poniedziałek, 20 października 2014 r.
WIADOMOŚCI
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji- KRS 0000 102 130
SONDA
Z którego z udogodnień wyborczych skorzystasz w nadchodzących wyborach samorządowych?
     
NASZ BIULETYN
Wpisz swoj e-mail:
Wyższe świadczenia czy zmiana systemu?
Autor: Mateusz Różański, Źródło: inf. własna, PAP

W czwartek 23 stycznia 2014 r. przed Kancelarią Premiera odbył się kolejny już protest kilkudziesięciu rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Mimo mrozu, pojawili się w Warszawie, niektórzy ze swoimi dziećmi, domagając się m.in. spełnienia rządowych obietnic i podniesienia wypłacanych im świadczeń. Jednak nie wszyscy rodzice niepełnosprawnych dzieci utożsamiają się z poglądami protestujących.

- Jesteśmy dyskryminowani! Rząd skazuje nas na wegetację! – skandowali uczestnicy pikiety.

Zapytani dlaczego, mimo niesprzyjającej pogody, zdecydowali się zaprotestować, odpowiadali, że podczas gdy co roku koszty życia rosną, ich świadczenia stoją w miejscu.

- Na swoich dwóch synów dostaję 620 złotych i do marca 200 złotych dodatku. Moje dzieci wymagają stałej opieki, więc nie mogę podjąć stałej pracy – żaliła się pani Beata, która na manifestację przyjechała z Bydgoszczy.

Transparent z napisem
"153 zł to eutanazja" - podkreślali protestujący, fot. Mateusz Różański

Pikietujących rodziców wsparł wraz z grupą swoich zwolenników Piotr Ikonowicz z Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej.

- To, co w Polsce dzieje się z dziećmi niepełnosprawnymi, to prawdziwy skandal – mówił oburzony lewicowy działacz.

Uczestnicy pikiety żądali uznania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem za pracę zawodową, realnego wzrostu wysokości otrzymywanych świadczeń tak, by pozwalały zaspokoić potrzeby rodziny i osoby niepełnosprawnej; podwyższenia kwoty renty socjalnej i zasiłku pielęgnacyjnego.

Prace trwają

Z protestującymi rodzicami spotkał się premier Donald Tusk. Jak poinformowała Polską Agencję Prasową rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska, premier podczas spotkania z protestującymi zapewnił ich, że obietnica podniesienia świadczenia pielęgnacyjnego do wysokości płacy minimalnej do 2016 r. jest realizowana. Świadczenie w takiej wysokości mieliby otrzymywać rodzice, którzy zrezygnowali z pracy zawodowej, by opiekować się niepełnosprawnymi dziećmi. Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że państwo chce pomagać, ale może to być pomoc w ramach możliwości budżetu państwa.

Manifestujące panie razem z dziećmi na wózkach.
Manifestujące matki przyjechały pod Kancelarię Premiera ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, fot. Mateusz Różański

O świadczenia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci zapytaliśmy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

„Już od jesieni ubiegło roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej prowadzone są prace nad projektem zmian do ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, które mają na celu zarówno stopniowe zwiększanie wysokości świadczeń (dla opiekunów osób niepełnosprawnych), jak również wprowadzenie zróżnicowania wysokości świadczeń stosownie do stopnia niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej - czytamy w udzielonej nam odpowiedzi. - Projekt ten jest obecnie na etapie konsultacji zewnętrznych – trwa analiza zgłoszonych uwag, a jego ostateczny kształt i termin wejścia w życie uzależniony jest od dalszego przebiegu procesu legislacyjnego (tekst projektu zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej MPiPS).

Ponadto, należy mieć na względzie, że na podstawie uchwały Rady Ministrów ustanowiony został Rządowy program wsparcia finansowego osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który jest kontynuacją programu wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Pomoc przysługuje do końca marca 2014 r. w wysokości 200 zł miesięcznie. W przypadku przedłużania się prac legislacyjnych nad projektem ustawy planuje się dalszą kontynuację przedmiotowej pomocy. W związku z faktem, że tematyka spotkania wykraczała merytorycznie poza kompetencje Ministra Pracy i Polityki Społecznej, planuje się kolejne spotkanie z przedstawicielami opiekunów dzieci niepełnosprawnych z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.”

Doraźna pomoc czy realna zmiana?

Jednak nie wszyscy rodzice niepełnosprawnych dzieci utożsamiają się z poglądami protestujących. Dla sporej części z nich ważniejsze od kolejnej transzy pieniędzy jest wprowadzenie realnych zmian systemowych, które mogłyby zapewnić ich dzieciom właściwą opiekę, a im samym pozwolić na podjęcie pracy zawodowej.

- Samo podwyższanie świadczeń to droga donikąd - mówi Maria Król, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” z Zamościa. – Oczywiście, wypłacana do tej pory pomoc jest zbyt niska, jednak samo przekazywanie rodzicom pieniędzy niewiele poprawi jakość życia rodziców i ich dzieci. Trzeba rozwijać działania systemowe – stwarzać i wspierać już istniejące ośrodki dziennego wsparcia, podwyższać świadczenia, przywrócić opiekunom niższy wiek emerytalny itp. Dla dzieci z poważnymi, sprzężonymi dysfunkcjami mogą to być ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (stosunkowo dobrze finansowe z oświaty, ale obejmujące dzieci i młodzież do 25. roku życia) czy też inne terapeutyczne. Dla dorosłych z poważnymi dysfunkcjami mogą to być dzienne ośrodki pobytu i ewentualnie środowiskowe domy samopomocy, jeśli zmodyfikuje się ich formułę i zróżnicuje poziom dofinansowania w zależności od stopnia niesamodzielności. Takim placówkom rodzice dzieci z niepełnosprawnościami będą mogli powierzać swoje dzieci w ciągu dnia, by samemu móc zacząć pracować lub chociażby zregenerować siły przez kilkugodzinny odpoczynek.

Zdaniem Marii Król, takie dzienne centra powinny być w każdej dzielnicy dużego miasta oraz w mniejszych miastach, np. powiatowych.

- Warunkiem powierzenia pod opiekę tych placówek członka swojej rodziny jest zaufanie i pewność, że jakość opieki i wsparcia jest zadawalająca – podkreśla przewodnicząca Stowarzyszenia „Krok za krokiem”. – Będzie to lepsze zarówno dla nich, jak i ich dzieci. Oni zostaną odciążeni czasowo, jak i finansowo (część kosztów opieki przejmie np. oświata, gmina, PFRON itp). Dla ich dzieci uczestnictwo w zajęciach w tego typu ośrodkach może być szansą na kontakt z innymi ludźmi i nową, być może bardziej rozwijającą stymulację, niż może ją wykonywać stale ta sama, zmęczona matka.

Asystenci wspierający rodzinę

Maria Król doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wielu rodziców może mieć uprawnione obawy co do powierzania swych dzieci instytucjom państwowym.

- Rozumiem niechęć rodziców osób niepełnosprawnych do domów pomocy społecznej – instytucji stacjonarnych, całodobowych, izolujących od kontaktów z rodziną i znajomymi – zaznacza. – Sama nigdy nie oddałabym tam swojego syna, a on – jest świadomy swego stanu i swojego wysokiego poziomu zależności od innych – powiedział, że woli umrzeć, niż trafić do takiego domu – mówi Maria Król, która sama jest matką 28-letniego syna z czterokończynowym porażeniem mózgowym.

Innym rozwiązaniem jest jej zdaniem wspieranie rodzin przez asystentów osób niepełnosprawnych, którzy dodatkowo mogą ich odciążyć w godzinach popołudniowych czy dniach wolnych od zajęć w ośrodkach dziennych. Tłumacząc swoje stanowisko Maria Król wskazuje na zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, gdzie wyraźnie wskazuje się na konieczność popierania środowiskowych form pomocy, takich jak dzienne ośrodki opieki czy usługi wsparcia w środowisku, np. asystenckie.

Tego samego zdania byli również niektórzy uczestnicy manifestacji.

- Jeśli mojemu synowi będzie zapewniona odpowiednia opieka i rehabilitacja, to z chęcią przyjmę pomoc asystenta – mówił pan Dariusz, ojciec małego Dominika.


Jakie jest Twoje zdanie na temat wsparcia rodziców niepełnosprawnych dzieci? Czy powinno się przeznaczać więcej pieniędzy na świadczenia, czy na odciążenie rodziców w opiece nad dziećmi? Napisz nam swoją opinię na ten temat w komentarzu pod artykułem.

Data opublikowania dokumentu: 2014-01-24, 16.17

Skomentuj na forum Wydrukuj

Komentarze

Matka dziecka niepełnosprawnego

Należy nam się podwyzka zasiłków,moja praca przy dziecku to 24h.ciężka...

Agnieszka
16:30 11.03.2014
Kategorycznie przywrócić wcześniejsze emerytury

Nie szukać oszczędności nad pokrzywdzonymi przez los !!!!!

arieta
13:37 25.02.2014
Przywrócić wcześniejsze emerytury

Jeśli ktoś pamięta to gdy były wcześniejsze emerytury nie było aż taki...

Edyta
16:07 11.02.2014
stopniowanie swiadczeń to pomysł rodziców

Moi drodzy, nie każdy wie, że pomysł o stopniowaniu świadczeń to postu...

Mama Basi
12:16 04.02.2014
....Opieka niepełnosprawnych.!!!!!...??????

DO kitu z taką opieką, pomocą itp.,...jestem od dziecka inwalidką, a o...

Elżbieta
14:57 02.02.2014
opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem

Bardzo dziwne pytanie. Jedno nie wyklucza drugiego. Potrzebne jest w...

wandzik
16:33 01.02.2014
Głos lekarza z Łodzi

Jestem lekarzem rehabilitacji i znam Dr Marię Król od wielu lat. Dziwi...

Joanna Kry...
11:18 01.02.2014
Rozwiązania systemowe

Uważam że bez rozwiazań systemowych, cała ta propozycja zmian niema ża...

um
23:14 31.01.2014
Tak nam dobrze...Panie Janie..

Tm dobrze , że aż dobrze nam tak.W opiece nad dziećmi wyręczamy państw...

siłaczka
22:25 31.01.2014
I to jest właściwa pomoc dla osób niepełnosprawnych?

Wstyd Premierze TUSK ....... inwalidzi żebrzą. O kulturze narodu świa...

Dalia2014
19:28 31.01.2014
przywrócić wcześniejszą emeryturę

Każdy będzie miał taką emeryturę jaką sobie wypracuje. Tylko jak my ro...

ola
19:08 31.01.2014
Indywidualne wsparcie

Moim zdaniem najważniejsze jest stworzenie możliwości indywidualnego w...

wiska
17:44 31.01.2014
Całodobowe domy opieki społecznej.....

Nie powinno się ich przekreślać wręcz odwrotnie powinny być dobrze dof...

Ewa
11:49 31.01.2014
Mobilne Zespoły Wsparcia

ON niekoniecznie musimy oddać do ośrodka ,gdyż czują się tam obco ,nie...

mama niepe...
21:46 30.01.2014
zasilek

jestem matką niepełnosprawnego syna zrezygnowałam z pracy aby zapewnić...

matka
20:08 30.01.2014
Wysokosć uzależniona od stopnia niesamodzielności?

DLACZEGO? TO JEST NIERÓWNE TRAKTOWANIE! Przecież każdy rodzic, aby otr...

matka niep...
20:05 30.01.2014
Ośrodki wsparcia .

Nie można osoby niepełnosprawne zamknąć w domu i "zadusić" j...

z
19:46 29.01.2014
WCZEŚNIEJSZE EMERYTURY

Nie tylko dla strażaków , żołnierzy, wojska i policji,ale własnie dla ...

Marika
16:21 29.01.2014
wczesniejsza emerytura

Opiekuje sie niezdolnym do samodzielnej egzystencji dzieckiem od 18 la...

Anna
18:25 28.01.2014
emerytura

rzad powinien zwrócic wcześniejsze emerytury rodzicom dzieci niepełnos...

Renata
16:58 28.01.2014
PRZEKLETA POLSKA

NIEPELNOSPRAWNY NIE MA NC, MAM 30 LAT ORZECZENIE O NIEPELNOSPRAWNO...

Grazyna
19:55 27.01.2014
zasilek pielegnacyjny

witam uważam ze powinien wzrosnąć zasiłek pielęgnacyjny [dla dzieci po...

barbara
21:01 26.01.2014
Błąd rozumowania

A może lepiej łożyć pieniądze na edukację ,żeby kobiety nie musiały ro...

Nie pełnos...
14:22 26.01.2014
luk

Zasiłki pielęgnacyjne podnieść.To takie proste jak konstrukcja cepa.

Gość
11:03 26.01.2014
Wyższe świadczenia

Jedna wypowiedź j.w. pani M.K. potrafi przekreślić wysiłek i poświęcen...

Krystyna
09:54 26.01.2014
placówi dziennego pobytu TO JEST TO

Jestem za tworzeniem świetlic dziennego pobytu lub innymi placówkami.B...

mama
08:50 26.01.2014
Informacja dla p Janka

Panie Janku może się pan wstydzić za swoje słowa. Nikt nie broni panu ...

Piotr rod...
00:19 26.01.2014
Nie może być........

Pani Król to jest chyba koleżanką posła Plury który też uważa że powin...

Elżbieta K...
22:55 25.01.2014
To ile Wy chcecie dostawać?

To ile Wy chcecie dostawać? Opiekunowie dorosłych nie mają nic, a Wy m...

Janek
21:58 25.01.2014
i swiadczenia i zmiana systemu sa tak samo ważne

skoro weszlismy do Europy to sie do niej dostosujmy i przynajmniej w m...

lucyna
15:22 25.01.2014
Wyższe świadczenia elementem zmiany systemu

Podwyższenie wysokości świadczeń powinno być jednym z elementów rozwi...

- bo ja le...
15:20 25.01.2014
Napisałem

napisałem swój komentarz i co?? nie przeszedł, bo kazał się zbyt niwyg...

Henryk Szc...
14:52 25.01.2014
Chory kraj

Witam mam 30 lat od urodzenia choruję na rozszczep kręgosłupa, porażen...

Oli
14:17 25.01.2014
Asystent potrzebny od zaraz

Hej, ja wraz z rodzeństwem (siostrą i bratem) chorujemy na zanik mięśn...

Waldemar R...
13:03 25.01.2014
Tragedia!!!!

Pani Król czy Pani zdaje sobie sprawę z tego co Pani za brednie o nons...

AIDIL
10:27 25.01.2014
Wyższe świadczenie czy zmiana systemu

Pani Maria Król nie ma zielonego pojęcia ,myśli że jak zwaliła na bark...

matka
07:12 25.01.2014
Premier i RZAD ŁAMIE KONSTYUCJEUNI i ONZ PONIZA GODNOS CZŁOWEKA

ZA DODATKI PIELEGNACYJNE ODPOWIADA PREMIER I RZAD I NAWECEJ MINISTER P...

inwalida 1...
00:00 25.01.2014
Tak trzymać!

Świetny pomył z tą dzienną opieką, ale wsparcie finansowe też jest waż...

Podpis
22:26 24.01.2014
...?

Proponuję jeszcze dodać asystenta dla matki by się nie nudziła jak tak...

opieku nie...
21:43 24.01.2014
nico

A co z dorosłymi niepełnosprawnymi mającymi 150 zł zasiłku? Z czasem r...

szastanie ...
19:50 24.01.2014
Wyższe Świadczenie............

Moi mili rodzice przecież to jest proste ......jeśli będziemy mieli by...

Elżbieta
19:18 24.01.2014
Oceniamy to na czym sie nie znamy...

To rodzice osoby niepełnosprawnej znają najbardziej swoje i dziecka po...

Ewa
18:28 24.01.2014
zaqsiłki pielęgnacyjne

Dlaczego w artykule nie ma zmianki o zasiłkach pielęgnacyjnych które...

niepelnosp...
17:22 24.01.2014
CO NOWEGO
Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji