Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Trwa nabór na innowacje społeczne w obszarze dostępności

26.03.2021
Autor: inf. prasowa
rysunek kobiety i mężczyzny który trzyma sznurek podłączony do żarówki między nimi logo firr i UE

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego ogłosiło nabór na innowacje społeczne w obszarze dostępności. 

Czym jest „dostępność” i jakich innowacji szukamy? 

Poszukujemy innowacji społecznych, dedykowanych osobom starszym i z niepełnosprawnościami o ograniczonej mobilności i percepcji. Ich głównym celem natomiast ma być zwiększanie dostępności, czyli ułatwienie funkcjonowania w przestrzeni publicznej i prywatnej, wspierających ich aktywne życie.  

Jak oceniamy innowacyjność? 

Przede wszystkim szukamy rozwiązań innowacyjnych w skali kraju, czyli takich, które są zupełnie nowe albo takich, które w istotny sposób usprawniają już wykorzystywane rozwiązania. Poszukujemy nowatorskich form pomocy i asysty, usług, narzędzi, metod działania i sposobów komunikacji, które pozwolą na skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w obszarze dostępności. 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Inkubator Dostępności”? 

  • Projekt stwarza szanse na opracowanie, sprawdzenie oraz wdrożenie swojego autorskiego rozwiązania.
  • Daje możliwość eksperymentowania w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji.
  • Innowator znajdzie się w szczególnym gronie kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną.
  • W projekcie nie trzeba obawiać się porażki – tolerujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań. 
  • Skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy.
  • Sfinansujemy 100% kosztów testowania innowacji (maksymalna wartość grantu to 100 tys. zł).

Co należy zrobić, by zyskać grant na opracowanie i przetestowanie pomysłu? 

Odpowiedź jest jedna – wziąć udział w konkursie na innowacje społeczne. Nabór Kart Innowacji startuje 25 marca 2021 r. i trwa do 14 kwietnia 2021 r. 

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych z terenu Polski: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, jak również partnerstwa z nich złożone, a także grupy nieformalne. 

Z czym warto się zapoznać? 

Szczegóły i wskazówki praktyczne dotyczące wypełnienia Karty Innowacji znajdują się w ogłoszeniu konkursu i Procedurach realizacji projektu „Inkubator Dostępności” zamieszczonych na stronie ogłoszenia naboru.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod adresem email: abolcek@rops.krakow.pl, kmiasik@rops.krakow.pl lub tel: (+48) 12 422 06 36 | w. 34. 

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej w zakładce „Innowacje Społeczne /Inkubator Dostępności”, na fanpage na Facebooku oraz na stronie internetowej partnera projektu.

Nabór na innowacje społeczne organizowany jest w ramach Projektu pn. „Inkubator Dostępności” realizowanego przez partnerstwo: Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działania 4.1 Innowacje Społeczne.

 

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas