Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Nakaz zapłaty wobec chorego mężczyzny niesłuszny. Prokurator Generalny wniósł skargę

03.03.2021
Autor: Beata Dązbłaż, fot. pixabay.com
Źródło: www.pk.gov.pl
pomnik bogini sprawiedliwości z mieczem i wagą

Sąd Rejonowy w Lublinie wydał nakaz zapłaty wobec chorego mężczyzny, który nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji ani zrozumieć pism z sądu. Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną w tej sprawie.

Mężczyzna zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W 2010 r. firma skupiająca wierzytelności wystąpiła z pozwem do sądu o zapłatę przez mężczyznę kwoty 2 414,57 zł, argumentując, że nie udało jej się polubownie odzyskać pieniędzy. W tym samym roku Sąd Rejonowy w Lublinie orzekł, że mężczyzna ma dwa tygodnie na zapłatę tej kwoty wraz z odsetkami. Nakaz zapłaty i dokumenty z sądu były wysłane na jego adres i odebrane przez matkę. Od nakazu nie wniesiono sprzeciwu i komornik rozpoczął postępowanie egzekucyjne.

Bez zdolności kierowania swoim postępowaniem

„Zaznaczyć należy, że przeciwko pozwanemu Prokuratura Rejonowa w Grudziądzu prowadziła postępowanie karne dotyczące przestępstwa niealimentacji, zakończone skierowaniem aktu oskarżenia w dniu 25 października 2011 roku. W toku postępowania sądowego uzyskano opinię, z której wynikało, że mężczyzna w okresie objętym zarzutem tj. od lipca 2008 roku do września 2011 roku miał całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem” – informuje Prokuratura Generalna.

Dodatkowo, w 2014 r. sąd orzekł o ubezwłasnowolnieniu syna, a jego opiekunem prawnym stał się ojciec. Biegli w trakcie postępowania orzekli, że mężczyzna nie jest w stanie podejmować decyzji i kierować swoim postępowaniem. Z powodu choroby nie jest też w stanie zrozumieć korespondencji sądowej.

Konstytucyjne prawa

Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand wniósł skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Lublinie.

„Prokurator Generalny zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie konstytucyjnego prawa do sądu i wynikającego z niego prawa do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej, prawa do wysłuchania, prawa do obrony, prawa do zapewniania udziału zainteresowanych podmiotów w postępowaniu sądowym i prawa do zaskarżenia orzeczenia” – informuje Prokuratura Generalna.

W swojej skardze powołuje się na fakt, że mężczyzna miał zaburzone funkcje poznawcze w wyniku choroby. 

Sąd rozpatrzy sprawę jeszcze raz

„Mężczyzna w toku całej sprawy nie miał rozeznania co do swojego postępowania i możliwości kierowania nim i znajdował się w stanie wyłączającym świadome oraz swobodne powzięcie decyzji, a zatem miał całkowicie wyłączoną możliwość samodzielnego i osobistego działania. Ponadto nie posiadał pełnomocnika procesowego, który mógłby reprezentować jego prawa, a w postępowaniu tym nie występował – jako strażnik praworządności i ochrony obywateli – prokurator” – uzasadnia Prokurator Generalny.

Domaga się on uchylenia zaskarżonego nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Lublinie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania temu sądowi.

Pełna treść informacji o skardze Prokuratora Generalnego na stronie internetowej

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel
Partnerem działu Finanse i Ubezpieczenia jest

Sonda

Czy zaszczepiłaś/-eś się już przeciw COVID-19?

Biuletyn

Wspierają nas