Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Koniec realizacji projektu PHARE 2003

31.08.2006
Źródło: Inf. wł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w końcu sierpnia 2006 zakończyło realizację projektu PHARE 2003 „Centra Integracji - sieć ośrodków informacyjno – szkoleniowych”.

Dzięki realizacji tego projektu organizacja wzmocniła potencjał w działalności na rzecz rozwiązywania problemów społecznych osób niepełnosprawnych. W ramach projektu w szkoleniach wzięło udział 71 pracowników Stowarzyszenia. Z projektu skorzystali pracownicy Stowarzyszenia – usprawniono funkcjonowanie organizacji oraz przeszkolono nasz zespół. W niedługim czasie z rezultatów zaczną również korzystać osoby niepełnosprawne i ich pracodawcy: w ramach projektu opracowano programy szkoleń dla tych grup. Ponadto zespół organizacji sprawniej realizuje swoją misję.

Projekt realizowany był w okresie pomiędzy styczniem a sierpniem 2006 roku pod nadzorem Fundacji „Funduszu Współpracy” Jednostka Finansująco – Kontraktująca w ramach programu Program Phare 2003 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Współfinansowany był ze środków europejskich.

„Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Za treść tego dokumentu odpowiada Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej”.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas