Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dane statystyczne dot. osób niepełnosprawnych (2002 r.)

18.08.2006

W IV kwartale 2001 roku było w Polsce ponad 4,3 mln niepełnosprawnych, w tym ponad 2,0 mln osób w wielu 60 lat i więcej. Znaczny stopień niepełnosprawności dotyczył 21,8 proc. Osób, umiarkowany - 35,7 proc., a lekki - 42,5 proc.

Niepełnosprawność najczęściej powodują schorzenia układu krążenia (43,9 proc.) i uszkodzenia narządów ruchu (42,7 proc.). Poziom wykształcenia tych osób jest wciąż niski, co utrudnia im znalezienie pracy i ekonomiczną samodzielność.

 • wyższe wykształcenie ma 3,9 proc. niepełnosprawnych,
 • policealne i średnie zawodowe - 16,2 proc.,
 • średnie ogólnokształcące - 6,5 proc.,
 • zasadnicze zawodowe -25,2 proc.,
 • podstawowe i niepełne podstawowe - 48,2 proc.

Niepełnosprawni powinni zajmować szczególne miejsce w polityce społecznej państwa, z danych statystycznych jednak wynika, że sytuacja materialna gospodarstw z osobą niepełnosprawną jest gorsza niż pozostałych. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem jest wyższy w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (15,6 proc.) niż w gospodarstwach bez takich osób (12,6 proc.). Odsetek ten jest szczególnie wysoki (22,1 proc.) w gospodarstwach z przynajmniej jednym niepełnosprawnym dzieckiem poniżej 16 lat.

Żródło: Biuletyn prasowy MPiPS, 4-11 listopada 2002 r. Nr 133, str. 6-7.

Ponad 22 proc. dorosłych Polaków zagrożonych jest wykluczeniem społecznym - szacuje socjolog Henryk Domański. Z prowadzonych badań społecznych wynika, że marginalizacją najbardziej zagrożone są osoby:

 • bezrobotne (21 proc. rodzin z przynajmniej jedną osobą bezrobotną żyje w ubóstwie; w rodzinach pracujących - 6 proc.);
 • niewykształcone (w gospodarstwach domowych, w których głowa rodziny ma wykształcenie co najwyżej podstawowe skala ubóstwa sięga ponad 17 proc.);
 • niskich kwalifikacjach zawodowych;
 • zamieszkałych na obszarach wiejskich;
 • pochodzące z rodzin wielodzietnych;
 • dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych (14 proc. z nich żyje w skrajnym ubóstwie).

Źródło: Biuletyn prasowy MPiPS, 2-8 grudzień 2002 r. Nr 137, str. 6

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Co zapamiętałaś/-eś z ostatniej komisji orzekającej o niepełnosprawności – Twojej lub Twojego dziecka?

Biuletyn

Wspierają nas