Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych za zmianami w dofinansowaniach wynagrodzeń

23.10.2013
Autor: Beata Rędziak
Źródło: inf. własna

Zmiany w ustawie okołobudżetowej, dotyczące zrównania dofinansowania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na otwartym i chronionym rynku pracy, zostały przyjęte 22 października br. przez sejmową Komisję Finansów Publicznych.

Proponowane przez rząd zmiany zakładają, że od stycznia 2014 r. wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w zakładach pracy chronionej (zpchr) będzie taka sama, jak dla pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy. Kwota miesięcznego dofinansowania do pensji pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności wyniesie 480 zł miesięcznie, z umiarkowanym – 960 zł, a ze znacznym – 1920 zł. Kwoty te zwiększa się o 640 zł w przypadku osób niepełnosprawnych z orzeczonymi: chorobą psychiczną, niepełnosprawnością intelektualną, całościowym zaburzeniem rozwojowym lub epilepsją oraz dla osób niewidomych.

Dofinansowanie jako zachęta

- Zasada zrównania dofinansowania odraczana była od 2008 r., kiedy Parlament uznał, że pracodawcy z otwartego rynku pracy powinni dostać dofinansowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w takiej samej wysokości, co zatrudniający na chronionym rynku – argumentowała na posiedzeniu Komisji Alina Wojtowicz-Pomierna, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. - Nie ma merytorycznego uzasadnienia dla różnicowania wsparcia od innych zmiennych niż rodzaj i stopień niepełnosprawności. Założono, że wzrost wskaźnika zatrudnienia na otwartym rynku pracy wyniesie do 2030 r. do 60 proc., założono też stały wzrost dofinansowań w wydatkach PFRON i jest on obserwowany od wielu lat. Istnieje potrzeba zrównoważenia wydatków na zadania Funduszu, które wynikają z ustawy o rehabilitacji i nie dotyczą wyłącznie wspierania pracodawców.

Budynek Sejmu
Sejm, fot. Piotr Stanisławski

Alina Wojtowicz-Pomierna podkreśliła także znaczenie kontekstu międzynarodowego, zaznaczając, że strategia Komisji Europejskiej w kwestii tzw. wyłączeń blokowych zmierza w kierunku rozumienia dofinansowania do zatrudniania osób z niepełnosprawnością jedynie jako zachęty, a nie niwelowania całkowitego kosztu prowadzenia działalności przez przedsiębiorców.

Mówiąc o przyjętych warunkach brzegowych proponowanych zmian wicedyrektor Wojtowicz-Pomierna zaznaczyła, że wydatki Funduszu nie powinny przekroczyć 2 mld 900 tys. zł w 2014 r., a maksymalny pułap pomocy będzie wyrażony w kwocie stałej. Założono także wzrost pracowników zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań o 2 punkty procentowe.

PFRON ma mniej środków

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym wzrosło o 3 punkty procentowe. Polska przeznacza najwyższe na tle europejskim dotacje na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością i znajduje się dopiero na 22 miejscu, jeśli chodzi o wskaźnik ich zatrudniania.

- Jeśli Parlament przyjmie proponowane rozwiązania, straty, które chroniony rynek poniesie po zmianach, to zaledwie 10,5 punktu procentowego, otwarty rynek zyska zaś 10 punktów procentowych; w skali globalnej zaangażowanie środków będzie na poziomie 95 proc. tegorocznej alokacji – powiedziała wicedyrektor.

Obecny na posiedzeniu Komisji minister Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podkreślił, że środki w dofinansowaniu zatrudnienia pozostają na tym samym poziomie.

- Dziękuję Ministerstwu Finansów za utrzymanie dotacji z budżetu przez kolejny rok na poziomie 749 mln zł - podkreślił minister Duda. - Jednak w związku ze spowolnieniem gospodarczym wpływy do Funduszu są mniejsze. Planowaliśmy, że będzie to 4 mld 20 mln w tym roku, a będzie to 3 mld 656 mln, czyli ok. 350 mln mniej. Musimy też zadbać o inne nasze ustawowe zobowiązania, mam na myśli wsparcie samorządów i organizacji pozarządowych.

Pełnomocnik Rządu mocno podkreślił również, że mylne są komentarze do zmian, mówiące o oszczędnościach w Funduszu.

– Pracownik z niepełnosprawnością będzie dalej dotowany, przez to tańszy, i powiem bardzo zdecydowanie: nie gorszy – zaznaczył minister Duda.

Efekt śnieżnej kuli

Aprobatę dla tych propozycji wyraził w imieniu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i Fundacji Vis Maior Jacek Zadrożny.

– Cieszymy się ze zrównania dofinansowań, bo od siedmiu lat słyszymy, że będą zwolnienia, a jest coraz więcej osób zatrudnianych – powiedział Zadrożny.

O odstąpienie od zapisów w ustawie okołobudżetowej apelowała natomiast Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

- Chcę poprzeć oba te głosy. Jesteśmy za zrównaniem obu rynków, ale nie tak, że odbiera się dofinansowanie na takim poziomie na rynku chronionym. Nie tędy droga. Raczej dodajmy otwartemu rynkowi, a nie zabierajmy chronionemu. To efekt śnieżnej kuli – ludzie z umiarkowanym stopniem nie poradzą sobie na otwartym rynku pracy, a to 100 tys. osób – alarmował Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Wśród głosów w dyskusji pojawił się temat wydłużenia vacatio legis, jeśli zmiany miałyby wejść w życie. Wiceminister finansów Hanna Majszczyk zapewniła, że wraz z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zostanie przedyskutowana i przedstawiona nawet następnego dnia kwestia możliwości ustalenia późniejszego wejścia w życie tych przepisów, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności Funduszu.

Artykuł 3 przyjęto

Do głosu Aleksandra Waszkielewicza z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, popierającego zwrócenie uwagi także na inne zadania PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej, przyłączył się poseł Marek Plura (PO).

- Warto pamiętać o innych zadaniach Funduszu, które bezpośrednio mają przełożenie na osoby z niepełnosprawnością, zaś wsparcie pracodawców jest pośrednim rozwiązaniem. Mam nadzieję równocześnie na stworzenie odpowiedniego vacatio legis dla tych rozwiązań i zwracam się do ministra Dudy z prośbą o poszukiwanie takich rozwiązań – powiedział poseł.

Zgodził się z tym także poseł Sławomir Piechota (PO).

– Apeluję, by poszukiwać możliwości wydłużenia vacatio legis. Natomiast musimy pamiętać o dwóch zewnętrznych ograniczeniach, których nie można umniejszać i zignorować – to jest ilość środków PFRON - tegoroczne wpływy są mniejsze niż planowano, a druga sprawa to zasady pomocy publicznej zgodne z kryteriami UE – mówił przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Poseł Maria Zuba (PiS) opowiedziała się za rozważaniem tych zmian poza ustawą okołobudżetową.

– Tu nie ma warunków do rozszerzania tej dyskusji, rząd pokazuje nam uśrednione dane. Przyjmowanie zmian w ustawie okołobudżetowej wprowadza chaos, a pewnie potem okaże się, że te osoby z niepełnosprawnością zostaną postawione pod ścianą, podobnie było przecież ostatnio z ustawą o świadczeniach rodzinnych, z której rząd się wycofuje – argumentowała posłanka.

Poseł Henryk Kowalczyk (PiS) zgłosił poprawkę, polegającą na wykreśleniu artykułu trzeciego ustawy okołobudżetowej, dotyczącej zmian w dofinansowaniu do zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników jednak stanowisko rządu było negatywne wobec tego wniosku, także posłowie Komisji w głosowaniu odrzucili tę poprawkę.

Artykuł trzeci został przyjęty przez Komisję i uzyskał pozytywną rekomendację do dalszych prac w Sejmie - 23 posłów było za jego przyjęciem, 3 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.


O kontrowersjach związanych z projektem zrównania dofinansowania czytaj więcej w naszym artykule.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • dofinansowanie
  bezrobotna
  03.11.2013, 07:19
  A mnie tam wszystko jedno. Nie mam pracy ponad trzy lata w międzyczasie otrzymałam stopień lekki który traci ważność z końcem listopada br. Niestety jak szukałam pracy (nadal jej nie mam) to słyszałam: "jak będzie pani miała wyższy stopień to proszę się zgłosić" jak tak ma wyglądać zatrudnianie niepełnosprawnych to bardzo dobrze.
  odpowiedz na komentarz
 • niepełnosprawny
  02.11.2013, 12:51
  PFRON nie powinien pomagac pracodawcom , powinien pomagac niepwłnosprawnym , niepełnosprawny jak znajdzie prace to cud a i jeszcze w zakładzie jest białym murzynem
  odpowiedz na komentarz
 • A może by tak ...
  sara
  31.10.2013, 09:06
  To może jednak powiedzmy TAK dla aborcji. Nie będzie potencjalnych niepełnosprawnych. Pewnie, że to mniejsza kasa dla czarnych, chrzciny i pogrzeby. Komunie już nie, bo taki pokurcz się nie kwalifikuje. PFRON zaoszczędzi na dofinansowaniach, a pastwo polskie na PFRON-ie. Więcej będzie kasy dla różnych partyjnych kolesiów na stanowiskach, choć dziwnym trafem i wśród też zdarzają się niezdolni do pracy i dofinansowani przez PFRON.
  odpowiedz na komentarz
 • Cicha eutanazja przez sejm
  27.10.2013, 09:53
  To jest straszne gdzie osoby niepełnosprawne nie mają pracy wiem coś o tym bo sam jestem osobą niepełnosprawną..............
  odpowiedz na komentarz
 • Inwalidów do gazu?
  Eva Braun
  24.10.2013, 08:51
  Straszne.... coraz więcej zwolniej wśród niepełnosprawnych a w ofertach przoduje praca dla... sprzątaczek, ochroniarzy i.... monterów.
  odpowiedz na komentarz
 • RZAD i POSŁOWIEPO-PSL DYSKMIUJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DAJAC IM OCHŁAPY?
  inwalida 1 grupy
  24.10.2013, 08:15
  Dlaczego Polsce sa najdrosze leki całej UNI DODATEK PIELEGNACYJNY PRZEZ 6.8 r dołożyli cholernie bardzo Dużo AZ28.90zł JAK PiS PODNUSŁ 174.10zł teraz 203zł POLSKI PREZYDET R.P. RATYFIKOWALI PRAWO UNIJNE i ONZ CO WYRAZNIE MINISTER FINASÓW WRAZ PREMIEREM ŁAMIA KOSTYTUCJE WRAZ POSŁAMI PO-PSL . UNI dodatek wynosi 250-1350 + LEKI ZADARMO DO PRZEWLEKLE CHORYCH ERO UNAS 43 ERO TAK PONIŻAJA INWALIDÓW TYLKO DBAJA WŁASNE DOCHODY NIENAJBIEDNIESZYCH CO KLEPIA BIEDE I GŁODUJATAK WALCZY RZAD I POSŁOWIEPO-PSLLEPSZE ZYCIE UNI ?
  odpowiedz na komentarz
 • koniec świata
  zwolniona
  24.10.2013, 04:38
  Dlaczego ten Rząd oszczędza kosztem najsłabszych? Przecież to nieludzkie.... Tak robił hitler... Nie idźcie jego drogą!!!!!
  odpowiedz na komentarz
 • Oszczędności. Czyim kosdsztem?
  konrad
  23.10.2013, 10:35
  >Jednak w związku ze spowolnieniem gospodarczym wpływy do Funduszu są mniejsze.< Zapytam więc, czy pan Jarosław Duda i jego rządowi koledzy też pomniejszą sobie dochody dla ratowania finansów państwa, czy realizują to tylko kosztem najsłabszej grupy, bo niepełnosprawnych?
  odpowiedz na komentarz
 • Przez te zmiany
  .....
  23.10.2013, 06:19
  nasz pracodawca zwalnia od stycznia kilkaset osób, bo nasz zpchr jest duży. Wiele osób wyląduje w psychiatrykach przez brak środków do życia i w opiece społecznej.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czy marihuana lecznicza powinna być dostępna dla pacjentów w Polsce?

Biuletyn