Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Fundusz Pierwszy Krok w Małopolsce

27.07.2006
Źródło: inf. wł.

Założony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundację Sue Rider Fundusz Pierwszy Krok właśnie rozpoczął działalność w Małopolsce. Jego celem jest wspieranie osób, które w wyniku nieszczęśliwego skoku do wody lub wypadku drogowego doznały trwałego uszkodzenia kręgosłupa. Fundusz prowadzony jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Płytka Wyobraźnia to Kalectwo” realizowanej przez Stowarzyszenie od 6 lat.

Beneficjentami Funduszu Pierwszy Krok mogą zostać osoby w wieku od 18 do 30 roku życia, które są mieszkańcami województwa małopolskiego i uległy wypadkowi maksymalnie 5 lat przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Środki pochodzące z funduszu muszą zostać przeznaczone na konkretną inwestycję, której celem jest poprawa życia osoby niepełnosprawnej, np.: zakup sprzętu rehabilitacyjnego, komputerowego i oprogramowania, likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej a także dofinansowanie kształcenia oraz szkoleń. Maksymalna kwota stypendium dla jednej osoby wynosi 4.5 tys. złotych.

Środki na pomoc dla stypendystów pochodzą przede wszystkim z prowizji za dokonanie transakcji bezgotówkowych specjalną kartą kredytową „Integracja” oraz z wpłat darczyńców na konto Funduszu. Karta została wydana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji wspólnie z bankiem BISE.

„Fundusz Pierwszy Krok stworzyliśmy w 2003 roku z myślą o ludziach, których życie na skutek wypadku uległo radykalnej zmianie i dla których odnalezienie się w nowej rzeczywistości stanowi ogromne wyzwanie. Chcielibyśmy przekazać, że życie na wózku nie oznacza, że muszą rezygnować ze swoich planów oraz aspiracji i pomimo pojawienia się wielu problemów mogą liczyć na konkretną pomoc. Do tej pory pomogliśmy już blisko 30 osobom na terenie Mazowsza, teraz zaczynamy działać w Małopolsce. Dzięki Funduszowi chcemy pomóc kolejnym ludziom rozpocząć nowe życie” - mówi Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Wnioski oraz stosowne dokumenty związane z Funduszem należy przesyłać do Centrum Integracja w Krakowie do 30 września 2006 roku na adres:
Centrum Integracja
ul. Piłsudskiego 6, 31-109, Kraków
z dopiskiem „Fundusz Pierwszy Krok”.

Pokaz akcji ratunkowej, który odbył się podczas konferencji inaugurującej działalność Funduszu

zdjęcie: ratownik holuje w wodzie osobę poszkodowaną

zdjęcie: ratownicy wyciągają poszkodowanego na brzeg

zdjęcie: ratownicy wyciągają poszkodowanego na brzeg

zdjęcie: ratownicy okrywają poszkodowango

Kampania społeczna „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, w ramach której działa Fundusz Pierwszy Krok, organizowana jest na terenie całej Polski przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji już po raz szósty. Jej celem jest ostrzeżenie młodych ludzi przed konsekwencjami lekkomyślności oraz informowanie, jak pomóc ofiarom skoków do wody. W ramach tegorocznej edycji Stowarzyszenie przygotowało kompleksowe materiały dla nauczycieli, wspierające prowadzenie lekcji profilaktycznych, a dzięki współpracy ze Strażą Miejską w 14 miastach na terenie całego kraju odbyły się szkolenia dla nauczycieli. Wzięło w nich udział ponad 1000 pedagogów (w tym ok. 200 osób w Krakowie), którzy następnie przeprowadzili z uczniami lekcje na temat bezpieczeństwa nad wodą. Celem tych zajęć było zwrócenie uwagi młodych ludzi na konieczność przewidywania skutków skoków do wody oraz zapobieganie zachowaniom, które mogłyby stanowić zagrożenie zdrowia lub życia. W ramach kampanii prowadzona jest również akcja plakatowa na stacjach PKP, dworcach PKS oraz w autobusach udających się w kierunku jezior oraz morza. Telewizja Polska w lipcu i sierpniu emituje spot kampanii.

Więcej informacji na temat Funduszu Pierwszy Krok oraz kampanii „Płytka wyobraźnia to kalectwo” można znaleźć na specjalnej stronie internetowej www.plytkawyobraznia.pl. Wzór wniosku o wsparcie z Funduszu jest dostępny również na stronach internetowych: www.niepelnosprawni.pl oraz www.sueryder.pl.

Fundusz Pierwszy Krok - edycja 2006

Patronat honorowy kampanii „Płytka wyobraźnia to kalectwo”:
Minister Zdrowia

Założyciele Funduszu:
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundacja Sue Ryder

Wsparcie:
Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych BISE, Philip Morris Polska S.A., Telewizja Polska, Straż Miejska, PKP Przewozy Regionalne, PPKS Warszawa, Park Wodny w Krakowie Sp. z o.o.

Patronat medialny:
Portal www.niepelnosprawni.pl, portal www.ngo.pl oraz Magazyn i portal „Żagle”.

Stałe wsparcie:
Rowland Communications, Instytut Monitorowania Mediów, Star Link

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas