Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ważność orzeczenia w pandemii a dofinansowanie do pensji pracownika. PFRON odpowiada

26.02.2021
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pexels.com
Źródło: Konsultacja: Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org
młody mężczyzna pracuje w kawiarni robi koktajl

Jeśli orzeczenie pracownika straciło ważność po 8 marca 2020 r., to może on być traktowany przez pracodawcę jako osoba niepełnosprawna na podstawie starego orzeczenia do 60. dni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego – wyjaśnia PFRON organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org.

Warunkiem jest jednak to, że pracownik w tym czasie nie otrzymał nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu. Pracownik będzie traktowany przez pracodawcę jako osoba niepełnosprawna, nawet jeśli ten nie wystąpił z wnioskiem o wydanie nowego orzeczenia. Nie ma znaczenia z jakiego powodu tego nie zrobił – czy z powodu ograniczeń w gromadzeniu dokumentacji medycznej z powodu COVID-19, czy z powodu rezygnacji z ubiegania się o wydanie nowego orzeczenia.

Wątpliwości pracodawców

Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org, wyjaśnia, że pracodawcy mieli w tym zakresie wiele wątpliwości i obaw.

- Wątpliwości budziło to, do kiedy pracodawca może korzystać z dofinansowania na pracownika i wliczać go do wskaźnika osób niepełnosprawnych, jeśli pracownik nie wystąpił o nowe orzeczenie lub w okresie epidemii rozwiązała się z nim umowa o pracę i nie dostarczył już pracodawcy nowego orzeczenia – mówi Edyta Sieradzka.

W praktyce pracodawcy obawiali się, że PFRON w czasie kontroli zarzuci im korzystanie z dofinansowań przyjmując, że pracodawca wiedział o tym, że pracownik nie będzie ubiegał się o kolejne orzeczenie lub, że w okresie epidemii rozwiązała się z nim umowa i nie dostarczył on już nowego orzeczenia.

Obowiązek pracownika

PFRON zajął więc powyższe stanowisko w tej sprawie. Jednak podkreślił także, że wydanie w okresie do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, może nałożyć na pracodawcę obowiązek skorygowania dokumentów Wn-D z załącznikami.   

Korekta dokumentów

W przypadku ustalenia przez PFRON w toku postępowań wyjaśniających, iż w stosunku do danego pracownika niepełnosprawnego zostało wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a pracodawca po dacie wydania nowego dokumentu wykazywał niepełnosprawność pracownika we wnioskach o dofinansowanie do wynagrodzenia na podstawie starego orzeczenia, wówczas wezwie pracodawcę do skorygowania dokumentów.

Pracodawca dlatego po otrzymaniu nowego orzeczenia powinien sprawdzić czy od daty jego wydania nie zmienił się np. stopień niepełnosprawności pracownika i wówczas niezwłocznie po otrzymaniu nowego orzeczenia uwzględnić już jego zapisy. Stąd pracownik powinien jak najszybciej poinformować pracodawcę o otrzymaniu nowego orzeczenia w tym czasie.

„Ponadto, gdy należna za dany okres kwota dofinansowania zmniejszy się, to pracodawca będzie zobowiązany zwrócić kwotę pobraną w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania do dnia zwrotu, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych” – odpowiedział PFRON.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Sonda

Czy zaszczepiłaś/-eś się już przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas