Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Za 15 miesięcy stracą ważność karty parkingowe

29.08.2013
Autor: Beata Rędziak
Źródło: inf. własna

Sejmowe komisje: infrastruktury oraz polityki społecznej i rodziny przyjęły na wspólnym posiedzeniu 28 sierpnia sprawozdanie podkomisji dotyczące projektu zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie nowych zasad wydawania kart parkingowych.

Celem planowanych zmian jest eliminacja nadużyć, czyli sytuacji, gdy na tzw. kopertach parkują osoby co prawda posiadające kartę, ale nieuprawnione do tego. Obecnie prawdopodobnie ok. 40 proc. z 650 tys. kart jest nieważnych.

Sprawozdanie z prac nad zmianami w wydawaniu kart parkingowych przedstawił poseł Sławomir Piechota (PO), przewodniczący podkomisji, która zajmowała się wypracowaniem tego projektu. Kartę będą mogły dostać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby mające znaczny problem z poruszaniem się. Będą mogły otrzymać ją także niepełnosprawne dzieci.

Karta dla placówki rehabilitacyjnej bądź zajmującej się osobami z niepełnosprawnością ma być związana z konkretnym samochodem i wydawana na 3 lata, a dla indywidualnej osoby – na czas ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na 5 lat. Karty będą zewidencjonowane w centralnym rejestrze wraz z numerem, datą ważności i danymi osoby lub placówki. Za nieuprawnione posługiwanie się kartą będziemy mogli zapłacić nawet 2 tys. grzywny.

- Na parkingach i drogach musi być minimalna rezerwacja liczby miejsc parkingowych. Obecnie obowiązujące karty stracą ważność 30 listopada 2014 r. – mówił poseł Piechota.

Co najmniej trzy miejsca na dużym parkingu

Kwestia zagwarantowania odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością wywołała żywą dyskusję na posiedzeniu Komisji. Nowela ustawy zakłada, że na parkingach, na których parkować może więcej niż 5 samochodów, muszą znaleźć się „koperty”. Przy liczbie miejsc parkingowych od 6 do 15 musi być przynajmniej jedno takie stanowisko, a gdy miejsc jest od 16 do 40 – co najmniej dwa. Gdy liczba miejsc na parkingu wynosi od 41 do 100, na parkingu powinny być chociaż trzy „koperty”, a jeśli miejsc jest więcej niż 100, koperty powinny stanowić nie mniej niż 3 proc.

- Wprowadzamy nową regulację, niefunkcjonującą dotąd w polskich przepisach, natrafiamy na zagadnienia dotychczas nierozwiązane, kierując się doświadczeniem innych krajów. Obecnie liczba miejsc parkingowych nie jest określona zasadami, to zależy od wrażliwości zarządców terenów. pytanie czy zostawić dowolność praktyki czy wprowadzić minimalne liczby miejsc – mówił poseł Piechota.

Zasadniczo z tą argumentacją zgadzał się poseł Adam Abramowicz (PiS), jego wątpliwości budziła jednak nieproporcjonalność w wyznaczaniu miejsc parkingowych. – Jeśli miejsc na parkingu jest 41  i mają być 3 koperty, a jeśli jest ich 101 i też mają być trzy, to jest jakaś niekonsekwencja w wyznaczaniu tej reguły – mówił.

Problemem jest też definicja samego pojęcia parkingu, gdyż ustawodawstwo posługuje się nim, ale go nie definiuje. Wyznaczanie miejsc parkingowych obecnie zależy od dobrej woli danych zarządców dróg. Definicję miejsca, które jest parkingiem, należałoby uregulować w prawie budowlanym. – Przyznajemy, że w związku z przerwą wakacyjną nie zatrzymaliśmy się na tym problemie, ale obiecujemy, że to nadrobimy i uregulujemy te kwestie – obiecał Jarosław Waszkiewcz, dyrektor Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej.

Komisje przyjęły obecne propozycje zmian, jednak Ministerstwo Transportu ma przedstawić pomysły na uregulowanie tych kwestii w drugim czytaniu projektu.

Brak konkretnego stanowiska ministerstwa w tej sprawie był powodem zaproponowania przez posła Krzysztofa Tchórzewskiego (PiS) przesunięcia wejście w życie zmian dotyczących obowiązku wyznaczania miejsc parkingowych dla posiadaczy kart – z 1 września 2014 r. na rok następny. Propozycja ta jednak nie zyskała poparcia w głosowaniu, więc termin 1 września 2014 r. został zachowany na wejście w życie tych zobowiązań. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2014 r., a 4 stycznia 2016 r. zacznie funkcjonować centralna ewidencja kart.

Ujednolicenie oznakowania

Krzysztof Kosiński, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zgłosił rozszerzenie delegacji ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego o dwa punkty: wyznaczenie wzoru wniosku o wydanie karty parkingowej oraz trybu postępowania ws. wydania i zwrotu karty parkingowej, by ta procedura była jednolita w całym kraju, dla wszystkich powiatowych zespołów, które będą wydawać te dokumenty. W związku z brakiem dokładnych wytycznych tego rozszerzenia, zgodnie z sugestią Biura Legislacyjnego Sejmu przyjęto propozycję zgłoszenia jej w drugim czytaniu projektu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma wydać swoją opinię na temat projektu ustawy do 13 września br. Komisje przyjęły także pozytywnie wniosek posła Piechoty dotyczący zgłoszenia do ministra infrastruktury dezyderatu, którego istotą będzie propozycja ujednolicenia oznakowania miejsc parkingowych na niebiesko oraz sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych z myślą o osobach niewidomych. Na wniosek poseł Magdaleny Kochan (PO) rozszerzono dezyderatę o kwestię wydłużenia czasu na przejście przez pasy.

- Podkreślam, że sprawy ujęte w dezyderacie są nie mniej ważne dla osób z niepełnosprawnością na co dzień niż te dyskutowane w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Obecny chaos utrudnia tym osobom codzienne funkcjonowanie – podkreślił poseł Marek Plura (PO).

Komentarz

  • karta parkinowa
    Elka
    30.08.2013, 16:05
    ...ja się tymi sprawami nie martwię, bo mąż poszedł sobie razem z samochodem a te urzędasy zrobią i tak co im do głów wpadnie, jestem pewna, że na pewno tymi nowymi ustawami nie polepszą nam inwalidom i tak ciężkiego życia...no jeszcze czego, żeby dla nas jakąś ustawę ułatwiającej życie w tym bałaganie uchwalili.W tej Polsce nigdy nic nie wiadomo!!! a wiec cieszmy się z tego co nas nie martwi....

Dodaj odpowiedź na komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin
Prawy panel

Sonda

Czy w Kościele katolickim osoba z niepełnosprawnością powinna mieć możliwość zostać księdzem lub zakonnikiem/zakonnicą?

Biuletyn

Wspierają nas