Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dostrzegam problemy prowincji - rozmowa z Mirosławem Mielniczukiem

21.08.2006

Rozmowa z Mirosławem Mielniczukiem, nowym Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

zdjęcie: Mirosław Mielniczuk

Czy Pańskie działania skierują się na wieś i małe miejscowości?
Na pewno. Dostrzegam problemy, które występują na tych terenach, ponieważ mieszkam na prowincji. Uważam, że trzeba pomóc osobom niepełnosprawnym mieszkającym na terenach wiejskich i małomiasteczkowych, gdzie często są pozostawione same sobie. W wielkich miastach sytuacja jest znacznie lepsza.

Czy ma Pan już konkretne plany, które chciałby Pan zrealizować w najbliższym czasie?
W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji, chciałbym, aby została do niej wpisana możliwość refundowania przez PFRON składki, którą muszą ponosić niepełnosprawni rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne bądź opłacający je za niepełnosprawnych domowników. Te składki byłyby odprowadzane do KRUS przez PFRON.

Wspomniana ustawa jest kością niezgody. Pracodawcy zpch krytykują planowane zmiany. Jakie jest Pańskie zdanie w tej sprawie?
Myślę, że nie chodzi o to, by nie uginać się przed jakimkolwiek naciskiem, ale poszukiwać konsensusu, który będzie do przyjęcia przez pracodawców, Pełnomocnika i z korzyścią dla niepełnosprawnych. A więc sprawa przede wszystkim tej części pracowniczej składki ZUS, która budzi tyle kontrowersji, warta jest przedyskutowania. Nie zamykam tej kwestii i nie twierdzę, że jest ona przesądzona i że pracodawcy nie będą otrzymywali zwrotu tej składki. Pracodawcy ostrzegają, że nawet o 30 proc. może zmniejszyć się zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jeśli zostaną wprowadzone zmiany. Warto więc zastanowić się nad skutkami finansowymi tej propozycji i dopiero wtedy podjąć najlepsze decyzje.

Zmiana na stanowisku Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zawsze w środowisku wywołuje pytanie o dalsze losy PFRON...
Sądzę, że na razie będzie funkcjonował. Dzisiaj nie poparłbym likwidacji Funduszu. Na pewno jednak potrzebne są zmiany organizacyjne w PFRON i doprowadzenie do bardziej przejrzystych procedur oraz lepszej kontroli wydawanych środków.

Pełnomocnik postrzegany jest najczęściej jako ten, który zajmuje się rehabilitacją i problemami zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jednak poważnym wyzwaniem są też bariery architektoniczne, komunikacyjne, problem edukacji, niedostosowanego transportu. Co zatem z kwestiami, których ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji nie obejmuje?
Uważam, że w niektórych sprawach mamy całkiem dobre regulacje prawne, tylko, niestety, nie umiemy ich egzekwować. Dotyczy to np. prawa budowlanego. Drugi obszar, który budzi moje oburzenie, to sprawa zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Średnio w Polsce administracja zatrudnia mniej niż 1 proc. osób niepełnosprawnych, a powinno być 4 proc. Zmianę tego stanu stawiam sobie jako jeden z istotniejszych celów działania obok spraw wsi. Chcę otworzyć służbę publiczną dla osób niepełnosprawnych. Musimy im dać też możliwość odbywania staży i praktyk. Wszyscy powinniśmy zabiegać, aby nastąpiły zmiany w mentalności pracodawców i samych niepełnosprawnych, bo tu tkwią najistotniejsze bariery.

Rozmawiał Piotr Pawłowski

****
Mirosław Mielniczuk urodził się w 1958 r. w Cieplicach Śląskich Zdrój. Z wykształcenia inżynier zootechnik, jest doktorem nauk rolniczych, doktorat obronił na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Skończył także studia podyplomowe w zakresie bankowości i finansów na SGGW w Warszawie. Mieszka nad morzem, w niewielkiej miejscowości Żółwino, jest właścicielem 47-hektarowego gospodarstwa rolnego. Był dyrektorem Liceum Ekonomicznego w miejscowości Wolin oraz burmistrzem miasta i gmin Wolin, Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, dyrektorem Zespołu Nadzoru Właścicielskiego Agencji Nieruchomości Rolniczych, a także dyrektorem biura Polskiego Związku Jeździeckiego w Warszawie. Od 7 sierpnia 2006 r. jest sekretarzem stanu w MPiPS i Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas