środa, 22 października 2014 r.
Prawo
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
Strona główna >> Prawo >> Akty prawne >> Czy będą zwolnienia?
SONDA
Z którego z udogodnień wyborczych skorzystasz w nadchodzących wyborach samorządowych? 
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
Czy będą zwolnienia?
Autor: Ada Prochyra, Źródło: inf. własna

Komisja Europejska planuje wprowadzić limity udzielania pomocy publicznej. Czy oznacza to koniec systemu dofinansowań PFRON do wynagrodzeń? Czy pracownicy z niepełnosprawnością powinni w związku z tym obawiać się utraty pracy?

Na początku czerwca Dziennik Gazeta Prawna poinformował czytelników o nowym projekcie rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych (GBER). W jego ramach Komisja zamierza  wprowadzić limity pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Unia zamierza ustalić je na poziomie 0,01 proc. PKB kraju członkowskiego z poprzedniego roku lub równowartości 100 mln euro, które można będzie wydać w ramach jednego programu. W przypadku Polski byłoby to odpowiednio 150 mln zł i ok. 420 mln zł w ciągu roku.

Likwidacja systemu wspierania zatrudnienia

Jedną z form pomocy publicznej są dopłaty do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością, na które obecnie PFRON przeznacza ponad 3 mld zł rocznie. Wprowadzenie rozporządzenia w życie w praktyce uniemożliwiłoby wspieranie w ten sposób pracodawców w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. O indywidualną zgodę na przekroczenie nowo ustalonych kwot, czyli o tzw. notyfikację programów, kraje członkowskie musiałyby występować do Komisji.

Osoba na wózku
Fot.:
www.sxc.hu

Ten niekorzystny dla krajów członkowskich zapis zawarty jest w art. 1 ust. 2 rozporządzenia, o którego usunięcie wnioskowali w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zarząd PFRON. Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Jan Zając skomentował zamysł rozporządzenia w Dzienniku Gazecie Prawnej.

- Jego przyjęcie w takim kształcie oznaczałoby faktyczną likwidację tej formy pomocy i załamanie całego systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych – podkreślił.

To, czego obawiają się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, to masowe zwolnienia pracowników z niepełnosprawnością, które prawdopodobnie spowoduje ta wymuszona przez Komisję Europejską zmiana. Aby tego uniknąć, POPON apeluje do pracodawców osób z niepełnosprawnością oraz samych pracowników o zgłaszanie protestów oraz swoich uwag. Termin ich składania upływa 28 czerwca br. Adresy UOKiK oraz Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji UE, pod które można kierować pisma w tej sprawie, podane są m.in. na stronie POPON.

Groźba masowych zwolnień

Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, 4 czerwca br. spotkał się z przedstawicielami związków pracodawców i organizacji związkowych, aby porozmawiać z nimi na temat proponowanych przez Komisję zmian. W rozmowie z portalem Niepelnosprawni.pl podzielił ich niepokój.

- Na dzisiaj rozmawiamy o projekcie Komisji Europejskiej, dokładniej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, o nowym rozporządzeniu dotyczącym pomocy publicznej, które rzeczywiście jest zaskakujące. Szczególnie w zestawieniu z informacjami prezentowanymi jeszcze pół roku temu na spotkaniu Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, gdzie jej wysocy urzędnicy zapewniali, że nic się nie zmieni – podkreśla minister Duda. – Ta zmiana jest bardzo drastyczna i mówi o tym, że system, który dziś obowiązuje w Polsce, nie będzie miał racji bytu. Dziś na dofinansowanie miejsc pracy, pracodawców i pracowników przekazujemy ponad 3 mld zł. W projekcie jest zapis, że powinno to być 0,01 proc. PKB danego kraju. Polskie PKB wynosi 150 bln zł, czyli, jak łatwo wyliczyć, będzie to 150 mln zł, co starczy dokładnie na trzy tygodnie działania Systemu Obsługi Dofinansowań. Jesteśmy zaniepokojeni i w ramach konsultacji złożyliśmy stosowne zastrzeżenia i protesty. Uważamy, że nie wolno w ten sposób potraktować polskiego systemu, ponieważ grozi to masowymi zwolnieniami i pozbawieniem osób z niepełnosprawnością najważniejszej formy rehabilitacji, jaką jest praca. Czekamy na odzew ze strony Komisji i Dyrekcji, ale liczymy też na sojuszników z innych krajów, którzy – mam nadzieję – będą prezentować podobną opinię w tym zakresie.
Wynik konsultacji dotyczących unijnego projektu będzie znany na początku lipca br. Jak zapewnia minister Duda, stanowiska pozostałych państw w tej sprawie są zbliżone do polskiego. Jaki jest możliwy zakres zmian w projekcie?

– Złożyliśmy swoje opinie i działamy nieformalnie poprzez naszych przedstawicieli w Brukseli, żeby wiedzieć, w jakim kierunku to zmierza. Nie sądzę, że my mamy wpływ na wprowadzenie jakiejś zmiany w projekcie, bo to nie jest stół do negocjacji. Ale myślę, że Komisja, słuchając uwag w tym zakresie, weźmie je pod uwagę i znowelizuje ten projekt w sposób, który umożliwi nam realizowanie naszych ustawowych zadań, w tym dofinansowania miejsc pracy – odpowiada minister Duda.

SOD do zmiany?

O braku możliwości przyjęcia proponowanego rozwiązania jest także przekonany poseł Marek Plura (PO), przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

- To, co ukazało się jako projekt rozporządzenia regulującego wysokość pomocy publicznej dla przedsiębiorców, również w kontekście zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a pośrednio wspierania finansowego tego rynku pracy, jest diametralnie różne od tego, o czym zapewniali nas urzędnicy Komisji Europejskiej jeszcze kilka miesięcy temu – podkreśla poseł Plura. – Być może ważną sprawą będzie bardziej szczegółowa interpretacja tych zapisów w kontekście naszego działania tu i teraz, czyli w takim systemie, jaki mamy w Polsce. Wiem, że prace nad tą interpretacją postępują i jeżeli nie uzyskamy takiej opinii prawnej, która pozwalałaby nam ze spokojem patrzeć na przyszłość obecnego systemu, to na pewno zarówno reprezentacja rządowa, jak i parlamentarna będzie zabiegała w Komisji albo o zmianę tego projektu rozporządzenia, albo o zastosowanie specjalnych rozwiązań wobec takich krajów jak Polska, czyli operujących metodą kwotowego wspierania osoby niepełnosprawnej. Taka radykalna zmiana pozbawiłaby miejsc pracy większości z nas – wyjaśnia.

Mężczyzna na wózku
Fot.: Piotr Stanisławski

Z ramienia najbardziej zainteresowanej tym tematem polskiej instytucji – PFRON – w spokojniejszym tonie wypowiedział się jej wiceprezes Jacek Brzeziński.

- Fundusz, jak większość instytucji publicznych, wypowiedział się w sprawie projektu rozporządzenia – zaznacza. – Następnym etapem, po zebraniu uwag strony krajowej, będzie kolejna runda zapytań, rozmów i ustalenie stanowisk poszczególnych krajów członkowskich. Opinia Funduszu jest elementem opinii strony rządowej. Ze swojej strony zwróciliśmy uwagę na znaczące różnice między obecnym rozporządzeniem regulującym kwestie pomocy publicznej a zmieniającym je projektem. W zakresie wsparcia dotyczy to w znacznej mierze zakładów zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Przeznaczane jest na ten cel 3-3,5 mld zł rocznie. Pomoc w tej wysokości ,w świetle omawianego rozporządzenia, musiałaby być inaczej traktowana. Po pierwsze, taki program musiałby być notyfikowany przez Komisję Europejską, według przepisów Traktatu Europejskiego. Dopuszczalne byłyby jedynie programy i projekty, których wartość nie przekraczałaby 100 mln euro bądź 0,01 proc. PKB. W zależności od kursu euro stanowi to ok. 300-400 mln zł. Te kwoty pozwalałyby na wypłatę miesięcznego SOD-u, czyli wsparcia, którego udzielamy w ramach tego systemu. Kwestia wsparcia jednostkowego podmiotu na poziomie 10 mln euro w skali roku pozostaje bez zmian.
Zagrożenie, o którym wspominał minister Duda, polegałoby na tym, że SOD nie zyskałby akceptacji w tym rozporządzeniu, więc konieczna byłaby albo zmiana systemu SOD, albo inna jego notyfikacja.

Rygorystyczne ramy

Z tego, co wiadomo na tym etapie, Komisja Europejska nie przewiduje wprowadzenia zastępczych rozwiązań wspierania pracowników z niepełnosprawnością.

- Komisja Europejska określa ramy, w których można to rozporządzenie realizować – mówi Jacek Brzeziński. – Możemy je nazwać rygorystycznymi.

PFRON jest na razie ostrożny w określaniu konsekwencji wejścia rozporządzenia w życie, w tym potencjalnej utraty pracy przez tysiące osób.

- Trudno powiedzieć, jakie konsekwencje dla niepełnosprawnych pracowników przyniosłoby wprowadzenie tych zmian – podkreśla wiceprezes Brzeziński. – Jest zagrożenie, że pracodawcy nie otrzymają wsparcia ze środków publicznych na dotychczasowym poziomie, ale nie jest powiedziane, że pracownicy z niepełnosprawnością stracą pracę. Rolą pracodawców jest w tym momencie określenie swoich zastrzeżeń i uwag do projektu rozporządzenia.

Po zakończeniu drugiej tury konsultacji Komisja Europejska przeanalizuje uwagi zgłoszone przez państwa członkowskie, a następnie przedstawi kolejny projekt rozporządzenia – w ramach trzeciej tury. Obecnie obowiązujące rozporządzenia dotyczące udzielania pomocy publicznej zapewniają możliwość stosowania dotychczasowych rozwiązań do 30 czerwca 2014 r.


Czy Twoim zdaniem likwidacja dofinansowań PFRON do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością to dobry pomysł? Napisz nam o tym w komentarzu pod artykułem.

Data opublikowania dokumentu: 2013-06-11, 15.31

Skomentuj na forum Wydrukuj

Komentarze

No tak, nie ma co się dziwić, że Anglicy chcą opóścić UE!

Przecież ta pogięta instytucja premiuje tylko bogatych i zdrowych, na ...

Łowca
17:34 03.07.2014
Ankieta, czyli tzw."propozycja nie do odrzucenia"

Wczoraj w naszej firmie (ochrona)wręczano wszystkim niepelnosprawnym p...

ankieter
18:23 08.03.2014
Paranoja

Dlaczego taką uchwałę podejmują zdrowi ludzie,którzy o niepełnosprawno...

dora
08:57 02.02.2014
chory system jak to w polsce

Tak rząd tylko byle dla siebie. Najlepiej uwalić pracownika niepełnosp...

pracownik ...
19:00 27.01.2014
Czy będą zwolnienia?

Właśnie dziś dostaliśmy propozycje "nie do odrzucenia".Zakła...

Mirosław
19:21 23.01.2014
Oszczędność na niepełnosprawnym

Najlepiej to by chcieli z człowiek chorego uzdrowić. Zeby nie był ucią...

Anonim
08:39 12.11.2013
zwolnienia

Pracuje w pracy chronionej, gdy ustawa wejdzie w życie, dostaniemy umo...

Beznadziej...
16:26 05.11.2013
dopłata dla pracownika a nie firmy

Gdybym dostał 500 zł to bym nie pracował zostawiając miejsce pracy mło...

Stopień um...
08:10 18.10.2013
luna.

to nie zakłady pracy chronionej to pseudo zakłady pracy chronionej lud...

Gość
19:54 17.10.2013
jesli benda ograniczeniaw dofinansowaniu

Jesli benda ograniczenia w dofinnansowaniu bedzie bardzo zile masa lud...

tomek
17:59 12.10.2013
praca na czarno

dzę i jedno co do przeciętnego polskiego pracodawcy dociera to właśnie...

sos niepeł...
20:00 30.09.2013
KAJA

DAWNO POWINNO SIĘ ZLIKWIDOWAĆ ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ, BIORĄ PIENIĄDZ...

/KAJA
22:33 24.08.2013
Obozy koncentracyjne

Czy następnym pomysłem Komisji Europejskiej będzie zakładanie obozów k...

Marek Kału...
14:42 30.07.2013
Nowe chasło PO

emeryci, inwalidzi pomagajcie szybciej umierajcie by żyło się nam lep...

patryjota
12:50 28.07.2013
To Sciema!

każdy zdrowy zatrudniony płaci składki do pefronu a jeśli nie on to pr...

chory
12:39 28.07.2013
Komentarz

Jeżeli nikt nie powstrzyma KE przed wprowadzaniem w Polsce niedorzeczn...

Sonia
20:44 18.07.2013
W związku z w/w informacją Komisja Europejska

Zamiast udzielać nam pomocy, to jeszcze wymyśla bariery.Paranoja

Stanisław ...
21:57 15.07.2013
Komisja europejska ma nas głebokim poważaniu

przez tą cała zrąbaną komisje stracę pracę wielkie im dzięki porostu...

kiki
16:18 05.07.2013
U mnie w pracy już wiedzą co się święci. Wczoraj mnie zwolnili.

Dyrektor mojego zakładu, który jest z racji zawodu stale w przepisach ...

Kukasz28
14:13 02.07.2013
Są jeszcze kosze pełne jadalnych śmieci

W Polsce od ponad 60 lat funkcjonuje system wspierający możliwość zatr...

niewolnkRP
13:02 02.07.2013
co dalej niepełnosprawni i praca ?

widać że komisja europejska ma w daleko pojętym interesie dokładać do ...

Gość
16:29 01.07.2013
Moje zdanie

Paranoja... Czy na każdym kroku musimy dostawać po tyłku??? Może by ta...

Yola
20:53 26.06.2013
poza nawias

Tak, jak bogaty nie zrozumie biednego, a syty głodnego - tak też zdrow...

ANNA
12:41 26.06.2013
..., A GDZIE NIEPEŁNOSPRAWNI POSŁOWIE?!!!

Gdzie ich reakcja na tego typu ograniczenia. Jakoś nie widac ich opini...

Dorota
07:14 24.06.2013
Czy powinniśmy być tak traktowani...

Czy powinniśmy być tak traktowani tylko dla tego że jesteśmy niepełnos...

Flip
17:39 22.06.2013
komentarz

Jestem osobą niepracującą (50+). Mój mąż z umiarkowaną grupą niepełnos...

Ewa
15:33 20.06.2013
zlikwidować a co w zamian ?

Mnie też nie podoba się to jak jesteśmy traktowani przez pracodawcow, ...

Asia
12:48 20.06.2013
zlikwidować,to jest chory system.

W 2008 r.Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawnych w mojej firm...

anna
10:27 19.06.2013
Adas

A co robił dotychczas Pan Duda ..został wybrany by reprezentowa...

Adaś
06:37 19.06.2013
Jacy niepełnosprawni

To co proponuje UE to kolejny KIT i kaganiec. Większość prawdziwych ZP...

Martinez p...
13:20 18.06.2013
zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Jest to wymyślone cwaniactwo dla pracodawców. dofinansowanie nie trafi...

ii
16:58 17.06.2013
A oto moje zdanie

UE powinna wdrożyć ten system dofinansowania i tak będzie ,dlaczego ? ...

Kaloryfer
08:41 17.06.2013
Czas na wsparcie osoby, a nie pracodawcy

Komisja Europejska, nawet jeśli ustąpi teraz, to do tematu będzie wrac...

Przemek
23:26 14.06.2013
Osoba niepełnosprawna,pracująca.

Jest nie miło słysze o takich działaniach. Praca dla niepełnosprawnych...

czytelnik ...
19:30 14.06.2013
Zamiast pomagać eutanazja...

Przecież wiadomo, że osoby niepełnosprawne ponoszą dodatkowe wydatki z...

Bacha
15:51 14.06.2013
Sprzężenie zwrotne

Praca to nie tylko najlepsza forma rehabilitacji, ale też dobra forma ...

Bogumiła
15:14 14.06.2013
Uszczelnić system.

Problem jest spory. Nie jest to rozwiązaniem ale pewnym sposobem na pr...

Ron
09:27 14.06.2013
Czy osoby niepełnosprawne stracą pracę?

Nie mam sił by komentować takie artykuły.Powiem tylko tyle dzisiaj w P...

Jacek.
08:15 14.06.2013
wszystko spokojnie przeanalizować

Jest to bardzo niepokojąca wiadomość i na pewno przykra dla większości...

Stanisław
08:10 14.06.2013
to jes chamstwo!!!

ja nie wiem czy to co piszą czy to nie jest tylko naszj "KOCHANEJ...

GREG
00:16 14.06.2013
Europa nie rozumie

Polaków mamy chyba 2x więcej niepełnosprawnych jak Niemcy a ich jest 2...

orzeszek
22:28 13.06.2013
STANOWCZY PROTEST!!!

Nie ma zgody na brutalną i drastyczną ingerencję KE w wewnętrzne ustaw...

dajcie_żyć
21:18 13.06.2013
Mój pracodawca nie chciał dofinansowania

Mówiłem o niepełnosprawności. Zarobki około 2 tys. zł brutto. Przy moj...

art
20:03 13.06.2013
o zgrozo!!!!!!!!!!!!!!!

to jedyny atut pracowników niepełnosprawnych - przecież nikt nie chce ...

jacek
17:59 13.06.2013
czy emeryci ON muszą byc wspierani?

W czasie wysokiego bezrobocia, które dotyka również ON nie widzę uzasa...

Grazyna
17:21 13.06.2013
to zły pomysł

Od roku mam pracę zdalną. Szukałam jej 7 lat, mimo wyższego wykształce...

Marylka
13:10 13.06.2013
paranoja

przecież to wszystko po to aby jeszcze okraść najsłabszych bo oni niez...

kamil
11:32 13.06.2013
Zlikwidować UE i będzie spokój

Zlikwidować UE i będzie spokój, ja jestem mieszkańcem i obywatelem Pol...

Krzysiek Z...
22:49 12.06.2013
Dofinansowania dla niepełnosprawnych pracowników.

Uważam, że dofinansowania powinny być, ale tylko dla tych, którzy mają...

Powypadkow...
20:27 12.06.2013
Można powiedzieć....

Oczywiście tylko osoby niepełnosprawne mogą powiedzieć ,że system się ...

Marek
17:02 12.06.2013

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu www.niepelnosprawni.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji