Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Gdy niespłacony kredyt trafi do komornika

19.02.2021
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
mężczyzna wyciąga podszewkę z kieszeni spodni pokazując puste kieszenie

Marek Grzelak, rzecznik prasowy Izby Komorniczej w Poznaniu wyjaśnia, jak w praktyce wygląda odzyskanie należności od dłużnika oraz jakie są procedury, gdy niespłacony kredyt, pożyczka czy zaległość w opłacie czynszu trafia do komornika. 

- Pierwszym krokiem jest wezwanie do zapłaty. Jego celem jest przypomnienie o zaległej płatności. Zawiera dokładną kwotę, dokument, z którego ona wynika i przekroczony termin płatności. Określa też nowy termin na uregulowanie zaległości. Wezwanie przesyłane jest listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Jeśli mimo wezwania dłużnik nadal nie ureguluje długu, kolejnym krokiem jest złożenie pozwu w sądzie. Sądem właściwym, o ile dokumentacja pożyczki nie stanowi inaczej, będzie ten, na obszarze którego zamieszkuje dłużnik – tłumaczy Marek Grzelak.

Czynny udział dłużnika w postępowaniu sądowym

„W postępowaniu tym sąd przed wydaniem nakazu (tytułu wykonawczego) bada, czy z umowy wynika obowiązek zapłaty, jaka pozostała kwota do spłaty kredytu, jakie należy zasądzić odsetki (ustawowe, umowne, czy karne) i inne koszty. W postępowaniu tym dłużnik (czyli np. kredytobiorca, który zalega ze spłatą rat kredytowych) może podnosić wszelkie argumenty, że obowiązek nie istnieje, że został wcześniej spłacony, że jest przedawniony, że wierzyciel udzielił mu zwłoki, itp. Bardzo ważne jest, żeby dłużnik brał czynny udział w postępowaniu sądowym, podnosił wszelkie argumenty na swoją korzyść, bo po zakończeniu postępowania i wydaniu tytułu wykonawczego, nie będzie już takiej możliwości” – informuje na swojej stronie Krajowa Rada Komornicza (KRK).

Nie tylko należna kwota

Warto wiedzieć, że w pozwie, poza żądaniem od pozwanego należnej kwoty, wierzyciel może wnioskować również o zwrot kosztów postępowania sądowego, czy też o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności. Jeśli wierzyciel skorzysta z pomocy prawnika ma prawo domagać się od dłużnika zwrotu kosztów takiej pomocy.

- Jeśli mimo orzeczenia sądu, opatrzonego klauzulą wykonalności, dłużnik nadal nie reguluje zobowiązania, wierzyciel może skierować sprawę do komornika sądowego. Może to być komornik, który działa przy sądzie rejonowym, który wydał orzeczenie, ale nie musi – mówi Marek Grzelak. 

Wykaz komorników działających przy danym sądzie znajduje się na jego stronie internetowej i zawiera imiona i nazwiska komorników oraz numery porządkowe i adresy ich kancelarii. Wykaz znajduje się także na tablicy informacyjnej w budynku sądu.

Wniosek egzekucyjny

- Oprócz orzeczenia sądu, w kancelarii komornika wierzyciel składa też wniosek egzekucyjny. Co ważne, nie ma obowiązku określania we wniosku konkretnych sposobów egzekucji danego zadłużenia, chyba, że domaga się egzekucji z należącej do dłużnika nieruchomości, co jednak nie zawsze jest możliwe – dodaje Marek Grzelak.

We wniosku egzekucyjnym powinny być zawarte dane: imię i nazwisko dłużnika, w celu identyfikacji PESEL, NIP, nr dowodu osobistego, adres dłużnika, jaka kwota podlega ściągnięciu. 

„Komornik jest związany treścią wniosku o wszczęcie egzekucji i nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Bada tylko wniosek pod względem formalnym, czy został prawidłowo sporządzony, podpisany przez osobę upoważnioną oraz czy został dołączony tytuł wykonawczy” – wyjaśnia KRK.

Warto wiedzieć

Jak zawsze przypominamy, że działa Infolinia Krajowej Rady Komorniczej. Każdy może skonsultować swoją sprawę w każdy wtorek w godz. 9-15 pod numerem (22) 299 87 77.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas