Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wsparcie dla osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie

24.06.2013
Źródło: inf. prasowa

O chorobach genetycznych w Polsce mówi się niewiele. Nie zostały ujęte w obowiązującym Narodowym Programie Zdrowia, nie ma ich też w „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku”. Tymczasem w naszym kraju żyje kilkanaście tysięcy osób z zespołami uwarunkowanymi genetycznie (ZUG), a tylko nieliczni z nich mają szansę na znalezienie zatrudnienia.

Aby zmienić  tę sytuację i dać osobom z ZUG szansę na zmianę dotychczasowego życia, od  1 grudnia 2012 r. realizowany jest  ogólnopolski projekt „Wsparcie osób z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno–zawodowa 400 osób niepełnosprawnych z ZUG (220 kobiet, 180 mężczyzn) z terenu całego kraju w okresie 1 grudnia 2012 r. do 30 listopada  2014 r. Zadanie realizowane jest poprzez kompleksowe wsparcie doradczo-szkoleniowego i wprowadzenie na rynek pracy 50 osób, podwyższenie poziomu wiedzy ich najbliższego otoczenia (wsparcie psychologiczno-prawne), a także rozpowszechnienie wiedzy na temat zatrudniania ON wśród pracodawców (spotkania informacyjne).

Wszyscy beneficjenci projektu mogą liczyć  na wykonanie diagnozy poziomu kompetencji społeczno-zawodowych, grupowe wsparcie psychologiczne i prawne, wsparcie tyflologiczne, zaopatrzenie w drobny sprzęt likwidujący bariery funkcjonalne, indywidualne doradztwo zawodowe oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika.

Konsultacje, warsztaty i profesjonalne portfolio

W realizacji zadań aktywizacyjnych uczestnikom pomogą m.in.: konsultacje indywidualne w zakresie schorzeń genetycznych, udział w warsztatach aktywizacji zawodowej i wsparcie wyrównujące kompetencje społeczne (zajęcia z orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się, czynności życia codziennego, usprawniania widzenia, metod komunikacji, w tym technik komputerowych, i konsultacje medyczne. Ponadto beneficjenci zyskają szansę udziału w warsztatach z przedsiębiorczości (nauka prowadzenia własnej działalności gospodarczej), skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego i prawnego oraz praktycznej nauki zawodu. Wsparcie obejmie także staże rehabilitacyjnye (staże zawodowe u pracodawcy) i  wprowadzenie na rynek pracy.

Uczestnicy, ze względu na aktywności, w których będą uczestniczyć, mogą nabyć wiedzę, jak stworzyć profesjonalne portfolio, odnaleźć się na rynku pracy i założyć własną firmę.

Wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych z ZUG będą mogli skorzystać z indywidualnego wsparcia tyflologicznego oraz grupowego wsparcia psychologicznego i prawnego. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach psychologiczno-tyflologicznych (o tym, jak współpracować i pomagać ON z ZUG), społeczno-tyflologicznych (nakierowanych na rozwój osobisty osób z otoczenia) oraz indywidualnym wsparciu psychologicznym.

Szczegółowe informacje na temat projektu, w tym warunki uczestnictwa w nim, można znaleźć na stronie PZN.

Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a partnerami –  Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Co myślisz o znoszeniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas