Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Usługi asystenckie w całym kraju. Lista organizacji pozarządowych z dodatkowego naboru

05.03.2021
Autor: Mateusz Różański, fot. pixabay.com
Źródło: gov.pl
starszy mężczyzna idzie po chodniku pchając wózek z kobietą

Dzieci i dorosłe osoby z niepełnosprawnością (szczególnie wymagające intensywnego wsparcia), z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją będą mogły skorzystać z usług asystenckich realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dzięki dodatkowemu naborowi usługi będzie świadczyć kolejnych 36 organizacji.

Usługi asystenckie to dla wielu osób szansa na aktywne i samodzielne na miarę swoich możliwości życie. W Polsce są one na razie realizowane jako program pilotażowy. Od zeszłego roku mogą brać w nim udział organizacje pozarządowe. W grudniu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zorganizowało dodatkowy nabór. Dzięki temu jeszcze więcej organizacji mogło ubiegać się o świadczenie usług asystenckich. Teraz poznaliśmy ich listę.

Dla kogo usługi?

Głównym celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”jest rozpowszechnienie usług asystenckich jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Dodatkowym założeniem programu było to, aby minimum 70 proc. jego uczestników stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Lista 36 organizacji

Aż 78 organizacji pozarządowych zgłosiło chęć realizowania usług asystenckich w ramach dodatkowego naboru do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”. Ostatecznie rekomendacje Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych otrzymało 36. Zaproponowane im dofinansowania w łącznej wysokości 24 645 704,40 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Jakie organizacje otrzymają pieniądze w ramach dodatkowego naboru na świadczenie usług asystenckich? Publikujemy ich pełną listę.

 1. Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu,
 2. Fundacja Oczami Brata,
 3. Stowarzyszenie Samopomocy Osób Niepełnosprawnych Zabrzanka,
 4. Ośrodek Wspierania Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu,
 5. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu Społecznych,
 6. Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie,
 7. Fundacja Marcus,
 8. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki,
 9. Stowarzyszenie Nasze Kobylany,
 10. Stowarzyszenie Integracja bez granic,
 11. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej,
 12. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ,
 13. Fundacja BRAJLÓWKA,
 14. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia w Toruniu,
 15. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
 16. Fundacja MANUFAKTURA INICJATYW,
 17. Caritas Diecezji Kieleckiej,
 18. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku,
 19. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie,
 20. Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego LEONARDO,
 21. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu,
 22. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
 23. Fundacja Edukacji Nowoczesnej,
 24. Fundacja Supersprawni,
 25. Fundacja PROGRESJA,
 26. Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski,
 27. Stowarzyszenie Oligos,
 28. Fundacja Ekonomii Społecznej PROM,
 29. Polskie Stowarzyszenie do rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie,
 30. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy,
 31. Caritas Diecezji Sandomierskiej,
 32. Fundacja Laboro,
 33. Żywiecka Fundacja Rozwoju,
 34. Fundacja Nasza Fundacja,
 35. Fundacja Nasza Bajka,
 36. Fundacja Toto Animo.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Stopień niepełnosprawności lekki
  Danuta
  09.10.2021, 03:40
  Co z tego że mam taką grupę, skoro nie mogę długo chodzić, odkurzać, dźwigać.
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Wspierają nas