A przy okazji będziemy niezależni od sytuacji epidemiologicznej.

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat telemedycyny i e-zdrowia oraz identyfikacja związanych z nimi problemów etycznych i prawnych. Pragniemy stworzyć forum dla realistycznej oceny potencjału telemedycyny i ograniczeń w diagnostyce i terapii. Ważnym elementem tego procesu jest aktywny udział badaczy i praktyków w debacie na temat etycznych i prawnych zagadnień właściwych dla telemedycyny.

Więcej informacji.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas