Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

„Dzięki windzie jest po prostu łatwiej”. W Biłgoraju pokazują, że urząd jest dla wszystkich

16.03.2021
Autor: Mateusz Różański, konsultacja: Bank Gospodarstwa Krajowego, fot. Urząd Miasta Biłgoraja
Nowoczesny piętrowy budynek, na zewnątrz winda, do której prowadzi pochylnia

Nowoczesne wejścia, wyposażone w szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnością, oraz winda, dzięki której pomieszczenia znajdujące się na piętrze wreszcie są w zasięgu wszystkich klientów. Pożyczka z Funduszu Dostępności umożliwiła dostosowanie Urzędu Miasta Biłgoraja.

Schody, progi przy wejściu, brak podjazdu i windy – to smutna rzeczywistość w wielu budynkach użyteczności publicznej w Polsce. Efekt jest taki, że załatwienie najprostszej nawet sprawy wymaga czasem prawdziwej ekwilibrystyki. Czasami rolę biura spełnia poczekalnia, innym razem przedsionek, a zdarza się, że urzędnik musi spotkać się z klientem przed budynkiem urzędu.

Niedostępność ma wpływ nie tylko na odwiedzających urząd. Jaka jest szansa, że w takim budynku znajdzie pracę np. osoba poruszająca się na wózku?

Najpierw: audyt

Rozwiązaniem problemów z niedostosowaną infrastrukturą jest Fundusz Dostępności, dzięki któremu również instytucje publiczne mogą ubiegać się o środki na likwidację barier architektonicznych. Tak zrobiono w Urzędzie Miasta w Biłgoraju, gdzie od grudnia 2020 roku mogą pochwalić się nową windą i nowoczesnymi, dostosowanymi wejściami.

- Audyt dostępności Urzędu Miasta Biłgoraja został przeprowadzony w październiku 2019 roku. Wykazał szereg barier architektonicznych, negatywnie wpływających na poziom dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością oraz trudnościami w poruszaniu się – opowiada o genezie inwestycji Janusz Rosłan, burmistrz Biłgoraja. – Podczas audytu wzięto pod uwagę wejścia do budynku oraz prowadzące do nich ciągi komunikacyjne. Nie spełniały one najnowszych standardów dostępności. Należało przeprowadzić modernizację wszystkich wejść oraz wybudować zewnętrzny szyb windowy, aby umożliwić dostęp do piętra, na którym znajduje się większość biur.

Piętrowy budynek Urzędu Miasta Biłgoraja. Do wejścia prowadzi pochylnia, ale budynek z zewnątrz wygląda jak po zbudowaniu w czasach PRL
Budynek Urzędu Miasta Biłgoraja przed remontem

Proces poprawy dostępności budynku rozpoczęto od zewnątrz, tak by umożliwić osobom o ograniczonej możliwości poruszania się dostęp do wszystkich pomieszczeń.

- Układ budynku wymusił instalację dźwigu osobowego na zewnątrz budynku, czyli dobudowanie szybu po jego południowej stronie – tłumaczy burmistrz. – W przyszłości modernizacją pod kątem poprawy dostępności zostanie również objęte wnętrze budynku.

Nie tylko winda

Cały proces modernizacji budynku odbył się między kwietniem a grudniem 2020 roku. Rozebrano istniejące elementy wejścia głównego oraz wykonano m.in. nowe, granitowe schody z poręczami, pochylnię, zadaszenie nad wejściem, posadzkę w holu głównym oraz elementy małej architektury.

Zbudowano też zewnętrzny szyb windowy wraz z dźwigiem osobowym, dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach, oraz łącznikiem budynku na pierwszym piętrze. Zadbano też, by podłoga w budynku urzędu była wyposażona w oznaczenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

- Z pewnością budowa windy przyczyniła się do poprawy dostępności Urzędu Miasta Biłgoraja – cieszy się burmistrz. – Osoby z niepełnosprawnością mogą samodzielnie poruszać się po budynku, co ułatwia załatwianie spraw. Winda jest znaczącym ułatwieniem dla osób mających problemy w poruszaniu się. Osoby korzystające z budynku pozytywnie odnoszą się do zrealizowanej inwestycji.

Nowoczesny, wyremontowany piętrowy budynek urzędu miasta. Po jego lewej stronie winda zewnętrzna
Siedziba Urzędu Miasta Biłgoraja po gruntownym remoncie, z widoczną po lewej stronie windą zewnętrzną

Ile to wszystko kosztowało?

Przeprowadzenie takiej inwestycji nie mogło być jednak możliwe bez wsparcia z zewnątrz. Inwestycje takie, jak budowa windy, wymagają sporych nakładów finansowych, a są to kwoty często nieosiągalne dla samorządów. Tu z pomocą przyszedł Fundusz Dostępności, z którego skorzystały również władze Biłgoraja, przy okazji otrzymując równolegle dofinansowanie ze środków PFRON.

- Głównym źródłem informacji o dofinansowaniach były strony Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie pożyczki i oraz PFRON w zakresie dofinansowania dźwigu osobowego – tłumaczy Janusz Rosłan. – Pierwszym krokiem na drodze do pozyskania Funduszy na przebudowę budynku urzędu było złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu wyrównywania różnic między regionami III, finansowanego ze środków PFRON. Kolejnym było złożenie wniosku o pokrycie pozostałych kosztów przebudowy środkami z korzystnie oprocentowanej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Okres spłaty pożyczki wynosi pięć lat.

Koszt całej przebudowy, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Biłgoraja, wyniósł ponad 1,5 mln zł. Z tego 440 tys. zł wydano na samą tylko budowę windy. Ponad jedną trzecią (150 tys. zł) jej kosztów pokryto ze środków PFRON, natomiast w ramach pożyczki z Funduszu Dostępności miasto otrzymało ponad 1,12 mln zł. Warto dodać, że od lutego tego roku pożyczki z Funduszu do kwoty 2 mln zł udzielane są przez pośredników finansowych.

Pożyczki udzielono na bardzo korzystnych warunkach, z oprocentowaniem w wysokości zaledwie 0,15 proc. Co ważne – władze Biłgoraja czekają na decyzję o umorzeniu 8 proc. długu z tytułu kryterium terytorialnego.

Zewnętrzny, przeszklony szyb windy podczas remontu. Obok stoi podnośnik hydrauliczny
Zewnętrzna winda w pełnej okazałości podczas przebudowy urzędu. Prowadzi do niej osobna pochylnia

Nie tylko winda

- Dzięki tej windzie jest po prostu łatwiej – przyznaje Bogdan Kowalik, jeden z pracowników Urzędu Miasta w Biłgoraju, sam będący osobą z niepełnosprawnością. – Można szybciej i sprawniej dostać się na piętro, przewieźć dokumenty. Jest to ważne zwłaszcza w dniach, w których odbywają się sesje Rady Miasta. Choć moja niepełnosprawność nie uniemożliwia mi poruszania się po schodach, to przemieszczanie się windą jest dużo wygodniejsze również dla mnie – dodaje pan Kowalik.

Jego zdaniem, tak samo ważne jak winda są zmodernizowane wejścia do urzędu, które m.in. wyposażono w oznaczenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz pochylnie i gdzie zlikwidowano progi.

- Łatwiej się teraz dostać do budynku – wskazuje Bogdan Kowalik. – Szczególnie jest to ważne teraz, gdy do naszej sali obsługi klienta przychodzą ludzie z PIT-ami.

Fundusz Dostępności. Kto może skorzystać?

Niskie koszty pożyczki sprawiają, że bez wątpienia Fundusz Dostępności jest atrakcyjną formą pozyskiwania środków na likwidację barier architektonicznych. I to taką, z której mogą korzystać bardzo różne podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne;
  • spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego;
  • inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;
  • instytucje kultury;
  • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

O tym jak pozyskiwać pożyczki z Funduszu Dostępności można przeczytać w naszym poradniku.

Polecamy też artykuł, w którym dokonujemy wyliczeń kosztów pożyczki z Funduszu.

Na naszym portalu znaleźć można też artykuły zawierające szczegółowe informacje na temat tego, na co przeznaczyć można pożyczkę z Funduszu Dostępności oraz kto i w jakich warunkach może się o nią ubiegać.


Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 

Logo Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Logo Funduszu Dostępności w ramach Programu Dostępność Plus

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas